Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Advertising

J fflarchnadoedd Diweddaraf,…

Marc&nadoodd Cymreig, ho.

tfasnach 1d yr Wythnos:

Y Dadforion

'LloflSon Dyddorol.

Local Tide Table- * *

__-Bacing Fixturw. --

Hunting Appointments. -_-

Shipping. -.--.,....-

LONDON AN^W^TERN "BIm TRAFFIC…

--------Eiohard Roberts, y…

News
Cite
Share

Eiohard Roberts, y Peirianydd Eawog. Y mae Syr W.. Bailey wedi bod yn traAJodi anerchiadi gca-bmn CjTtadeithas Genedlaetho1 Man^imon ar ftcha.rd' Roberta, ,y .peiri^fdd %mreig «nwog." Wedi ciybwy'll'TS SS^Svr Wn- Eob€rt? jdoedd troell i'w fam, aem Syr W.Jiam yn mJaen i roi hanes sefrllfa P^, yn Oaeriiirfryn (Lancashire) yn n wedd y 17^ ganrif. Nid <^<Mynt Vdl y a gweu na Uawer o a^S vn^Sp>vy< yD g'wei1 «in A 7 a rhyw faih 0 heithyn a TTi^fln' P8^ i'S crwvdd, yn taflu Jjtien aal^e drwj yr yp+o. Yn awr gallaa, un dyn v,mcud gwaith dwy neu dair tmil o a FP -JTly' ^whreu y chwyldroad 11 mr yn enwo8' drwy'r byd aani ci j chyfoeth ai masnadi cedd dyfeiwad t wenol i red eg ar oiwynion, gan Kay, o Rurr, Y'O 1735 yr hyn a roddodd fodolaeth i'r "gwydd bach," neu "gwydd Jaw." Aeth y gweu yn drech na'r nyddu, ohenvydd nyddid a'r "droell fach," gyda bys un lIaw 8, bys a, bawd y Ila-w arall Yna dyfeasiodd yr eallydd tlawd, rr hwn a dds-eta wedi hyny yn Syr Richard Arkwright, y "droell fawr," ac ac,t-ii y nyddu yn drcch na'r gweu, Daefch Dr. Gajtwright, a ctv-feisiodd y "power Wi" neu y "gwydd dwfr," fel y'i geJwir yn Nghymrll, rk) ae4-;h y gweu yn dlrech na'r nyddu. Yn y benbleth, arfonwyd dirprwyaeth at Rich. Rob^T'ts i ofyii i-dd-o* ddyfeis.-lo pe-iriant nyddu newyddi Yntau. /1' ddyfedfKodd y '"seJ'f-.actintr mu_e., coron yr Iioil ddvfoisiadau, vr hwrt » greodd chwyldi'oad yn masnach y hyd. lty- feddai y darlitliyddi nad oedd y Oytmry we& ym- falchio mwy yn Richard R,DLCTTR, ac nad afdd yr un 'gofgcJcfn wtdi ei chodi iddfot. Nid otdd niehi yn Manoeiiiion teilyngadi o gofgo-lofn. Per- thynai ei hines xr jcyfnod pan gyrhaoddlodd ciai- nacli Prydain c-i huwehsfineth. Nad yn raiig yr ocdd yn ddyfeisydd peirianau, <id"arfau o bob math i wneud pelriamu. Ni p^etrusai ddweyd mai Richard Robcxte oedd dTfeisvdd enwccaf y 13eg».ga)-xif. i allesnd adeiladu Pornt fcn.1i i- Phcrt <>-yv.-r heb ddrfaas Roberta. Ganwyd cf gsr Lk.iyinynech 1789. Ma.b i grydd tlawd } fkxdd, ac ni chafodd ddiwmod o Da-eta i Fare pinion ni 1813 a gIIOt. yn ei logell. Yn Tiihe-n r,raj;^r fWfydilodd! y film Mri Sha.rp a Edxris yn Oxford-street, lie r ffcithiodd y ".ccomotive" i'r hyn. ydyw yn swr. ferw yn. Llun-da.in yn 1864, a. ciilad'dwyd ef yn mynwent. Kensal Green. Dywedodd y dai- lithydd y g3J]?.sai Roberts fed' yn filiwnydd la.vrcr Srwa-ith dTosodd. end rhyw-fedd ni a.mca.noild at hyny. Tvbid ei fod yn niwedd ei yn dla-vrd, a. darfu i nif:r c' 'fa?n?chwyr Mnnoeinion cvlch —yn gwrbod eti bed yn ddyicdus iddo. am cyfoeth -Hwyddaant—gynyg nt-lo brr ,1 i fvw ynddr, r • J yn y flwyddyn, s. ca<-r- byd dau r." r f-<sT' lr5.u—yi cwl>l n.t ed wa^r.a^tH yr.' rhad tra. brddai byrv 'oud eu a wnaeth Roberts. Diolcliwyol rxn y <1,1.v.ii tros, v Ovmiicitfiaist gn Dr. EiOiTTs Jen-t's, ac eiiiwyd gun Mr Ilobi (brcdor 0 Gcniyw), yn ystod y fod gan Miss No;a. June; a. Mr J. G. Mr A. J. Roberta yn. cyfeiUc. Ar y diwedd, nn- rhegc& Str W. H. Bailey "ba.wb oedd bro-.v- enol aclarlur haidd o Ricbr.rd

Advertising