Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

IC_t\RIADPUR YN COKCWERIO.

News
Cite
Share

IC_t\RIADPUR YN COKCWERIO. NOFELIG sERüR DDYDDOIWL. (Cymreigiwyd gen Eliiirflllb.) n. 0 SERCH mae genyt swynion gwiw, < Tra'th wen fo'n dyner 10n,- Mae genyt gfedd rydd farwol friw Idd y siomedig.fron: Gad' iAi dreuliom dyddiau dan Nawdd dy dirionweh mwy— A phaid a blino'm calon wan Ag un SIOMEDIG GLWY'! I. GLAN ALED. Yr oedd y lodesi yn ymsymud yn brysur o flaen eu drychau yn eu. hystafelioedd yn mhreswylfod Lady Isallt. Yn barod clywid treigl cerbydau yn dyfod i fyny y rhodfa, oherwydd yr oedd "fancy ball" y foneddiges yn un o brif ddigwyddiadau y flwyddyn. Yr oedd1 yr ystafell ddawnsio fawr, ardderchog yn ei cherfiadau, yn ddigon i gynwys dau gant o bobl, c yr oedd pigion boneddigesau a boneddigion gwlad a thref, a cnynrychiolaeth dda o'r Fyddin, wedi ym- gynull i dy y foneddiges ucbelwych, yr hon ag oedd ganddi Dywvsog Brenhinol yn mysg ei bymwelwyr. Yr oedd Cadben David Harcwrt yn berson amlwg yn y lie yn herwydd ei fedalau iwniffona las, gyhoeddai ei fod yn. perthyn Ïr Lane & safai yn mysg y llu yn gwylio y dyfodiaid. om fuasai fod ei holl galon a'i enaid wedi cael eu dallu gtui ei benwendid at Sylvia, yn sier buasai ei galon yn euro yn nghynt, pe y clywsai ef y sylw- adau edmygol a wmelid pan y dynesai Gwen Talbot a'i mam at ben y grisiau. Y cwbl yr ydoedd ef yu ynrwybodol o bono, pan y gwelodd hi, ydoedd lod Gwen fechan wedi tyfu i fyny i fod yn ddynes ieuanc tra. thlos a. chariadus. Yr oedd y gokuadw, øwn y miwsig hudol, y sibrwd a'r cyffro o'i chwnipas, yn gwneuthur i'w llygaid dywynu fel ser. Yr oedd ei thraed bychain yn cadw amser i'r gerddoriaeth pan yr aeth Da.vid; at ei hochr. "Pa sawl 'waltz' i gefnder, Gwen?" meddai ef, gan wenu yn ei llygaid. Curai ei chalon yn ei mynwes o lawerydd gwir, oblegid yr oedd hi yn canfod. gyda threiddiad meddwl cyflym meroh, ei fod ef yn c hedmygu ac yn ei gweled yn hardd. Yr oedd hi pryderu llawer am fedru edrych mor dda. ag ydoedd yn bosibl iddi.. "Deuwch, nid ydyw amser a miwsig yn disgwyl wrth neb," meddai ef. A hyn braidd ei bod. wedi sylweddoli y peth, yr oedd ef wedi ei thynu i'r "waits." Hyd yn nod fel ag y dawnsiai hi yn Jsgafn y^ ei freichiau, yr ydoed-d yn teimlo ofn o'i apusrwydd ei bun. Pa mor hir y parhai yr hapus- rwydd hwn? Ac fel y dawnsient i'r "bar" diweddaf. efe a 1 cadwodd hi eto wrth ei ochr, a. 