Hide Articles List

16 articles on this Page

BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. Pasio yn Ga.dben.- Y mae Mr Thomas William, ail fab Mr David Williams, sa*r llongau, Fonntain- street, Hirael, wedi pasio yn llwyddianus arhot-.ad terfynol Bwrd-d1 Masnach i fod yn gadben lisng. Coleg y Brifyggol.-Y mae Mr W. J. Woodhouse, M.A.. darlithydcl, cynorthwyol mewn Groeg UaJill yn Ngholeg' y Brifysgol, wedi apwyntio yn ddar- lithydd ar Ancient History a Politkad Philosophy yn Mhrifysgol St. Andrews. CyfaTfod Te.—Cynhaliwyd cyfarfod le llwyddisanus yn Ysgoldy Caper y Tabernacl, prydnawn Mercher diweddaf, er cynorthwyo cronfa adeiladu y eapel newydd. Rhoddwyd y te yn garedig gan yr aehidau canlynol o Gapel Twruwyn :—-Mrs Daniel Rowlands, Tawelan; Mrs Hugh Williams a Mrs Eames, Vic- toria-avenue a, Mrs Williams, Elwy Villa. Cronfa. CliwTddo Cyflog y Clerigwyr.—Dymuns yr Y sgrifenydd gydnahod yn ddiolchgarV rhandai cynfcaf o rodd o lOOp i'r gronfa oddiwrth, Mr E. A. Yoang, Tanybryn. Mae y rhoddhon yn cymhwyso Mr Young i le ar y Cynghor, ao mae i'w faWI" obeithio y bydd iddo dderbyn swydd. Y Nodachfa Ddi weddar. —Terfynodd y "bazaar" ddiwed-dar a gynhaliwyd er oynorthwyo Cymdeitthas Geidwadol y Gweithwyr mewn cvflwyno drosodd y swm o 174p i gronfa y gymdeithas. Cyfanswm y derbyniadau oedd 231p, a'r treuliau yn 57p. Pasio yn Dwrne.—Ymddengys enw Mr T. Mill- ward, Bangor, yn mhlith yr ymgeiswyr llwyddianus ddarfu basio arholiad terfynol Cymdeithas Gorphor- edig y Cyfrenhwyr y mis diweddaf. Gwaaanaetnodd Mr Milliard ei ivmhor- parotoawl gyda Mr W. Douglas Jones, o ffirm y Meistri Garter, Vincent, a Douglas Jones, cyfreithwyr, Bangor a. Cbaernarfon. Pleser ac Adeiladaeth. Cynbaliodd eyfeillion capel v Tabernacl y cyntaf o gyfres cyfarfodydd adionia.dol y tymhor yn yr Ysgoldy nos Lun. Cyfarfod i'r plant -rdoadd yn benaf. Y llywydd e.'r anveinydd oedd Mr William Jones, The uld Porkshop, yr hwn wnaeth ei waith yn gampus- yn sicr yr oedd "the right man in the right place. Yr oedd nifer fawr o waihanol tgystadleuaethau yno a'r plant i'w gweled wrth eu bodd. Y beirn- j'id' cerddorol oedd Mr E. Hurren Harding, Mus. Bac. v a'r rv Icily ddes, Mis# Marian Williams, Mu?ic Warehouse Trengholiad.—Prydnawn Mercher ba Mr A. Bod- vel Roberts, dirnrwy-grwner Arfon, yn cynal treng- holiad ar gorph Ellen Owen, 18 mlwydd oed, o Glanadda, vr hon oedd forwyn yn ngwasanaeth Dr. a Mrs Richard Jones, High-street. Cysgai yr eneth gyda niorwyn arall, yr hon a. gododd yn gyntaf for»u Bui (cyn y diweddaf) a phan aethpwyd i'r ystafell yn mhen ainser i ddeffro Ellen Owen, canfyddwyd ci bod wedi marw. —Dr. Richard Jones, yn ei dyst- iolacth, a ddy-wedodd, mai geneth "delicate" ydoedd y drancedig. Pnodolai efe ei marwolaeth i fetbiant y galon.—Dychwelwyd rUaithfarn o "famolaeth o echosion naturioL' Cymdeithas Ddadloiol Oapei Penlon, Hiraiel. Cynhaliwyd y cyfarfod wytlwiosol nos Lun diweddaf, dan Ivwyddlaeth y Parch H. Rees Davies. Dadl gafwv'd ar "A yw ca^-glu cronfa yn fantais i gyf- r.ndeb crefyddol?" Cymorwyd. yr ochr gadarnhaol x-an Mr Edward Jones (Friai^s-avenue), a'r nacaol gan Mr David Williams (Fountain-street). Cymer- wyd rhan yn y ddadl gan Mrs Jones (Brynteg- terrace), iMiss 0"vr-feu (eto), Mri Edward Jones (etc), Richard Jones, Evan Williams, a J. Edward Jonis. Pan roddtwyd y mater i bleidlaxs, cariwyd y nacaol gyda unwyafrif mawr. Ojlfv y Brifysgol.