Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGES I PILE & GRAVEL PILLS. <JELLIR CAEJJ Y FEDDYGINIAETH HON MEWN TBI 0 DDULLIAU GWAHANOL FEL Y (;AN LYN: 02 BAR?! MEDDYGON AM GEORGE'S Awydd ni or GOCHELWCH DViYLLWYli. PJLE AND GRAVEL PILLS. Y PUelfa'r Twylliry olaf yn tynyota i gredu ei fod Y m«e Meddygon y Wlad fcon a'r Amarioa D Gravel. yn oael Aeleni gw-irioneddol George, pan yn eu cymeradwyo a'n oefnoRi, acymaeyn YLwraau a'r' mewn gwiriooedd ni fyUd yn oael ond moddiw-nt y P^eeheno^ Inawg o dystiolaeihaa Coluddlon, rhyw gymysg-dd diwerth a pherygiao o pwysig oddiwrtta Feddyfcon Enwog lAg ydynt Dwfr Poeth wnenthariad arall yn en lies. Byddenwau wedi rhocidi prawf trwvadi aruynt. y darpariaeth^a ffogiol hyn >a fynych yn Gyffrous cael eu olytiuo i fyny o eirian "oy- BARN PFERVLLWYR AM GEORGE'S a Phoenus. ffelyb" i Reffi#ter«d Title Pills Gecrae, PILLS. Rhwymedd, gyd,lr au g afflomi o dwyllo yr anwyh- « c -c, „ r> i a adwirs. Toiralaf rwymedigaeth i ddyno- *a? ° F{ery1iVwyr Tt GT Chwlddo ethi y cyfryw dvryllwaitb, aoi rybuddio wedi bofl yn gobebu ag awdwr y S^Tmlad' y cyhoedd f«l na byddo iridynfc drwy an- mewn perjhynas i w rhmweddau rbyfeddol, MarwaiM a wybodaeth syrtlno» faglan yrefelyohwyr £ r Rwell'tfntaa hynod y maont vmh ndwy., Chyplyd twvilodrus a daroetyn*ol hyn. oddUmeylob y« eu cvraydopaetfaai., » ,i bacu Surnyn yr frotynwob yn e,laJP Btu .« George's Pile fto oH ydyw en bod yo feddygiuiaeth beo Cwsg Anes- *nd Gravel PIIM," ««drvchwch a ydy*v fit bath. mwyth, jjun yr »$fy, ftt y papyrau sydd o CHrlU YR ANOBEITHIOL. ecolic, amRyloh y bIwo», »« nw yw eow y Petoh- j/o, w6»ko»v" miioedd, llioiarwyd p*en- GwewW Pwi eno«, J. E «^r«e » yn wgnfenedii All degau o tiloedd, ac ait'erwyd oajioedl a Rias Anyuiunol ar Kt*rrip v ulywo'»i*t') ty<id o IftJ"2y 0 ddatgenid gan y Meddvg'jn yn aaobeiibiol yn y Genan, J/* ,jaw bychiad o »ilt» ana Gra t t 'w hechyd oyceftnol drwv V Pxleni lselder Ysbryd. 10b tn^aaiani, ttst, ydyw yn t.al yt oil 0 » fawrbyn. Gwna y TyBtioluetbaa a ^edtnof P^w^n hyn swybyaawch eioH bod wed! byniwyd g»n ddyfeisy id y I'^leui tiyn gvirol Phlora a 0 B,c^ yn cynwy8 droa fil o duditleuau o biyg cytf- Llyanafodd, TYSTIOLAETH YNAD HiSDDWCJH redin. Llewygon, Y Bpntiro, #*Yr ydwvf wodi cdrycb dros ganoedd ENWOGRWYDD GEORGE'S PILLS Anmhuredd law ysgrifau gwreiddiol a dderbyniwyd gao VI EDI AMGYLCHU Y BYU. Mr 5. E. George Hirwain. yn dwyn tystxol r Jp j■ i aet^ oborthynaa l r gwelliantau a ddygwyd Y mae enwogrwydd y Peleni bya wwdi Cyttrortmol, oddiamgylch drwy offerynoliaeth ei "Pile ttynedrhwcyfaDdnoRaaaruoroedd; ao wedi BilSuaness, nyta^hj^ oyrhttdi gwleaytid pelienty y ddattar. N)d Brychau o flaen, am ryfcddol rinweudau peleni Mr George. Oes genedl wareiddieriijj dan baul y NeJoe.id yLlygaid, Ystyriwyf y bwndel tystiolaethau aosodwyd Had vdvw va broliadol o'a 4 rbiitwedd&u .X? Ji ii'„ gerfymron yn brawf hollol foddhaol fod ftJl-an) » Y mae^t am rhwarivr <»nrif C"riad ^??lon Mr George drwy ei ddarganfyddiad wedi bod WCT. ? ,I jt c«Uf,r Marweidd-dra yn toddlon i liniaru poenau tyrfa luosog o WCdi bod ar y blaen yn t»h!uh dac^naefmn yrafuar dd[0adefwyr—D. E. WILLIAMS, J.P., for meddygininethol at y <io!unau vot'DciK hyn Arenau. the Countis o £ Brecon and Glamorgan. MEWN BLYOHAU, iFs-l-P a 2s 9c YA LTN. DRWY Y- POST. ls 3c a 3s YB UN. PERCaENOG j J E. GEO RGB, M.R.P.S., HTRWAIX. Aberdare DANNEDD GELLIR ymweled & DR. JONES, Bangor, bob dydd Ian yn No. 16, Lledwigan-road, Llan- gefni. Yn Mangor bob dydd, ond dyddiau Mawrth • Ian. Yn Llanerchymedd o 10 tan 1, ac Amlwch o 2 tan 5, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, lonawT 24, Ohwefror 21, Mawfth 21, Ebrill 18, Mai 16, Mehefin 13. Yn Bethesda, Uanberis, 3ts Hbenezer ar ol Sadwm tal. { 4 Wonderful Modlolnom J 0 For Billons and 2tr>mras Disorders, snch as Wind O |a and Pain in the S omach, Sick Headache, Giddi. A 7^ ness, Fulness and Swelling after meals, Dizziness ™ 49 and Drowsiness, Cold Chills, Flushings of Heat, m A Loss of Appetite, Shortness of Breath, Costive- V ness, Blotches on the Skin, Disturbed Sleep, 0 A Frightful Dreams, and all Nervous and Trembling V Sedations, &c. THE FIRST DOSE WILL OIVB • 4D RELIEF IN TWENTY MINUTES. This is no fiction. 