'brawychwyd ef j drachefn gan rywbeth yn ei llygaid mwyiuan yr oedd ed hanadl yn myned yn gyflym, a chlywodd yn eglur: Jove!' Miss G Talbot ydyw yr anwyiaf o'r oil yma. heno Clywodd hithau hefyd y sylw, oherwydd efe a blygodd, ac a aibrydodd yn ei chlust: "Yn awr, lodes fechan, a ydych chwi yn cael eich boddhau. Chwi a glywsodh pa beth y maent yn ei ddywedyd. A rhaid i mi wneud lie yn awr i'ch partneriaid eraill." Ao yna., yn sydyn, hi a weloddi y dyrfa fel pe yn cilio i tin ochr, a<c yntau mewn braw disymwth yn sibrwcl yn baner hyglyw A dirgrynodd gwefusau y lodes fel yr ydoedd Sylvia Beiis yn dyneau mewn gwisg ardderchog, a'i gwallt wedi ei weithio i mewn i'r Jiyn a elwir yn gwlwm Groegaidd mawr tonog, dim addurniadau o gwmp. ei gwddf en a'i breichia.u difrychau, cariai yn unig lUiau a dyfent ychydig funudau yn nghynt draw yn nghwr T llwyn; gyda y rhai hynv yn ei llaw hi a ysgubodd i fyny ar hyd yr ystaiell i'r lie y safai ei gwestyes. Gyda glas dwfn, oer, ei llygaia duon, y elaiarineb balch. a hynodai ei gena.u penderfynol, hi a wnelai fercbaid eraill, disglaer eu perlau a'u fliw- iau, i fyned yn ddi-nod ger ei bron. Yn cael ei dynu fel pe gan ehedfaen (magnet) tremiodd David i'r dorf a'i hamgylchynenit hrL "Nid ydyw cyfnitner i'w chyfrif yn ddim," ebai llais Gwen yn ei glust. Yr ydoedd ef wedi troi yn wyn gan gyifro ag y mynai ei gadw yn anweledig. "Fel yr ydych chwi yn ei charu hi 1" aibrydodd Gwen.. Ac, yn frawychedig, efe a. droes, i weled ei gwyneb anwyH yn gwelwi, a'i llygaid yn dywyll o ddagrau. "Gwen meddai ef, a rhyw gymaint o'r "inkling" cynta.f o'r gwir yn curo dor ei galon. "A allaf fi gael y pleser?' meddai swyddog ieuanc prydweddol ar yr un foment. Ac, wedi ei adael yn unig, gwyliodd David yr hudoles ag ydoedd wedi ei swyno., Yr ydoedd lawer yni ddiweddarach ar yr hwyr pan 1 gwnaeth David Harcwrt ei ffordd i r lie yr eisteddiai Sylvia. yn oghongl oeraf y "conservatory" ar esnrwythfainc fawr gymfforddus. Edrychai ei wyneb yn ystem a. aarug. Hi a. ffaniai ei htm yn bwyllog gyda'i gwyntyll fawr o blu eatrys. efe yn unig 8t ddywedodd. "Wei," atebodd hithau, wen swynol hono o'i* heiddo. "Ah, David, peidiwch a bod yn groes Efe a ediychodd arni "Deuwah," meddai ef yn unig, ac mor rwydd y cafodd ei hun i ufuddhau iddo ef, fel ag y cyfododd hi yn ddiatreg, ac y cymerodd ei fraich. Efe a'i hanreiniodd hi all an i'r terrace," yr hwn & lew- yrohid yn wyn gan y lloer, i lawr y llwybr-troed, heibio 1 ddielwau o farmor gloew, yn mhlith coed bythwyrddion, i'r arckj flodau, tie yr oedd liliau tal a grwelw yn gwyro eu pena.u gwylaidd; a'u brodyr rhosynawg wedi can eu hamrantau eochion hyd nes y bydflk i fysedd tyner y wawr eu hagor y boreu 'yn. "0 ysmotyn anWyl," meddai hi; "ail i ardd Eden, yn wir I" Hi a deimlai ajnt y tro cyntaf gyffroad ofnus wrth wr.aidd ei chalon oer dwyllodrus fel a.g y cynaerai ef ei lla.w