—Bu yr efrydwyr canlynol or cole.c liwn yn llwyddianus yn yr arholiadau di- wedSar am B.A. a B.So. yn Ml;r:fysgol Llundain -B.A. Exantinatio;.—Honours William Roberts (honours v doabarth cyntaf mewn Ffra-ncaeg. ■honour -ail ddosbarth xniewn Clasuron). Pasio C. CJotistarice Day ac Aline B. Grapel; darfu i gyn" ■efrydes ihefyd" "basin—Frances E. Flack. B.Sc. Examina.tion-Honours: John Griffith (honours ail ddosbarth mewn anianeg llysieuaeth). ac R. Gad- waladr Roberts (honours ail ddosbarth mewn anianeg) bu i Allan P. Motlram, cyn-efrydydd, ihefy basio. .■ Cymdeithas Lenyddol y 4goldy y Tabornacl, cyfarfod o'r gymdeithts hon, yn Ysgoldy y Tabernacl, nos Fawrth, pryd y llywydiiwyd' gan Mr David; Wil- liams. Nid oedd y presenoldeb mor luosog ag arfer. Pwnc y ddadl y noswadth hon ydoedd: "Llwyr- ymwrthodiad fel umod aelodaeth egiYJ^g-" Agor- wyd y mater gan Mr W. D. Evans. Darllenodd bapyr rhagorol o blaicl llwyr-ymwrthodiad. Gwrth- ■wynebwrd ef gan Mr A. Jones, Market-place. Gwnaeth yntall hefyd syl-vrtd-au cirfion o blaid cymedroldeb. Siaradwyd yn: mhellach ar y ddau bapyr gan amryw o'r brodlyr, a mawr fu'r ymgiprys rhyngddynt. Cyn ymwahanu, rhoddwyd: y mater i bleidlais, pryd y cafwyd nawyafrif o du llwyr- ymwrthodiad. Yr oeddi yn gyfarfod tra dyddorol, a gresyn na bua-sai y cynulliaid yn llawer mwy. Ei Don i lawr yn Ieuanc.—Qyfeirio yr ydym at Urwolaet..i cynarol David Ivor, bachgen hynaf Mr e, Mrs-Harrison Williams, Victoria Park, Bangor Uchaf. Cafodd gystudd maith a. nychlyd, yr hwn a ddioddefodd yn dawet a. hollol ddirwgnach. daddwj-d. ef prydnawn Ovrenar yn Mynwent Glan- adda, a chafodd gynhebrwng mawr a pharchua. Yn mhlith eraill yr oedd nifer o blant dosbarih- iadau uchaf Ysgol St. Paul yn yr oiymdaitb; Ue y bu yr ymadawedig yn "pupil teacher" am dymhor, hyd nes iNr iechyd dori li lawr. Nid oedd yn llawn deunaw mlwydd oed, ond ymddengys ei fod yn ysgolor da ac yn fachgein o alluoedd disglaer iawn pe cawsai ond byw i ddadblygu y rhai ibyny. A pha ryfedd yr oedd efe yn wjt i'r diweddar enwog 1 Pharchedig Dsivids Roberts, D.D., Cwwrec- gam. ° Derbynied y rhiaint a'r teulu tra-Ilodus bob cydymdcinil a d yn eu profediga eth. Cymdeithas Ddadleuol 0wrr Ieuainc Bangor — Cynhaliwyd cyfarfod rheolaidd cyntaf y gymdeithas lion yn y Central Cafe, noit lau, tan lywyddaaet-h lilr J. R. Pritchard. Y cwootiWIi dan sylw ydoedd, yw ^hvfel v Transv^uvl iw cliyfi&wiihau. Agor wyd y ddadl o blaid ao yn erbyn yn aliuog gan Mr R W. Parry a Mr Frank Lewis. Cymerodd trafodaeth fywiog le, pryd y cyfranogwyd ynddi y Msistri R. W. Roberts (Porthaethwy), Hugh Parry, S. Williams, R- S. Jones, a T. J. Wn- iiami. Gohiri-wyd y ddadl er mwyn rhoddi cyfle i eraill idatgan eu golygiadao ar y pwnc. Pwnc y ddadl wedi gorphen a. mater y Traiiavtal tfydd, A ddvlai Cynghorau Trefol ddal trWyddedau i werthu diodydd. meddwol?" Agorir y ddadl gar. Mr T. J. Williams a Mr J. R. Pritchard. Yn y cyfarfod nesaf bydd, i aelodau gael eu cofrestru, a chyflwyna y pwyllgor y rhaglen am y tymhor. Y Bwrdd Ysgol.—Dydd Mercher, yn nghyfarfod y B~wrdd, yr oedd yn bresenol; Y Prifathrair Jaun Kice (cadeirydd). Dr. R. W. Phillips, E. V. Arnold, PrifathTaw Silas Morns, ^a r Olerc (Mr A. C. Downs), a'r Swyddog Gorfodol (Mr W. C Jones).