Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

BANGOR.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.I

FFESTINIOG A'R CYLCH.I

.PENRHOSGARNEDD (Bangor).…

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

v : PWLLHELI.

TOWYN.

[No title]

Hwnt ac Yma.

[No title]

Advertising

Family Notices

BETHESDA. <

News
Cite
Share

BETHESDA. Hunanladdiad: Y Trengholiad.-N.ioo Fawrth, yr 28ain cynflsol, cynhaliwyd trengholiad, yn y Royal Oak, 'Rachub, ar gorph Hugh Jones, yr hwn a daflodd ei hun i ddyfnder aruthrol yn Chwarel Pant- dreiniog, o ftaen Mr Bodvel Roberts a nifer o reith- wyr. Wedi ymchwiliad i'r mater, deuwyd a rheithfarn iddo gyfarfod a'i farwolaeth d?wy hunan- laddiad. Yr oedd wedi cael addysg dda, ac yn un o'r dynion parchnsaf wedi bod. Y IJmIII wa am- j gylchiad rhyfedd yn nglyn a'i ymddygiad y boreu y cyflavrnodd y weithred ofnadwy. AetS i un o fasnachdai Bcthesda, a gofynodd am ddatn o bapyr-ysgrifenu, yr ;hwn a roddwyd idday ac ys- grifenodd a ganlyn arno. Mae y copi gwreiddiol gtmym, ac wedi ei arwyddo a.'i enw dano. Yr y'm yn ei ro'i air am air fel yr ysgrifenwyd:&wl a wybu feddwl ei Anglwydd ac nis gwnaeth a gurir a Uawer ffwed." Os af i xrffern obry, 'Rol darllen Beibl Dnw, Gwell i mi fil o weithiau Fod heb fy ngeni'n fyw Myn'd i'r tywyllwch eithaf, Ar llusera yn fy llaw, Gwyr Sodom a Gomora-a Fydd 3010*11 Had eu braw. HUGH JOIfES. Nis gwyddom po. un ai efe ar y pryd ysgrifemodd y rbigwm. Pa un bynag, mae rhywbeth yn rhyfedd yn yr amgylchiad. EisteJàiod Pendref. Bangor: Y Brif Gyatadleu- aeth Gorawl-Nos Feroher diweddaf aeth cor i 1 lawr i Fangor i'r gystadl-euaeth-ddyddorol hon, dan arweiniad yr arweinydd llwyddianus ac adnanpddns, I Mr D. Pemant Evans. Darn y gystadleuaeth oedd "Mawr a Rhyfedd" tSpohr). Y beirniaid oedd Mr ¡ D. Evans, Mus. Bac. "When Greek meets. Greek, I then comes the tug-of-war." Mae y ddaa gor yn canu yn rhagorol, ac wedi bod mewn brwplrau yn flaenorol, fel yr oedd y dyddordeb mwyaf yn cael ei deimlo yn y gystadleuaeth, ond y Bethesdiaid a. orin., a hyny yn anrhydeddus, heb yr amheuaeth lleiai. Deallwn fod y boneddwr a'r prif oruch- wyliwr yn Chwarel y Penrhyn, Mr Mears, wedi anfon, y dydd o'r blaen, i ofyn i Pernanfe ei gyfar- fod yn y chwarel, ae, wedi iddo ei gyfarfod, ym- ddengys mai eisieu sicrhau gwasanaeth ei gor yn y cyngherdd mawreddog a gynhelir yn Neuadd y Farchnad ar y 5ed o Ionawr nesaf oedd ei amcan, yr elw i fyned i gronfa gweddwon aCt amddifaid gwroniaid y Transvaal. Mae Mr Mears yn cymeryd dyddordeb mawr yn y symudiad hwn, a dywedir na fu i un o oruchwylwyr y chwarel. byth wedi ymadawiad' y boneddwr hwnw, Mr Francis, feddu ar y teimladau tyner a dyngarol hyny, ac ymwthio i mewn i amgylchiadau ac angen yr ardal, a chynorthwy yn mhob amgylchiad fydd o fudd a lies i'r bobl. fel y gwna Mr Mears. Cymdeithasau Llenyddol a Divylliadol.-Nos Fercher diweddaf, dan lywyddiaeth Mr D. J. Wil- liams, M.A., Ysgol Sirol, cynhaliodd Cymdeithas Capel Bethesda, gyfarfod tra dyddorol, pryd y caf- wyd papyrau ar wahanol enwogion. Cafwyd papyrau ar "Cromwell" gan y Mri Evan Parry, jPanygraig a Hughie Williams, Mostyjn-terrace; ''Wellington" gan y Mri R 45. Thomas, Cae'r Berllan, a John Roberts, Coed y Pare "Napoleon" gan Mri R. Griffith (ieu.), Oaer Berllan, a. W. R. Edwards, Station-road. Rhoddir gair uchel iddynt oil. Ond yr hyn oedd yn myn'd a bryd, a sylw mwya.f y cyfarfod oedd cystadleuaeth ar y berdoneg. Er gwaethaf medr a gallu Master R. S. Thomas, (4er Berllan, ei gyfnither, Miss Mary Williams, John-street, aeth a'r wobr, sef tlws an an ysbienyaa, yr hon a gyflwynwyd i Miss Williams, yn ngbanol cymeradwyaeth, gan y Llywydd. Wedi hyn caf- wyd caneuon gan Miss Eva, Crowther, Miss Maggie Williams, a. Mr Tom Morris, ac adroddiad doniol gan Mr Lewis Jones, trafaeliwr, Gordon-terrace.