Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

Gorymdaith Methuen.

News
Cite
Share

Gorymdaith Methuen. BRWYDR FFYRNIG WRTH AFON MODDER. Tmiadd Caled am Ddeng Awr. Y BWERIAID YN GAEL EU GYRU YN OL. Y PRYDEINWYR YN ORQESI YR AFON MODDER Boreu dydd Iau. Yr oedd y wefreb ganlynol wedi cael ei gosod i fyny yn y Swyddfa Ryfel ddydd Mercher, a'r lion oedd wedi ei d'erbvn oddiwrth y Swyddog <Oytfredinol sydd yn llywyddu yn Nhref y Pea- rhyn, at Ysgrifenydd Rhyfel, derbyniwyd 9.35 yn y boreu, Taehwedd 29ain:— Capetown, Taehwedd 28ain, 11.45. "Adrodda Arglwydd Methuen, Tachwedd yr 28ain:—Gwnaed! cadymchwil am bump o'r gloch y boreu arsafle) y gelyn ar yr Afon Moddeif; a chafwyd fu bod mewn ffosgloddiau cedyrn, 00 yn celu eu hunain. Nid oedd dim moddl esfcyn Aagell byddlin tu hwnt iddynt. Yr afon Yn Uarwn. Dechreuodd y gweithrediad gyda mag- nielau, gwyr traed ar feirch, a gwyr meireh, am 5.30 yn y boreu. 'Y Guards ar y dsdehau, y 9fed) frigad air yr asvry, a. yimosodasant ar y safle ar gylch eang, am 6.30, jn cael eu cynorthwyo gan fagnelwyr; a chawsant e<u kunain yn ffrymt yr oil o gorph- luoedd y Bweriaid—3000 o nifer, gyda dau o ynau marwrion, a phedwar o ynau Krupp, etc. Estynodd y Frigad Lyngesol gyoorthwy mawr o'r fforddi haiair. "Air 01 ymladd fia ffyrnig a chaled1, yr hon a baxhaoddl aim ddeng a.wr (y dynion hh fwyd na idwfr Q Galll belydra.u llosgawl yr haul), gwnaeth- ,om i'r gelyn adael eu safleoedd. Llwyddodd y 'Oadfridiog Pole Oarew i ga^l owmni bychan ax: draws yr afon,, yn cael eu cynorthwyo1 mewn modd gwrolfrydig gam 300 o dangloddwyr. "Yr wyf yn siarad mown geiriau o udhel gan- inoliaeth ami bawb a gymerasant ran yn un o'r ymladdfeydd' caletaf, a'r un oedd yn em gosod yn fwy ar ein prawf, n&'r un. yn hones y Fydiin Birydeinig- "Os gallaf entwi un adran yn neilldfuol, y ddwy res o, fagnelwyr ydyw y rhai hyny." Ymladdbdd Arglwydd Methuen frwydr ffyr- nicaf y,rhyfel wrth Afon Modder; ac, yn ol ed w-effreb fer, yr unig newydda ddferbyniwyd pan yn ysgrifenu, y mae wedi oyrh&edd y fynedfa. dros yr afon. Ar ol brwydr Graspan, ddydd Sadwrn, gorphwysodd am didiwrn-od, fel y dy- wedai y gwnai yua, gwthiodd dro& y d-euddeg neu bymtheg milldir oedd yn- ei wahanu oddi- wrth ryd yr Afon Mbddier. Yr oedd y gelyn wedi ymmeillduo i ochr Kimberley, yr hon sydd yn uchel, ao yn dewfrig o goed, lie y darfu idd- ynt godi;goscrloddiau, xoisjwn jsafle" o gademid natariol; ac un gyfaddlas iawn i'w gadofyddliaeth arferol. Safcddi Mietliuen a'i wyr am y noson ar y gla.na.u deheuol, a g-osododd ei ynau anewn safle. Yr unig ffcrdd i fyned dros yr afon, yd- oedd wrth y rhyd!, fel nad oedd yna. un siawne o drod safle y Bweriaid. Os oedd y ffordd1 i Kim- berley i gael ei henill o gwbl, yr oedd yn rhaid gwneud hyny trwy yancsodiad o'r ffrynt ar yr gynau oedd wedi cael eu celu a'r llyan-saieth- --wyr. • i .Dc;e,hroucJdl y, gweithrediadl cyn toriad: gwawr, am hamer awr wedd punxp, trwy ymoeodiad gan y magmelau, yr hwn oedd yn rhwyml o fod wedi -cael ei gario yn mlaen gjda gwroldeb a phen- -derfyiiiad} anawr ciblegid y mae y Oadfridog yn 1 gwneud crybwylliad arbenig am danynt yn ei frysnegee. Y mao'n dt&bygol i ymdrecihion af- Iwyddiajms ga«I «u gwneud gan y gwyr traed ar feirch a'r gwyr meirch i wneud rhuthr dros y rhydL Ptarhaodd y frwydir .f¡m ddeiag awr, o dan belydrau disglaer yr haul; ao yn ystod yr amser hwnw, bu ein dynion heb ymborth na. jJtwft" > end, o'r diwedd^ darfu i'r Oadfridog Pole Oarew, grda chwmini bychan, yn cael ei gynorth- wyo gan'300 o dangloddwyr, fyned ar draws yr atfon, a sefydlodd ei hum ar y lan ogleddol, a sicrhaodd y rhyd; ac felly, crythaeddodd arncani miawr y frwydr. Dyna yr oill a wyddis yn bres- cnol. pa, un a ddarfu i'r gelyn ymneillduo, ft 'beth oedd ci golledion mewn d'ynion a gynatt, -nid ydlyan yn meddu hysbysrwydd. Tybir na bydd i'r Bweriaid wneud ymgais i wneud gwsaftadl aiaJl ne-s y cyrhaeddant i Spyfointein, rr hwn lelsydyn ymyl Kimba- "ley. Y mae y ffordd ytio yn .myned rhwng dwy esgyn-gradg uchel ar ibob llaw, ao y mae y saile tix un y gellir disgwyl yr yunosoduadl ffyrnig .iilaf. (fed! gall y gwarohoddu tyin Kimberley, loodd bynag roddi hajies da o hx>nynt eu hun- ain, ao o?r fcai# T J* yndlfddfa fod^mor iffWnig a'r un ar. Afon Modder; oblegid ni bydd i'r Bweriaid £ «fyll i gael eu &aethu yn y •ac o'r fcu ol. Deallwn, o ffynhonellau Bweraidd, j, ymgyreih gael ei gwneud o Kimberley ddydd .•Sakwm, pan y Uaddiwyd ,naw o Fweriaidi ao -y ^Iwyfwyd 17. Wiznddmgys mai diangfa gyfyng a gaiodd y Tritrad! Lyngesol yn- mrwydr Emslin rhag cael ex Bwvr ddiny&trio. Wedi rtan-belenu bywiog ar (safle g^olo? y Bweriaid, darfydidodd ^o y «elyn yn ra-ddol; a daekhpwyd ir penderfyniad S My, mlon»7d J- Frigad Lyngteol yn- mlaen a :gymerj& Pan yr oeddl ein dynion o fewn 300 o latheni ir llrneliau a dybid oedd wedi cael eu gadaei, coa- ocH y 'Bwetriaiid!, gan, dlywallt tan ffyrmg ou ovrau a'u xhyc'iddrylliau. Olid; llwyddwyd, ^wy wxoideb y ihai oedd wedi eu gadaei, i ye- tmrnio y 6.a.fl-e gyda r bidog.