yn yr eiddo ei hun. „. < "Ni cbewch ahwareu a mi ddim yn rhagor! ef a ddywedodd mewn math o sibrwd eras. "Yr ydych wedi fy ngyru yn baner gwallgof heno gyda. ch esgus- §ariad a'oh mursendod. Unwaith ac am byth, ylvia, rbaid i ohwi fy ateb! A wnewch chwi dd'od yn wraig i mi?" -j Gwyddai yn ngwaelod ei chalon mai hwn ydoeaa yr unig ddyn yn yr holl fyd ag yr hoffai iddo fod yn feistr iddi. Yr oedd hi yn. ei ofni, ac eto yn ei barchu. Ac eto y fa,th resyn nad ydoedd ef ond y mai) ieuengaf, a. hi yn gwybod yn berffaith dda fod ei gefnder, Harcwrt, ond yn unig yn disgwyl cyfle i ofyn iddi hi i fod) yn wraig iddo ef, a. dodi ooromg ar ei pheni. Ac eto nid ydoedd y dyn ystern, pryd- ferth hwn yn edrych yn ddyn i dreiffio gydag ef. Hi a wyddai am ei gwano ma.wr ei hun am gyfoeth, sefyllfa, ac addoliad y byd-am gael teyrnasu fel breninea cynodeithas; ond eto blin oedd ganddi feddwl cylymu ei hun wrth ddyn. nas gallasai byth ei gaTU ef. Cariad! Ie, cariad pur oedd y dyn nwn yn ei gymrglddi hi, a. darfu iw ohalon oer, hunanol, fyw- iogi fel yn dirion. y cymerodd ef ei dwylaw anwrto- wyneboL Yn anymwybodol, braidd, hi a sibryd- od: "Yr ydwyf yr eich earn, David! "A'r foment nesaf hi a wyddai fod y llanc yn gaeth iddi, tra y sibrydai ef yn angerddol: "Anwylyd, ai 'Ie' ydyw yn awr ac am bythT Yr oedd curiad ei chalon, nerarogl hyfryd ei gwallt tonog, ymwridiad dwfn ei gwyneb, ac edrychiad ei llygaid yn ei ddallu ac yn ei feddwi ef o lawooydd. Yno yr oeddynt yn oedi, fel na. fiaaseixt- fyth am adael y lie, Ihyd nes y daoth swn traed prysur iw clyw, a llais erfyniadol lodes yn dyfod yn nes ac yn nes, gan beri i Sylvia- frawychu a dirgrynu ddi. ^^nwyl Harcwrt, yr ydwyf yn bepo axnoch— peidiweh a bod mor wallgof—mor ffol! meddai Ilaas Gwen. "Harewrt, nid ydych yn eich synwyrau I" la.wn "Nis gwneir fi yn ffwl I" meddai ei lais, yn dew o wylltineD, ac wedi cael ei gyffroi yn fwy ga.n win. "Yr ydwyf yn dywedyd wrthych ei bod hi allan yma, jrydag ef, a mi a wasgaf allan y bywyd o'r dyn- a l cymher hi oddiwrthyf fi Dododd ei Haw fechan air ei fraich. "Harcwrt, pa beth ydyw y Sylvia Belis hon i chwi, fel ag y dylech anghofio eich oesa-hyd yn nod gweddeidd-dra cyffredhi—i'w dilyn hi fel hyn. Ni cSewch chwi, Harcwrt, em .gwaradwyddo ni i !h^Nid oes arnaf eisieu dim ° ^roS^Sylvia yn welw hyd at ei gwefusau, ac yn reddfol hi a giliodd yn ol, fel cynddeiriogrwydd y daeth Arglwydd Harcwrt ir ardd flodau. Camodd David yn mlaen. „ "Nid ydych mewn cyflwr ffit I fod yma, Harcwrt. Gwell a fyddai i chwi fyned—ac ar unwaith. A ydych chwi yn fy nghlywed i?" Ond y boneddwr ieuanc, yr hwn oedd wedi cael ei spwylio o'i febyd, nid ydoedd mewn tymher i wrando ar reswm.. j. "Ewch allan o fy ffordd, David. Yr ydwyf wedi dyfod i ymofvn Miss Belis; y mae hi we^riioddi ei gair i mi am beb dawns ag sydd ynn^wedddl. (Iwynebodd y ddau ddyn eu gilydd-David yn ^gch Harowrt. TO.7 Kefoedd,m>-fi a'eh ciciaf chwi allan!