— Cymdeithas Bethania: Dan lywyddiaeth y Parch T. Griffiths. Dadl oedd yma ar "A yw yr oes sydd yn oodi yn debyg o fod mor gadarn mewn gwybod- aeth Ysgrythyrol a'r oes o'r blaen?" Dros yr ochr gadarnhaol, Mr Shem Morris, Factory, yn cael ei ategu gan y Mri D. Bryn Williams, Morris J. Davies, a J. Jones, Station-road. Dros y nacaol, Mr Robert Parry, Gordon-terrace, yn cael ei ategu gan y Mri R. Hughes, Penybryn, H. Jones, Lockup- street, a D. Williams, Tan y Bryn. Dywedir fod yma siarad da yn mhob ochr, a phan roddwyd y mater i bleidlais, ychydig iawn oedd mwyafrif yr ocfor gadarnhaol.-Cym(k,ithas Glamogwen a'r Ger- lan.—Nos Wener oedd y cyfarfod hwn, dan lywydd- iaeth y Parch R. T. Jones, ficer. Darlith oedd yma gan y Parch B. Jones, curad St. Ann's, ar yr "Eglwys yn Affrica," testyn tlws ac amserol. Drwg genym i ni, oherwydd amgylchiadau, fethu a bod yn brosenol, er i ni arfeuthu bod yno yn sicr, ein colled ni. ydoedd. Mae Mr Jones yn siaradwr hyawdi a ieblir, a rhoddir canmoliaeth uchel 1 I gyrvwys y ddarlith. Y Bel Droed.—Dyma ydyw pwnc y dydd gyda bechgyn ieuainc parchasaf yr ardal y dyddiaa hyn, ao nid oes neb mor ffol a meddwl am eiliad fod unrbvw bechod yn nglyn a rhoddi cic i ddarn o ledr, ond llawer llai na rhoddi cic i ddyn neu anifail. Mae y dwb sydd yma, sef y "town club," yn gwbl danroolaeth Pwyllgor y Mabolgampau," yn mhlith pa rai mae dynion cyfrifol, fel Mr Mears, pnf oruchwyliwr y chwarel; Dr. Mills Roberts, Yspytty y Penrhyn; Dr. Roberts, Ogwen-terrace, etc., dynion ag y mae igan bawb ymddiried yn eu parchusrwydd. Y maent wedi tynu allan reolau manwl ag y rhaid i'r aelodau sefyll wrthynt, neu diarddelir hwy yn y fan. Yr oedd yma ymdrechfa galed iawn ddydd Sadwrn diweddaf, a dywedir mai an ami y gwelir gwell chwareu, ac er iddynt fod wrthi yn llafurus am amser maith, ni buont yn ddim nes i drechu y naill na.'r llall. Daeth yr amser i fyny heb i'r un "goal" gael ei gwneud, ac felly "drawn match" ydoedd.—Y Sadwrn o r blaen bu y Betliestiaid yn Llanberis, a daethant adref yn fuddugoliaethus drwy enill pedair "goal yn «-byn "nil." Y "referee" ydoedd Mr Howel Griffiths, Elfed-terrace. Marwolaeth a Chladdedigaeth Hen Foneddiges. —Dydd Mercher diweddaf bu farw Mrs Jane Jones, Well-sUreet, Cirerlan4 wed& dioddef o honi gryn waeledd, yn yr oedran teg o 85 mlwydd. Yr oedd yn hen wraig grefyddol,ac yn aelod gyda'r Annibyn- wrr ers 65 mlynedd. Treuliodd ran o'i hoes yn Nghapel Bethlehem gyda'r enwog Tanymarian, ac wedi hyn yn Nghapel Bethesda, ac yn ddiweddaf yn Nghapel Treflys, Gerlan, ond yr hyn oedd yn rhyfedd ynddi ydoedd lluosogrwydd ei hiliogaeth. Ganed iddi wyth o blant, o ba rai mae saith yn Ganed iddi wyth o blant, o a rai mae saith yn fyw dau yn yr America, ac mewn sefyllfaoedd an- rhydeddus, a'r gweddill yn y wlad hon. Merch iddi ydyw Mrs H. Hughes, grocer, 42, High-street, ac hefyd Mrs Henry Williams (Alaw Llechyd). Bu iddi 52 o wyrion, o ba rai mae 35 yn fyw, a jbo or-wyrion, o ba rai mae 16 yn fyw. Cafodd gladdedigaeth parchus ddydd Sadwrn diweddaf yn Mynwent Glanogwen, pryd y gweinyddwyd wrth y ty gan y Parch R. Rowlands, Treflys, ac yn yr eglwys ac wrth y bedd gan y Parch R. T. Jones, ficer Glanogwen.

EGLWYS RHIW.