Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

----.....---_..---.-C ARIA…

News
Cite
Share

C ARIA I) PUR Y N CONCWERIO. NOFELIG SEROH DDYDDOROL. (Cymreigiwyd gan Eliiirfllb.) m. "Nis gellwch fy nharo i i lawr, ayr!" dolefodd -yr hen Arglwydd Bryneryr wrth ei nai, Cadben David Harcwrt. "Dyma ohwi ddau greadur, gan rwymau perthynasol braidd mor agos a. brodyr, yn barod i gyflawni llofruddiaetJii oberwydd un ddynes. Yr ydwyf yn dywedyd) wrthych chwi"—a tbaraw- odd ben aur ei ffon ar y ilawr—"y mae y lodes yn jiad ystumddxwg! Pe y buaseoh chwi wedi gwran- daw ar y geixiau a ddaeth oddiwrth Harcwrt yn ei ddyryswch, buasech yn jjjwybod ei bod hi wedi ei arwain ef yn mlaen, wedi eiob arwain chwithau yn mlaen, a phe y deuai ducath yfory, hi a Sarweliai a chwi eich "Yr ydych chwi yn myned yn rhy bell, syr!" meddai David, a'i wyneb yn ymweithio gan ddi- daint. "Yr ydych yn siaradt am fy ngwraig ddy- ol, syr, ac am y ddynes ag sydd yn fy ngharu 1" "Caru! Bah!" meddai yr hen arglwydd gwyllt ei dymher. "Chwychwi, wirionddyn, nid ydyob yn odnabod y peth gwir, a chwithau wedi ei Pen euraiad a. gwen gyfrwys—tri dan hoeden anwadal —sydd yn eich dallu chwi rhag canfod gwertta y lodes facb anwylaf, buraf a wisgodd ledr esgid erioed. Sua! pa beth a ddywedais yn awr?"efe a ychwaneg- d, mewn haner dyohryn o'i eiriau ei bun. "Llawer gormod yn mhob rhyw fodd," atebodd David yn oeraidd. "Yr ydyob ohwi yn gadael i'ch rbagfarn yn erbyn Miss Belis eiob arwain i gyhudd- iadau anwarantadwy. Yr ydwyf yn ei charu hi, ewyfchr, gyda pooh tarawiad o fy nghalon." "Ac mi rydych chwi, meddai yr hen ddyn. "Detrwob yn awr ynte, David, iboddwcb atebiad i'r cwestiwn hwn: Os yr amheuweh ohwi ei bod hi yn dhwareu yn dwyllodros gyda. chwi, pe y byddai i'ch ffydd rnddi gael ed ysgwyd, a garech ohwi hi *»d'ynr' "Na fil o weithiau! Pey tarai fy yn eigian fy mron ni chadwymm fy mywyd eyth wrth anwiredd!" "Da y dywedasoch!" crechwenodd yr hen ddyn. "Yr ydwyf wedi eioh dal yn awr, David. Cewch ei rhoi hi ar hrawf." Petrusodd y cadben fymryn, «c/ ywrridodd yn ddwfn. "A ydyw yn beth anrhydeddos, fyarghryckl, hyd yn nod i fectdwl am hyn heb son am ei wneuthur yn ddiwybod iddo. Os ydwyf fi wedi fy moddloni, pa brawf ycbwajieg sydd. eisiau?" "Wel, ynte, yn boetb y bo hi, nid ydwyf fi yn fodd- ta.wn 1" dolefodd yr inett aj^lwycfed. "Ac os y daw hi or prawf yn wyn a glan, myfi a roddaf fy tlaw i cbwi, gydia. fy ngair goreu, y rboddaf iddi wddfdorch ddiemwrat, yr ardiderohocakf ag y gall arian ei phrynu, a derbyniaf hi fel fy merch." "Pa beth yr ydych yn ewyllysio i mi wneuthur, syr?" "Myfi a fyddaf yn greulawn o rydd. David. Eisteddwoh i lawr, a gwrandewob arnaf fie Wyth- nos yn ol, canfyddwyd! Harcwrt yni