_ Ni cherwchdd^n rhugor o ddawnsiau gydar foneddiges hon, TJ0** wedi adda* bod yn wraig i ma, ac yr ydwyf yn rhwvm o'i hamddiffyn rkagoch chwi! ^Swyddwr, dolefodd Arglwydd Harcwrt g^ « daraw^ a'i ddwm yn ei wyneb. Mewn eiliad yr f oedd gwaed poeth David t fyny, ao yr oedd ei law ar wddf y Hall, pan y darfu i'r hen Arglwydd Bryn- eryr hercio atynt yn frysiog o'r lie yr ydoedd wedi aros i wra.noo. j "Fechgyn!" efe a ddolefodd, braidd yn tfyrnig, a'i hen wyneb teg yn- llawn cyffro. "A ydych chwi eich dau wedi myned yn wallgof ?" "Yr ydych chwi yn chwareu 'game' dra. pher- yglus," medldai Mrs Belis, fel ag yr eisteddai hi yn moreu-ystafell y ty yr oeddynt wedi ei rentu, afi gwysvefe Iltym, plvofb llineill anliirioln ynddo yn arddangoa yn oagojleuni y boreu y ddynes a eilw'r Sais yn "society woman," ond ag ydoedd drwy ei hoferedd yn gwirio yr hen ym- adrodd Oymreig, sef, ei bod wedi "myned ar ei hen sodlau." "Yr ydwyf yn edrych ar eich dyfodiadl i lawr yma fel Ni fydd i'r ymddinedol- wyr flaendalu i mi yr un ddimai yn ychwaneg o ariam., Sylvia, ac yr ydwyf yn eiah ystyried yn lodes ddiffaeth os y bydd i chwi cihwareu yn ffast a. 1:00 gyda'ch cyfleusderau- Ar ol row yuos o'r blaen ohwi a wnewch y He hwn yn rhy boeth i'oh dal chwi. A"—-gyda gwen wawdus—"nis gwn i pa fodd y 'bydd i chwi ffansio 'lodgings' rhad mewn tref ar y Oyfandir. Gall dynioneich ed- mvgu, ond! nid ydynt MJ1 eich priodi dhwi." "Dyna ddigon o siarad, mam," meddai y biwti gan dori ei hewinedd yn harnddlenol, ond eto yn ofalua. "G allaf dybied, gan hbod yn edryoh arnaf yn tmig fel articl i'w gyfmewid neu ei werfchu Jgallaaf gael dewis fy mhrynwr. Fel ag y mae yn digwvcfcd, galiaf gael fy newis o dri, yr hen Syr William, y barwniig cyfoethog. gvryllt, wrbh srvffvrddiad pa un yr ydwyf yn diyohrynu, gall ef roddi i mi ag-os yr oil a ofynrf. Arglwydd Harcwrt, gwell effco—hen farwmaeth, ieuenefcid, vmddangosiad corphorol symol, ac hefyd oyfoeth. Y mae ef, yr hwn a droa. y glonan, ei gefnder, David; yn weddol dda allan, gyda genedigaeth dda, ond yn llalwn o ddrwgdybiau ac yn dra man- wl, ond efe ydyw y dyn wyf yn ei ffansio." "Yr ydych dhwi yn cymeryd y peth yn dra phwyllog, mi 8i welaf," dywedaa ei mham, gyda thon o edmygedd yn ei llais. "Yna, a allaf fi ofyn, a ydych dhwi ynbwrÜldu ei briodi ef ?" "Nid ydwyf wedi gwneuthur fy meddwl i fyny," meddai Sylvia, gan