—Mewn atebiad i ohebiaeth oddiwrth v Bwrdd, ysigrifenai Mr Edward Roberts, arolygydd ysgolion ei Mawrhydi, i ddweyd y byddai yn daa iaSddo gynal arholiadau er cyflwyno tystysgnfau Ilafur ddwy waith y flwyddyn unrhyw tunser y trefnai y Bwrdd. Pasiwyd fod i'r clerc ymohobn e'r arolygydd gyda golwg ar ddwyn hj-n o —Yr oedd wedi ei awgiymu yn y cyfarfod diw^dAvf y dylai v Bwrdd sefydlu ysgol uwchraddol. XT oedd pwyllgor wedi ei bemodi i yst-jTied hyn. Mvnegid yn awr nadi oedd y pwyllgor wedi cyfarfod, «. "dywedai y Dr. Pliillipa yr ofnai nas gallai y pwyllgor wneud dim oni cheid rhyw gynymad ffurfiol o'u blaenau. 0 berthynas i'r awgiymiad y gallai hen Ysgol y Friars gael ei chymeryd i gyna- yr ysgol hon ynddi, credai ef y dylent yn gyntaf oil wybod' a oe'dd rn bt»?ibl cael yr adeiladau hyny. Wedi TH*h trafodaeth, pendeHynwyd gofyn i bercheno<:ion y lie bsnodi rhywnn i gyfarfod y Bwrdd i ystyried y mater., i I Eisteddfod Pendraf. ^Cynhaliwyd wyl flynrddol mewn cyiylltiad a Chapel Annibynoi Pendrc-f nosweithiau Mawrth a Meroher. Llywydd- wyd nos Fawrth gan y Proffeswr J. E. Lljyd, » enillwrd gwobrau gm J rhai eanWnol—O;wlady^ Williams, Maggie Jones, Robert Arthur Hughes, Owen Pierce Roberts, Arthur Braeegirdle, Catherine Willi urns, Emily Davies, aerbert Rogers, Jj^nn e Rowlands, Miss Roberts (Llanrug), Owen, ac eraill. Mis Louie James, .{^7^ (oupil i Mr Covrison, Caernarfon), a enillodd ar chwareu v crwth. Cor Plant Bethel (Bangor), dan arwein,ia(J Mr W. P. Hughes a cyst.wileu&eUi galed gyda phlant ,Pendref.-Nos Fercher ilvwyddid gan y M;ier, a aid dadl mai un o brth.ui i'o.reu y c-yfarfod oedd efr araeth ragorol ;,r daedd yr oes. Mis« Winnie Owen a gantnld i t'decr,rni "r y rhaglcn, He yn ddilynol cafwyd cystadleuiietliau campu.; rhwr.^ rhai o ^^wdw^ goreu yr ardaloedd. gan jn wele enwau enili- wyr —XJnawq bass, Cwm .Llewelyn, Mi Alexander Henderson, Talyrarn unawd tenor,^ Mr M. T. J. Roberts (Togf i), Llandegfan um!lYvt unawd a waith Mr J. Henry, R.A.M., Gutyn Eifio. Garn Dolbenmaer., yr "ii,ivn a ganodd GaIw,;Kl y Tj"w>sog;" dtuawd, "Flow gently, DeVa, ttr Alex Henderson a Gr.tyn Eifion. Emhwyd y wobr dim o unsrddtg o ymgeiswy-r ar gyfansoddL toa tran Mr D R. Ellis, Daan-street. Ar y pr.f draethawd, cnillTsyd gan Giaslyn, Bed.dgelert; iiz am adrodd, pryd nad oedd orid'tri o ymge^vyr enillwyd gan Mr Tom Davies .Bangor Uclwf. "Mawr a Rhyfedd" oedd X prawi-ddernyn yn y gystodleuaeth gorawl, a ohanodd Corau Belhama (feethesda), a Pliendref, y blaenaf yn euro. Y Parch RowUnd Hu?h,es. B D.^gwe.mdo- y o^; oedd arweinydd y 3dau .gyfarfod, a r oeddynt Mr E. G, Owen (perdoneg) W Watson (crwth). Y pnf feirni«d f>eddrat^ >Ir David Evans, Mus. Bac. toxon); Parc-li D?.Vtl Adams, Tei-pwl; Proffeswr J. Morris Jones, Mr D. Bryner Jones.etc. Yr ysgrifenyddion oeddynt Mr H. T. Owen, James-street, a. Mr Mathew Hughes, C. lleppa.

CAERNARFON.

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.I

FFESTINIOG A'R CYLCH.I

.PENRHOSGARNEDD (Bangor).…

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

v : PWLLHELI.

TOWYN.

[No title]

Hwnt ac Yma.

[No title]

Advertising

Family Notices

BETHESDA. <

EGLWYS RHIW.