Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Gweitu ei Ystyried. I -I

Advertising

BODFFLutDD.

CAERGYBI.

LLANFAIRYNGHIDILNWY.

IiL AN ERGH YM KD D.

LLANGADWALADR (BODORGAN).

LLANGEFNI.

MYNYDD BODAFON.

PORTHAETHWY.

Advertising

[No title]

[No title]

ARMENIA (Caergybi).

PWNO ADDYSG YN DOLWYDDELEN…

"Y GENINEN" AM 1900.

BYW YR EFENGYL.

Y Tyrci Uchelbris. -

News
Cite
Share

Y Tyrci Uchelbris. Gwyliau Llawen, Bob," meddai Scrooge, gyda r fath ddifrifwch nas gellid ei gamgymeryd fel y clapiai ef ar ei gefn. "L/lawenach Gwyli&u, fy hen gyfaill, nag a roddlaia i chwi ers llawer blwyddyn. Mi a godaf eich; cyflog, ao a drafodl- wn eich amgylchiadau uwchben ysmoc ddifyr. Bob Oratchit, gwnewclx y tanau i fyny a phrynwch foes glo newydd." Gyda golwg ar y tyroi uchelbris mawr a anf on- odd yr adgenedledig Scrooge i Oamden Town, a ydym ni oil yn gwybod pa fath 'dderyn ydoedd1 Ni allodd y tyred hwnw erioedsefyll ar ei goesau, meddai Mr Dickens. Rliaid1 eu bod wedi tori ymaith yn goesau byrion fel brigau mainiim p "sealing wax." Sut y llwyddasant i goginio a bwyta y drychiolaeth hwnw nid yw yr awdwr yn dweyd, gan ei fod gymaint ddwywaith a Tiny Tim. Eto fe wnaethant rywfodd a thrugaredd na ddarfu i'r holl deulu (oeddynt gynt wedi haner newynu) syrthio yn wael ar ol traflyncu y fath giniaw Nadtolig digyffelyb. Hyd yn nod a chymeryd yn gainiataol (fel y gallwn yn hawdd) fod trawsnewidiad hen, liingwr fel Scrooge i fod yn archoffeiriad elusengarwch yn gwbl tuhwnt i rediad cyffredin gwyrthiau di- weddar, a bod ciniawau o'r fath ffynonellau mor anaml ag ydynt o groesawol, eto fe erys yn wir fod y natur ddynol yn dueddol i fod ar ei goreu yn y Nadolig, yn neillduol yn Lloegr, lie o holl wledydd Cred y gWneir y goreu ellir o'r gwyl- ddydd hapus hwnw. Eto, galarus yw dweyd, y mae llawenydd a ha-elfrydedd y Nadolig yn arwain i ormodedd gofidus. Ma-e pobl yn bwyta ao yn yfed gormod, ac yn diodldef mewn canlyniad. Bydd y cigoedd rhost a berwedig, y mince pies, y plum puddings, y gwinoedd deniaclol a'r cwrw teg, etc., oil yn gorlwytho y cylla ao yn rhoddi mwy o waith i'r treuliad nag y gall ei wneud, ac y mae cosp yn dilyn: bydd y stumog yn trin y rhai droseddant ei deddfau ar y 25ain o Ragfyr yn union yr un fath a phe buasent wedi cyflawni1 y trosedd ar y Llun cyntaf yn Awst. Ao o berthynas i'r "chronic dyspeptics," o ba rai y mae yn yr hen ynys hon o'r eiddom ddigon i lenwi holl baxciau Llundain, byddant hwy yn ei oil a el yn erwinol ofnadwy tua'r Nadolig; oblegid, er gwaethaf pob rhybudd, fe ant hwy i mewn am brydau trymion a chymerant y canlyn- iadau. Y gospedigaetth yn fynych ydyw ymosod- iad tost all fod yn peryglu bywyd, ao agos bob amser wythnosau o boen ac ystumog allan o drefn—anhwylderau pa un ydJyDb mor amrywiol ag sydd o organau a galluoeddi yn y oorph. Iddynt hwy .gall y Nadolig fod yn "llawen" am rhyw awr neu ddwy: yna try eu llawenydd yn drueni, megys ag mae tarth a gwlawogyddi Hydref yn dilyn haf poeth. Pell yw yr ysgrifenydd o gynghori rhydd- ddefnyddiad o ddantedthion gwleddoedd gwyl- ddydd mwyaf poblogaidd y wlad, eithr nid yw o un dyben gwrthdystio yn erbyn penderfyniad didroi-yn-ol y bobl i fwynhau eu hunain ar yr achlysur hwnw. Y mae arferion a thraddodiad- au canrifoedd o'r tu ol iddo, a byddai cystal i chwi chwibianu yn nanedd gwynt cryf o'r gogledd-ddwyrain. Fel moddion rhagrwystrol ac fel meddyginiaeth oddiwrth y drygau crybwylledig, nis gaflaf ond argymhell y defnyddiad cyffredinol o Mother Seigel's Syrup, a adwaenir gan bawb fel y sym- bylydd a'r cynorthwy goreu yn y byd at dreul- iant bywyd. Mewn llythyr dyddiedSg Ionawr lOfed, 1899, y mae boneddwr o Birmingham, yT hwn sy'n cairu swynion y bwrdd ao yn perdven digon o arian i brynu'r peth a fyno, yn ysgrifenu fel y canlyn: —"Nid1 yw ond teg i mi ddiolch i chwi, fel ag yr wyf yn gwneud a'm holl galon, am y lies wnaed i mi gan Mother Seigel's Syrup. Am flynyddoeddl yr wyf wedi cael fy mlino gan ddiff- yg treuliad, ao ar ol unrhyw wledd gyhoeddus neu ar ol cymeryd bwyd anghyffredin o gryf byddwn yn cael hyrddiau dirdynol o hono. Eto anaml y gallwn wrthsefyll teintasiwn, er y gwyddwn yn berffaith dda beth fyddad ildio iddi yn sicr o gostio i mi. Yn ofer yr wyf wedi chwilio am atalydd neu iachad gan y physigwyr goreu, yr oil o ba rai a'm sicrhasant nad, oedd ond un ffordd, sef byw ar fwyd plaen a pheidio cyffwrdd a danteith-ion o un math. Eithr nid oedd hyn wrth fy modd i, a mynych y torais drwy y rheoliadau, gyda'r canlyniadau anocheladwy. Pa fodd bynag, pan ddechreuais ddefnyddio Mother Seigel's Syrup, bron nad oedd genyf drwydded i wneud fel y mynwn. Ar ol ciniaw deniadol eto tra pheryglus y Nadolig diweddaf, mi a gymerais ddogn dwbl o Mother Seigel's, ac o'r braidd y dlioddefais o gwbl. Dr- wedais wrth amryw beth oeddwn wedi ei wneud, a bu i tua dwsin fabwysiadu y owrs hwn allani o law. Yr wyf yn argyhoeddedig y gall un, gydag ychydig wyliadwriaeth a dogn achlysurol o Mother Seigel's Syrup, herfeiddio dyspepsia yn nghyda'r anhwylderau atgas gynyrchir ganddb. Gan ddiolch i chwi filwaith drosodd. ydwyf, yr eiddoch yn gywir, John Macfarlane." Gydalr ffeithiau hyn yr ydym yn dymuno Gwyliau llawen (ac inch) i bobl Prydain Fawr.

[No title]

IAMLWCH.

BEAUMARIS.