Skip to main content
Hide Articles List

33 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

GOFYNIAD.

. AT Y PARCH JAMES DONNE.…

PRBGBTHU'R EFENGYL.

"Y GENINEN."

"YSTRYWIAU," ETC.

.UNDEB GOFAINT MON.

AT Y BEIRDD. I

Pendefig yn dwyn Gwarth amo'i…

Gair o Batagonia.

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Llandudno a Clironfa y Ehyfel.

CEMAES.

. IGAERWEN.

LLANERCHYMEDD.'-

LLANFACHRAETH.

NIWBWRCH.

"Wystrysen yn dal llygoden.

ICAERGYBI.

LLANDEGFAN.

LLANFAIRYN GHORNVVY.

LLANGEFNI.

News
Cite
Share

LLANGEFNI. aJ(^^rrJ^Tg-ynh^iw/d ^farfod o r Cynghor tiahod nos Lun- 1 r dyben o benodi .feto 11 ofaiu am y lampau cyhoeddus. Gan nad oedd yi- ymgeiswyr yn gallu ymgymeryd ag adgyweirio yn ogystsu a goleuo a glanhau y lampau fel y bwriadaii y Cynghor penderfyimyd gohLrio y cyfarfod byd, nos Fercher, am chwech o'r rloch, a cliael ceisiadau ¡ am y gwaith o oleuo a glanhau yn urug.-Pender-. fynwyd fod ymdrech yn caea ei gwneud i ffurfio- cronfa er cynorthwyo gwragodd a theuluoedd y I niaiwyr hyny sydd wedi gadael eu cartrefi a myned 1 r rhyfel, ao i'r amcan hwn penderfynwyd cynal cyfarfod cyhoeddus nos Wener nesaf, am bump o'r gloch, er penderfynu ar y dull mwyaf effeithiol i ddwyn hyn oodiamgykh. Cyfarfod Dirwestol.—-Prydnawn Sul cynhaliwyd cyfarfod undebol yn Ngbaipel Moriah, dan lywvdd- iaeth Mr Richard Davies, Ffridd. Dechreuwyd y eyfarfod gan Mr R. Davies, Ysgol y Bwrdd, a thraddodwyd anerchiadau gTymus a gafaelgar gan- y Cadeirydd ar "Ddyledswydd yr aetwyd tuag at ddirwest," y Parch T. Frimston ar "Scfyllfa bres- enol yr achos, dirwestol a'i ragolygon," a'r Parch D. Gwynfryn' Jones as- "Dddrwest yn ngoleuni moese.g." Ar gynygiad Mr R. Davies,. yn cael ei eilio gan Mr 0. E. Jones, pasiwyd y pender'vniad canlynol yn unfiydol "Ein bod fel cyfarfvl yn dymuno yn barcihus anog yr eglwysi, yr Yeggliort Sabbothol, a'r gobeithJuoedvl, i wneud ymdttch. neill- duol i enill rhai o'r newydd yn llwyr ymwrthod- wyr, ac i wneud ein goreu i gael rhestr gyflawn .0 holl ddirwestwyr y lie.' Rhoddwyd yr emynau allan -gan Mr E. M. Roberts, arweiniwyd v' conu gan Mr R. Jones, a chyfeiliwyd1 gpn Miss Magijie Hughes. Oafwyd gair yn fyr ac effeithiol gan Mr W. Thomas, Llythyrdy, w y diwedd, a therfynodd y cyfarfod drwy weddi. Addysgu Disgybl-atlirawon.-Dydi Sadwrn cyn- haliwyd pyfairlod;, yn Ysgol &.rol: Liangefni, er mwyn pm'ot.oi cynllun i addysgu disgybl-athrawon Mon yn yr Ysgolion Sirol.—Llj-wyddwyd gan Mr R. Davies, Ysgol y Bwrdd, Llangefni. Yr oedd prif athra-won yr Ysgolion Sirol a chynrychiolwyr Undeb Athrawon Elfenol Mon yn bresenol. Hysbyswyd fod y ddirprwyaet.h a ymddangosodd o flaen Pwyllgor Addysg Grefftol y Cynghor Sirol i ofyn am gynorthwy aiianol gan y pwyllgor hwnw i'r symudiad wedi cael derbyniad cynes, ond cyn gwncud unrhyw gynygiad ffurfiol yn nglyn a'r mater, gofynwyd am fopi o'r cynllun bwriadedig i roddi ystyriaeth iddo. 'asiwyd i anfon cynllun yn cjtiwj's yr awgrymiadau oanlynol i'r Pwyllgor Crefftol :-(i) Fod rhodd o 3p ar gyfer pob disgybl i'w neillduo at dalu am yr ysgol; (2) fod y Oynghor Sirol yn ymgymeryd a thalu haner treuliau ychwaiiegol y disgybl-athrawon. Amcangyfrifwyd y bydd rhodd o 5p yr un yn angen- rheidiol i'r thai a orfodir i letya. yn y trefydd lie y ceir yr Ysgolion Sirol, ac i'r rhai a deithiant yn ddyddiol ar y rheilffordd, awgrymir iddynt dalu haner pris tocyn am flwyddyn. Argymhellir y Cynghor Sirol, hefyd, os mobwysicdir y cynllun hwn ganddynt, i beidio caniatau cjTiorthwy i unrhyw ddisgybl a ddechreua wasanaetliu ar of i'r cynllun hwn ddyfod i weithrediad, os na fydd wedi enill, o leiaf, dvstvsgrif gyntai y ivwrdd Canol, neu basio rhyw arholiad arall cyfartal.

LLANGWYLLOG.

T-lk LVITILK

TREVOR (Llangefni).

Advertising