ddideimlad ao yn gwaedii yn y coed', a darfu i obwi yn eich ffrwst ddychmygu fod pobl yn eich amheu- chwi? Yn a.wr, onl buaseoh chwi. yr etifedd agosaf, yr ydwyf yn argyhoeddedig y buasai fy rooneddiges Sylvia wedi gwneuthur byn yn esgus i diori ei hymrwymiad gyda chwi. Y mae 'bi eto yn meddwl fod Harcwrt yn beryglus o glaf; yn wir, yr ydwyf yn ddiwyd wedi Uedaenu adroddiad. i'r perwyl hwnw. Y mae Harcwrt, fel yr ydych yn gwyood, yn' ddigon d)a i fedru egluro pa. fodd y digwyddodd y ddamwain, Yn awr, ewch chwi at Miss Bells heddyw, a gadewoh iddi gredu eto nad oes yr un siawns o adferiad Harcwrt. Bydd i chwi ganfod eich cariad-foneddigea yn ei modd mwyaf swynol; ond y gweddill gadewcb i mi." "Yr ydych yn fy ngadael i lawer iawn yn y tjrwyllwch," meddai David, gan frathu ei wefusau. "Ah! efallai hyny. Wei, 'good-bye,' fy anwyl lane. Y mae genyf rywbeth i'w ddywedyd yn awr wrth Harcwrt." Cerddodid Cadben David yn araf i la.wr y grisiau, Ac ar y "terrace" efe a gwirddtodd a Owen gyda. ei dwylaw yn llawn o Bodeu. Efe a'i stopiodd hi. "Ah, Gwen, mor welw yr ydych yn edrycb! Ai aid ydych chwi yn i&cn?" Dirgrynodd ei gwefusan gani ei don garedig. "Hollol iach,' hi a sibrydodd. "0, David, mor ddiolchgar yr ydwyf fod Harcwrt wediadfeddianu ei re!rWm! Men: ofnadwy a fuaaai i ambeuaeth oxphwys amoch chwi!" "Yr oeddych yn teimlo!" meddai ef, mewn ton iael. "Teimlo," hi a atebodd yn unig. "Pa fodd, David, y gallaseni ni orpbwys gan y meddwl fod y fath dreial yn eich aros. Diolch i r Nefoedd nid oeddych chwi yn euog I" Efe a welai 'Jiw ei erudd yn dyfod a myn'd. Mor anwyl a gwir gariadus ydoedd hi! "Hyd yn nod. felly y mae llawer na faaaent byth yn gallu eich gadael cbwi." "Ohwi, fenaid pur I" .-e£e « atebodd). A chan wyro o'i uchder tal efe at gusanodd ei thaJcen. "Dedwydd yw'r dyn a enilla. galon mor ffyddlawn," efe a furmurodd, fel y gadawai hi. Am eiliad hi a safai fel pe y buasai wedi caeI ei tbror i gareg wrtb ei gyffyrddiad; yna hi a redodd i fyny y grisiau i'w hystafell ei bun zan grynu drosti hia didododd y blodau i lawr, a phenliniodd wrth ochr ei gwely, tra y darfu i grych-uchenaict fawr ei hysgwyd hi. yr ydwyf yn ei gam ef! Yr ydwyf yn ei garu ef!" hi a. sibrydodd. Dirmygai David ei bunam. yr amheuaetb ag ydoedd wedi llithro i'w galoc—yr hem farwnig yd- oedd wedi peri y sigliad hwn yn ei feddwL Y mae yn tfaith, ddarllenydd, os y plana rhywun hedyn gyda phwrpas yn y meddwl mwyaf diamheus y dyga fErwytb ar ei gamfed hyd yn nodi yni erbyn ymdarech wynwyr cyffredin ac ewyllys i'w fwrw aRan. Yr oecbd yr ambeuaeth yn parbau, ao efea gafodd å bunan yn tremio i lygaid Sylvia fel pe yn oeisio darllen ei wir dynged yn eu goleuni. "Mor bruddi," meddai hi yn ddifater, "ydyw medd- wl