Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

IC_t\RIADPUR YN COKCWERIO.

"Y Brytkon," Cylohgrawa Llenyddol…

MEUSYDD AUR CANADA A'R TIROEDD…

Idantais Amgueddfa Genedlsethol…

Advertising

Colofn yr Amaethwyr.

Colofn y Dyddanion.

0 Gasgliad Alltud Eifion,

Advertising

Ci yn Helpu Pigwyr Llogeilau.

---Yr Ymgipiys Ynadol yn Ebuthyn.

News
Cite
Share

Yr Ymgipiys Ynadol yn Ebuthyn. PENODIAD OLERC. Cymerodd golygfa nodedig le yn eisteddiad pytliefnosol yniadon Rhuthyn, dydd Liun, pryd y illywyddoidd y OangheMydd BulkeleT Jonts dro faine lawn o ynadon. Yn y cyfarfod blaen- orol bu i'r clerc l)edd newydd ei ethol (Mr R. Hum.phreys Roberts) roddi y swydd i fyny, h darfu i'r Oadben Oole |'un o'r ustusiaid) gyhuddo adran neillduol o Gynghor Sirol Dinbych o liod wrth wraidd y symudiad -wnaeth i Mr Roberts ymddiswyddo, gan ychwanegu mai ei fai ef yn ngolwg y "oorph mawreddog" :hwnw oedd ei fod yn Eglwyswr. Hefyd desgrifiodd ymddygiad y Cvnghor Sirol fel yn "taraw o dan y beLt." Mr J. W. Lumfley (yij hwn ydyw cadeirydd j Oj-rnghor Sirol) a ofyn odd i'r Oadben Oole -+m oedd efe yn barod i dynu yn ol y mynegiad a wnaeth yn y cyfarfod! diweddaf I Cadben Oole: Nao ydwyf. wnaeth yn y eyfarfod diweddaf I Cadben Oole: Nao ydwyf. Mr Lumley: "O'r goreu, syr. Yna fy mhwynt cyntaf oyn myned at icadben Cole ydyw eich cyfaroh ohwi fel cadeirydd y Faint: hon. Yr wrf yn cael fod maino lawn yn btesenol yn y cyfarfod diweddaf .ac os yw fy hysbysrwydd i yn gywir yr wyf yn meddwl, syr, fod genych ohwi 'law mewn dwyn y Faine hono yn nghyd. Ar dderbyniad llythyr oddiwrth "Jt clerc apwynt- iedig, chnti gymerasooh tarnoch leich hun i anfon hysbysrwydd i nifer neillduol o uBtusiaid, gan adadl eraill allan, y rhai feddent gystaJ hawl i wybod beth oeddych yn ei ysgrifenu at y dewis- edigion—yr ychydig etholedig.. Y Cadeirydd: Nid yw hynyna yn gywir, Mr Lumley. Fy nghyfarw-ydd-iad li i'r clerc ydoedd anfon rhybudd i holl ynadon y dosbarth. Mr Lumley: Tebygol eioh bod wedi fJ. nghamddeall. Dywedasoch yn gyhoeddus yn y llys hwn fod yr hyn a wnaethooh yn y hwn wedi ei wneoid yn eich cylch. ewyddogol fel cadeirydd y Fainc. Yn awr .mi a ddywedaf eto, os yw fy hysbysrwydd i yn fflrwir eich bod chwi wedi cymeryd arnoch eich hun hysbysu I nifer neillduol o ynadon beth oedd yn dyfod. Y Cadeirydd: Dlrwg .genyf orfod eich gwrth- ddweyd chwi, a dweyd ei fod yn anwireddua h°St"Lumley: Yna yr wyf yn dweyd eilwaith ddarfod i ohwi eioh hun ddweyd wrth nn or ynadon ar y fainc hon eich bod wedi -yogrifenu It vr vnadon i'w -hyabysu betii oeddjai dyfod yr, mlaen ddydd Llun, ac yr wyf yn ebu M chwi anfon i hysbysu unrhyw yw, A heb al Y°nC^de?vdd': Yr wyf eto yn gwadu i mi "tK ncd,dlS Oadben Cole. Erioed nd wnaed cyhuddiad nmj cwaradwyddus a disail gan unrhyw 'ddyn. J^te addywed mewn llys barn "fod ymneillduad gor- fcdol Mr Humphreys Roberts yr achos mwyaf atgas a gwarthus y clywais am danojioed yn fv mywyd." Yna efe a ychwanega fod gan Mr Humphreys Boberto bai ran neillduol o'r oorph mawreddog h^. Oyng- hor Siroi Sir Ddinbycb." Yn awr, a ydyw* Oadben Oole yn arfer y gair "mawreddog mewn gwawd I A ydyw efe yn gwawdio Syr Watkm Williams Wynn Oadben Griffith Bcscawen, a Syr^Robert Eigerton 1 Y mae braidd yn syn genyf fwl dau aelod1 o'r corph '^mawreddog" hwnw yn eistedd wrth ei ochr ef (Oadben Cole), ac heb ganddyn- v Twroldab i wrtlibrofi y fath fynegaad brwnt a dianrhvdeddus. Yr wyf yn gwadu yn bendant i'r fath ymgais gaeli ei wneud gan unrhyw aeloa o'r Oynghor Sirol ac nad oedd hyny y^ c^e^ ei gvnwys yn llythyr ;M^ Hump^s mtberte, sef fod cynhwrf ar droed i'w symud ef or sa.^ a ddaliai fel oyfrifydd sitol. J^uaswn^ yn^ hofti gwybod- beth a olyga Oadben Oole wrth daraw o dan y belt?" Ni fu dim taraw o dan y befit. hyd y gwn i, ac yr wyf fi yn un ,o r rhai hyny fydd yn taraw yn union o'r ysgwydd. Darfu I mi awgrymu i'r llys y posibilrwydd i'r swydd o olerc wrbhdaraw a'r swydd' o gynorthwywr sir- oi Yr wyf yn meddwl fod' yr esgid heb fod ar y troed iawn. A all Oadben Oole gofio cyfar- J" T't1.J.l.. fod neillduol a gynhaliwyd yn JNgnasteu xuiuui- yn yn flaenorol i benodiad Mr Fanning ? Beth vdoedd amcain y cyfarfod hwnw, cyfarfod a gyn- haliwyd ar gaiA 'Arglwydd Ragliaw y sir hon (y Milwriad- Cormwallis W est)-boneddw ydd yn gweithredol ddewis aelodau Y fainc hcn? Onid i weithio o dan ymgeisiadaeth Mr Edward Roberts? Ond nid ydych yn stopioi fan ylla., ac eto ohwi a siaradweh am daraw dan y beJt. Yr ydych hyd yn nod yn cyfarfod yn^yOlwb Oeidr wadol yn Rhuthyn cyn' penodiad^Mir Humphieja Roberts, ao eto dywed Cadben Oole nasi gall efe ddeall paham y gwneir yr holl fan benodiadau hyn ar linellau politioaidd (chwerthm). Dywed odd Mr Lumley yn mhellach nad oedd ganddo ef (y siaradydd) i ddiolch i'r Arglwydd Raglaw am ei fod ar y fainc y dydd hwnw. Yr oedd yn rhyfeddu fod Cadben Oole o bawb yn ymosod ar aelodau y Oynghor Sirol; ond, pe bai r ^ir- ionedd yn wybyddus, yr wdd jii^ iddo ef mai "sur oedd y grawnwin. Ni fuasai Cadben Oole ond yn rhy falch pe gallai gael I miewn i'r corph mawreddog hwnw, ond dallai ef ddim: ac am nas gallai, yr oedd yn gwneud yr ymosodiadau hyny ar y Oynghor Sarol. Y Cadeirydd: A fynwch chwi ddweyd rhyw- beth, OadbeTi Cole' 'I Oadben Cole: Na fynaf. i. r n Ym ytmnetillduodd yr .ynadon iilw hystafell breifat, a bu i'T ymgiprys anghyffredin greu cryn gyffro yn y llye.

Advertising