barter ooheneidiio. "Nid yd- wyf yn sicr. Ere a wneilad y gwr mwy. digysur, a gallwn droi Harcwrt o gwimpas fy mys bach. 009 genyf ddim: amynedd gyda chwi," dyw'ediad ei mhiam, yri fftom. "Yr ydwyf yn gwario aiian ajnodh chwi fel dwfr, 1J¡O nid ydych yn gwrteuthur dim i ad-dalu i mi." Yr oedd (gwen fechan, chwerw yn Cyrlio gw'efua ei mlherch. "Nid ydwyf onddisgybles eich. addyag 2Ionuog, mam. Ohwi a'm dysgasodh i gredu fod hunan yn llywodraefchu y byd. Ni raid i chwi ofni. Hwn ydyw 4y nhrydydd tymhor. Nid ydwyf yJIi ibwr- iadu aros yn sengI, dim ond fy mod braidd mewn cyflwr lied chwith. Yr ydwyf Wedi dyn cyn- vgiad David Harcwrt; yr ydwyf yn rhanol wedi derbvn cynygiad ei gefnder. Felly, gan naa gall- af briodi y ddaa, rhAid i mi wneuthur eqgusawd dros d'on fy ymrwymiad a'r Oadben. Bydd yn anhawdd." "Gwnewah hyny a rhoddiweh fi allan o fy mn- der," meddai ei mflwwn yn aswyddus. "O'r braidd na lefa fy nghalon am i rywbeth ddigwydQt-rhyw- beth, fel ag i mi eich gweled ohwi yn ddyogel, wedi priodi gydag Ajiglwydd Harcwrt." Nid ydoedd y geiriau bron ond wedi gadael ei gwefusau pan y gwelid oefbyd yn dreifio i fyny ar hyd y fPorrdd, ale yn troi i mewn heibio'r gatiau agored. "David ydyw," meddai Sylvia. "Y fath nwyn- sans, mor gynar yn y dydd." Ond hi a edrychai yn dra chariadua yn ei gown gwyn rhydd boreuol. Hi a oUyngodd' gyris ei gwallt yn frysaog, a dododd rai rhoeynau gwynion yn ea mynwes. Hi a droes pan yr agorwyd y ddor, a gwenodd ed gwen fwyaf swynol. Ond ciliodd y wen pan y gwelodd yr olwg o ing syfr- danol yn ei lygaid, a phrudd-der ei wedd, yn nghvda' i wyneb prydiferth yn gwisgo cwmwl du. "Sylvia!" meddai ef, "y mae y peth mrwtyaf ofnadwy wedi digwydd "B0bh ydyw?" hi a ddolefodd. "Mor arswyd- "us yr ydych yn edrych!" "Y ma.e fy nghefnder, Harcwrt, wedi cael ei ganfod wedi ei saethu—yn gwaedu i farwolaeth vn y cOetf. Ac^—efe a Oedodd—-t*y NeSotedd fawr, yr ydwyf yn eredu eu bod amheu i o wneuthur hyny." "A ydyw efe yn hi a aibrydodd yn frvsiwr. mae arnaf ofn hyny. Nid ydyw wedi si- arad o gwbl." Am foment, hi a safai yn ttfemio arno er. Yna, gyda fflaoh fawr o ilaWenydd, daeth i'w chof mai y lyn hwn ydoedd' yr efcifedd uniawngyrdi yn awr. Hi aIM fod yn Lady Haruwrt ynte, ar ol y cwjbl. "Ainwy^yd!" hi a sibrydodid, gan ddodii ei breichiau am ei wddf, "pwy allasai felly feiddio eioh u chwi T" (rw baihau.)

"Y Brytkon," Cylohgrawa Llenyddol…

MEUSYDD AUR CANADA A'R TIROEDD…

Idantais Amgueddfa Genedlsethol…

Advertising

Colofn yr Amaethwyr.

Colofn y Dyddanion.

0 Gasgliad Alltud Eifion,

Advertising

Ci yn Helpu Pigwyr Llogeilau.

---Yr Ymgipiys Ynadol yn Ebuthyn.

Advertising