Yr ITmdaith i Kimberley.

Ein Magnelau yn gyru Pontddryllwyr…

Brwydr Fawr yn Ymyl.

Archoll Arglwydd Methuen.

Ein CoUedion ar yr Afon Modder.

^ • I I Pedair Mil Eto. !

Cludlong yn Rhedeg i'r Lan.

——————1 —'1'1■■t Cyagherdd…

.--._:Yr H^fforddlong3',CKo.''

Cyhuddiad o Saethu Dyn ger…

Manylion pellach am Fuddugoliaeth…

Arddasgosfa iadio.I

Cyhuddiad o Lygru Jam yn Llanrwst.I

A ydyw y Bhyfel bresenol i…

I . Ysbytty Uontc Arfon.

--------------Ynadon Penrhyndendraeth…

-I | NODION O'h DEBFuL)iR.

Y Sefyllfa yn Cape Colony.…

1I ; ; ! Byddin Arall i Gael…

Beth am Pretoria?I

DAU GYMRO 0 DDYFFRYN OLWYD…

XJjYTHYR ODDIWRTH UN 0 WIRFODD-O\LWYR…

Tua Ladysmith.

DIWEDDARAF.

Croesawu Corphlu Methuen.

| Bhyfel 7 Transvaal. 1

[No title]