Skip to main content
Hide Articles List

33 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

GOFYNIAD.

. AT Y PARCH JAMES DONNE.…

PRBGBTHU'R EFENGYL.

"Y GENINEN."

"YSTRYWIAU," ETC.

.UNDEB GOFAINT MON.

AT Y BEIRDD. I

Pendefig yn dwyn Gwarth amo'i…

Gair o Batagonia.

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Llandudno a Clironfa y Ehyfel.

CEMAES.

. IGAERWEN.

LLANERCHYMEDD.'-

LLANFACHRAETH.

NIWBWRCH.

"Wystrysen yn dal llygoden.

ICAERGYBI.

LLANDEGFAN.

LLANFAIRYN GHORNVVY.

News
Cite
Share

LLANFAIRYN GHORNVVY. .Cyngherdd Mawreddog a Llwyddianus. Nos Wener diweddaf cynhaliwyd cyngherdd ardderchog yn Ysgoldy y Bwrdd y lie uchod. Y llywydd oedd yr awenydd "Garno," yr hwn a. wnaeth sylwadau doetli. a. phwrpasol i'r amgylchiad. Yr arweinydd ydoedd Rhvdfab, Oemaes, yr hwn a, wnaeth ei waith vn bur ddeheuig, a chadwodd y dyrfa fawT i ysigwyd fel coedrwig o dan ddylanwad ei anerchiadau bardd- onol a digrifol. Gwasainaeithwyd gan ddau barti enwog, sef y "Llanfair Glee Party," o dan arwein- i'ad Mr Hugh Hughes, Penyparc, a chyfeiliwyd' i'r parti hwn gan Miss Williams, The Rectory, Llan- rhyddlad; a'r "Cemaes Bay Glee Party,' o dan arweiniad' Mr William Jones, a chyfeiliwyd i'r parti hwn gan Miss Pritchard, Tine Vicarage. Llanbadrig. Gwnaeth y naill barti a'r llall eu rhan yn gan- moladwy. I ddechreu mfwydi "pianoforte solo gan Miss Williams, Rectory, Llonr Lyddlad, yn fe-arus iawn. Yna cafwyd anercliiad barddonol, doniol a hwyliog, gan Mr Edward Hug. Groesfechan. Dynw. y tro cyntaf i Mr Hughes ymddangos ar llwyfan i ro-d-di anerowad barddonol, a gobeathiwn mai nid y tro olaf. Cemaes Bay Glee Party, "Ar hyd v nos," yn rhagoix>l. Adroddiad, "Y bardd ati byw*ei hunan," ilr Hugh Williams, Llanrhyddlad. Can. "Chaiff neb mo'i ffordd ei hun," Mr Thomas Williams, Gorswen, Mvnvdd Mechell, a cliafodd encore fyddarol. Deuawd gyda r "accordion," Mri John a James Hugihes, Minffordd, yn dda iawn. Llanfair Glee Party, "Cydgan y morwyr," yn fampus. Can, Yr ornest, Mr Llewelyn Jones, Janfechell, yn rhagorol. Can, "O peidiweh^ a dweyd wrth fy nghariad," Miss G. A. Roberts, TY n- itin. Llanfair. vn swvnol dTQISI ben (cyfeiliwyd gan Mrs Ellis, Broncastell). Pianoforte solo, "You and I," Miss M. E. Owen, Tregele, yn bur dda. Can, "Oastiau gwraig," Mr H. P. Edwards, Llanfechell, Si hwyliog iawn, a chafodd encore hirfaith. Cemaes ay Glee Party, "Dame Durton," yn ddigrifol i«wn, a ohawsant encore. Can, "Yr hen lane," Mr John Williams, Ysgubor Ddegwm, Llanfair, yn ddoniol iawn. Can, "Rhywbetb yn well na dim," Mr Thomas Williams, Gorswen, yn rhagorol, a chafodd jrvmeradwyaeth hirfaith fel y bu raid iddo ail fanu. Can, "Pistyll j Uan,M Mies E. A. Roberts, Oefn- helyg, Cemaes, vn hynod o swynol. Mae gwn y ferch Iwm lais peraidd ryfeddol, a cliredwn foct ldcii ddyfodol disglaei* iawn; bydded felly. Cystadleu- aeth chwareu yr alaw, "Gwetiith gwyn" ar yr "accordion Ymgeisiodd pedwar, a rhanwyd v wobr rhwng y ddau frawd, Mri J. a J. Hughes, Minffordd. Can, "Codiad yr ehedydd," Miss Clara Emily Owen, Gorphwysfa, Tregele (cyfeiliwyd iddi gan ei chwacr. Miss M. E. Owen, yn bur feistrolgar). Solo ar yr "auto-harp," Mr R. Roberts, Cemaes, yn dda ww. Can, "Pris y glo," Idr William Hughes, Ty Mwdwal, yn hwyliog ryfeddoL Adiroddiad, I 311 y Ddol." Mr Owen, ysgolfeistr Llanrhyddlad, yn eampus. Deuawd, 'Rwy'n myn <1, i^ieweij^ Jones a H. P. Edwards, Llanfechell, yn gampus, toddediir a llawn teimlad, a bu goA)d iddynt ail ganu. Cydgan gan y Llanfair Glee Party, Avm 1 ben y Wyd-afa fawr;" yn wir'swynol. Yna cafwyd anerchiad barddonol gwir dda a theimladwy ar y milwyr yn mrwydr TYansvaal gan yr awenfardd "Garno." Cydgan gan j Cemaes Bay Glee Party, "Y bwthyn ar y bryn,' yn hynod o swynol. br nad vw V parti hwn ond ieuane eto mae yn gloa mawr i'r arweinydd ieuane a medrus. Adroddiad ean Mr Owen Williams, Cae'rdegog. Can ddigpfoL "Fii-T day of Christmas, Mr Thomas Gorswen, yn hwyliog a meistrolgar iawn, a encore fyddarol. Does perygl 1 gvngherdd f^ed yn fflat a d:fywyd os W y &a.wd anwyl hwn >-n gyda r „ ChristmaR." Deuawd, "Gwysi r Gad, Mn Llew^ii Jones a H P. Edwards; dadganiad rhagorol iawn. C^dS« gan y Llanfair Glee Party, "N«itJ Mys- vdd^vn bur ewvnol. Hacdda. Mr H. Hughes, ar- weinydd y parti "hwn, glodmawr am eiymdrecluon, ac am ei 4rodrwydd trwy'r blynyddau 1 gynosthwvo mewn cvngherddiau o'r fatih a ehyda, ahob achos da. Deuawd" gyda.'r "accordion" gan Mri J. a J. Hughes, Minffordd. Wedi i Mr Ellis, Brwcastell, dalu y diolchiadau i'r cyfeillion am eu gwasanaeth, ar- weiniwyd vn y gan gpnedlaethol, "God save the Queen," gain Mr Llewelyn Jones, Uanfechell. Mae clod mawr yn ddyledus i Mr Ellis. Broncastell, fel prif symudydd yn yar achos, ac hefyd i'r pwyllgor I am weithio mor rkvgorol i gael t cyngherdd yn ilwydidiant. Aiff yr elw i gynortbwyo brawd o'r ardal sydd wedi cyfarfod ag anffawd fel ag i'w I 7 t »v i weithio ers mdsifwM t. j j yno*

LLANGEFNI.

LLANGWYLLOG.

T-lk LVITILK

TREVOR (Llangefni).

Advertising