Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Gweitu ei Ystyried. I -I

Advertising

BODFFLutDD.

CAERGYBI.

LLANFAIRYNGHIDILNWY.

IiL AN ERGH YM KD D.

LLANGADWALADR (BODORGAN).

LLANGEFNI.

MYNYDD BODAFON.

PORTHAETHWY.

Advertising

[No title]

[No title]

ARMENIA (Caergybi).

PWNO ADDYSG YN DOLWYDDELEN…

News
Cite
Share

PWNO ADDYSG YN DOLWYDDELEN A'R CYLCHOEDD. Syr,—Y mae un o'r organau dimai gynyrchiryn Mlaenau Ffestiniog wedi ei anrhydeddu a ffrwyth ymchwiliad ag sydd trwy hyny wedi arddangos mor dihysbydd a stor dibendraw o wybodaeth na feddai llenorion a llenyddiaeth ei debyg o fewn o leiaf y pum' canrif ddiweddaf, ac na ellir darganfod ei gyffelyb mewn oesau maith i ddod. Nis gwyddom paham y dewisa ymguddio dan fantell ffugenw, all nad1 mai ei ofn ydoedld! peri i'w gyd frodyr difrycheu- lyd' genfigenu wrtho am ei ragoroldeb arnynt fel lienor, a'i allu anfesuredig, uwchlaw doethion y byd adnabyddus. Dewisa alw ei hun wrth yr enw "Peredur," ac ymgeisia yn egniol am daro i lawr addysg y plwyf yn Nolwyddelen. Ni fuasem yn dweyd gair yn ei erbyn pe buasai wedi dweyd y gwirionedd am yr addysg gyfrenir, a'r modd y cerir y gyfundrefn addysg yn mlaen, gan garedig- ion dysgeidiaeth a. gwir garwyr heddwch a llesiant y plwyf, yn bresenol yn ogvstal a'r dyfodol. Sylwai» gyda llawenydd fod Mr Roberts, yr athraw, wedi anfon mewn atebiad i'r "Solomon" (?) uchod eglur- had medrus, manwl a ffeithiau anwrcfhwynebadwy. Dywedai "Peredur," eryda phwyslais neillduol, fod plant Ymneillduwyr Dolwyddelen yn dyfod o'r ysgol a Chatecbism yr Eglwys yn eu llaw i ddysgu allan ran o hono erbyn tranoeth. Beth ddywed yr athraw am hyn? Dywed ei fod ef yma. ere.pum I mlynedd a haner, ac na fu Catechism yr Eglwya yn eu llaw o gwbl. Dywed "Peredur" hefyd fod yr addysg gyfrenir yn "anfoddhaol," yn "wael," yn "aneffeithiol,' ac "ddim yn drwyadl. 'Mewn atebiad i hyn daw Mr Roberts a thystiolaeth Ar- olygwyr yr ysgolion dan y Llywodraeth yn mlaen, sef y diweddar Mr Williams (prif arolygwr dros Gymru), Mr Darlington, Mr E. Roberts, Mr Thomas, Mr Rhydderch, etc., ac wele eu hadrodd- iadau am yr ysgol:—1894. This school appears to be very industriously taught by the present teacher, and the results are generally creditable. 1895. The progress made during the year is very credits able, and such as to recommend: the higher prin- cipal graint. The general tone and discipline of the school are very satisfactory. 1896. The school has improved in order and discipline. It has made good progress during the year. 1897 ac 1898 hefyd sydd yn rhedeg i'r un cyfeiriad. ,'Nawr, pa un ai "Mr Peredtur" ynte y boneddigion uchod ydyw y "hai mwyaf cymhwys i farnu safon addysg yr ysgol? Mae hyna yn ddigon feallai, er fod Mr Roberts yn myned yn mlaen yn gampus, gan chwalu ymgeis- iaeth y cegrwth hwn i ddilorni addysg y plwyf i bedair congl cegin gwcio ei dy ei hun. Ymddengya hefyd ei fod yn ofni mai Eglwyswyr fyddai y plant bob copa wall tog os ma stopid dysgu'r Catechism a chael Bwrdd Ysgol. Druan o hono, onide?—Yr eiddoch, etc., SYLWEDYDD.

"Y GENINEN" AM 1900.

BYW YR EFENGYL.

Y Tyrci Uchelbris. -

[No title]

IAMLWCH.

BEAUMARIS.