fod eioh cefnder mor ddifrifol o wael. A ydych chwi yn meddwl y bydd iddo ef wella?" "Tra y mae bywydl yn wast-ad y mae gobaitb," efe a ddywedodd, a rhyfeddai weled y wen freuddwydiol yn dyfod i'w llygaid boddlon. Yr ydoedd hi yn tynu darlun o boni ei bun er pobpeth fel y Farwnes Harcwrt gyda'r unig ddyna. hoffai i fod yn wr iddi. Hi a welai ei hun wedi ymwisgo yn llawn yn ngwiag y llya (court dress), yn breninesa uwch ben y rbai hyny ag yr ymboffai srael eu diystyru yn ddigerydd yr oedd ei gwagedd a'i thyb da. am dam ei hun yn goruwehreok pob synwyr gwen. "Am ba beth yr ydych chwi yn meddwl?" efe a ddywedodd, gam wasgu ei llaw yn ei ymafaeliad cryf ond nerfus. "Am ddydd ein priodas," hi a furmurodd, gan ddynesu aft ei ochr. "Yn awr, peidiweh a chyffroi eich hun, Hrt," meddai Arglwydd Bryneryr, ac ar yr un pryd eistedd yn ymyl y dyn dinertb, llonydd, yr h-wn, yn ei ddressing-gown, a ddodwyd ar esmwythfainc yn ei ystafell ysmocio. "Yr ydych yn dywedyd y cymer- ech chwi eich n w diweddaf, gwystlo yr oil a feddwob, ar y øicrwydd: fod Miss Sylvia yn bUT i ohwi? Yn awr, peidiwch a. bodi mor anesmwyth, y maie Miss Sylvia yn awr wrth y gorehwyl o bwmo i ben David y grediniaetb mai efe, ac efe yn unig, gydd wrtb wraidd ei meddwl—nid ydyw hi yngofalu I botwm am neb arall, am-eibod yn llawen yn disgwyl am eich marwolaefcb. Yn awr, ynte, myfi a brofaf hyn i chwi. Ond a ydych chwi yn barod i'w phriodi Ihi, a hitbau yn chwareu y non ddwybig fel hyn? A ydycb chwi wedi eiob daHu gymaint fel ag yr ym- ddiriedech chwi eioh enw a'ch anrhydedd yn ei dwy- Oberwydd nid oes genyf yr ambeuaeth lcaaf, OB y bydd i obwi wella, na fydd iddi wadu David. Yn awr, peidiweh a bodmewnbrys. Cymerwcheicto arwain' genyf 6, ac ystyriwoh y peth yn fanwl. I Ta&e bi yn lodea anwylaidd, ond bydd iddi don eicn ysbrydJ a'cb calont cyn byddl y mis mel arosodd. Gadewoh i mi edeb argyhoeddi ohwi ei bod hi am eich priodi er nrwyn wfyBfa. dda. yn unig. Buaswn yn meddswl y buasai hyn yn ddigon i ddadswyno unrhj-w ddyn' Awr yn mhellach ymadawodd marchwas gyda llythyr oddiwrth Arglwydd Harcwrt i Miss Sylvia BTVwalltodd yr -beni Arglwydd Bryneryr iddo ei hun grogaid o frandi a soda, a chwarddodd yn UC"Nid oedidwn yn y gwasanaeth diplomataidd yn ofer, fy moneddizes ddel," medda.i ef wrtho el hun. "A bydd i chwi fieindio yr hen ffwl, fel y meddylieoh yn ddigon o i chwi, yr hoeden lfanc, un- ddydd!" (I barbau.)

[No title]

----.,CnWEDL Y GWR O'R! iCELL.

Colofn y Dyddanion.) - i

Beddargraph Msigant.

Advertising

[Braslinelliad o Fywyd y DiweddarI…

Marwolaeth Syr Henry Tate.

Advertising

AWR GINIAW Y CHWARELWR.

FY NGHALON HIRAETHA AM GYMRU.

LLINELLAU

Y Self o Byfela.

- A Oes Gallu Gwyrthiol i…

Advertising