0 Every sufferer is earnestly invited to try one Box • of these Pills, and they will be acknow- 0 « ledged to In, 0 • Worth a Guinea aBox • • • e JBEECHAM'S PILLS taken as directed, m will quickly restore Females to complete health. 0 Tiiey promptly remove any obstruction or irregu- A larity of the system. For a • Weak Stomach, 8 Impaired Digestion, 0 disordered Liver, 0 they act like masric—a few doses will work. wonders upon the Vitai Organs; Strengthening a the muscular System, restoring the long-lost 0 Complexion, bringing back the keen edge of Q appetite, and arousing with the Rosebud of Health tho wliole physical energy of the 9 gfe human frame. These are "facts" admitted by thousands, in all classes of society, and one of the best guarantees to the Nervous and Debilitated is A A that BEECH AM'S PILLS havo tho • Largest Saio of any Patent Mffodleln* 9 In th*» World. Prepared only by THOMAS BEECHAM, ST. HELENS, LANC8. f:I B Bold everywhere in Boxes ,1/11 & 2/9 each 8.8. £4,000..000 HAVE I\IOW BEEN PAID in respect of RAILWAY ACCIDENTS, ALL ACCIDENTS, WORKMEN 'S ACCIDENTS, FIDELITY GUARANTEE, by the RAILWAY PASSENGERS' ASSURANCE CO. 64, CORNHILL, LONDON. A. VIAN, Secretary. tø required in unrepresented districts. W-.Itboat,er NIce: 64, Cross-street. 2959 ( ESTABLISHED IN 1856. FOR THE PROTECTION OF TRADE. STUBBS MEROANTILE OFFICE, (Stubbs' Ltd.), 42, GRESHAM-STREET, LONDON, E.C. Subscribers, by obtaining timely information through THE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT, MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. Every Trader should STUBBS' WEEKLY GAZETTE. With which is issueu H oupplement containing LISTS OF CREDITORS. UndeT all the Important Fajluree. THE COMMERCIAL REGISTERS contain more than NINE MILLION ENTRIES. DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUES. DAY AND FRIDAY in Each Week. Head Office42, Gresham-street, London. Liverpool Branch :-71, Lord-street. J> RANCHES: — Aberdeen, Birming- } ham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cardiff, Cork, Croydon, Dublin, Dundee, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Hud- dersfield, Hull, Leeds, Leicester, Liver- pool, London (West End), Manchester, New- castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Ports- mouth, Sheffield, Southampton, Sunderland, Swan- sea, Wolverhampton. I Sub-c,ffices: -Buxton, Cambridge, Derby, Dum- fries, Gloucester, Greenock, Grimsby,Halifax,Hanley, Inverness, Ipswich, Limerick, Londonderry, Mid- dlesboro', Northampton, Oxford, Perth, Preston, Reading, Stockton-on-Tees, %Tonjuay, Walsall, Waterford, Worcester, York. Terms £ 1 Is, L2 2«, P,3 3s, £5 5s, acoording to requirements. Prospectus forwarded on application to any of ths Othem. JOHN LLOYD & BOMS TOWN CRIERS, Billposters & Distributors, 18, SKINNER STREET, ABERYSTWYTH, HAVE the largest nuicber of most prominent Post- ing Stations in all parts of Aberystwyth and District. Having lately purchased the business and stations at Aberystwyth Advertising and General BUS Posting Stations, they are able to take large contracts of every description. Over 100 Stations in the Town and District. Official Billpoaters to the Town and County Coun- cils, G. W. R. Co., Cambrian Railway Co., all the Auctioneers of the Town and District, and other pnbKc bodies. 1257 I MONA CYCLES. MONA CYCLES. f GENT'S No. 1, VEIMMMD Batata: £ 12 12s "W* Noii3 o. yiffflvABmTSTwrrH' GENT'S No. 2, f £ i° 10* PWLIiHHLl, LADY'S No. 2, mmflW 3311 0b 1 ^sll\ IV\flr THE WELH CYCLE MANUFACTURING Co., LIMITED, CARNARVON. ¡ f y .a. Rjvlv-J-,w. English Watehea—The Beat Tlmekeepemm BENSON'S-WATCHES THOUSANDS OF TESTIMONIALS. Ctaftranteed for ACCURACY, DURABILITY, it BTBENGTH, At KMWS CASH FRICSf. In 18-et.ftold Gases. m (SDM BENSON'S NEW KEYLESS INGLISI LEIER rolp j-plate movement, BEST IiONDON MADlt ENGLISH tIM LEVBR, Chronometer Balance and Strong Keyless Action. Inl8-ct.Go]d ■B m JB Crystal Glan Cases, Rio, or in Hunting and Half-Hn^tiiiy Oases, A12 10s H ft1 flj This Watch is miuu to replaoe Swiss Watohes, axtd, for English M"% to excePtiomfflY low priced. BENSON'S K,LE5S EKLW LEnl vrjlSfn for Gentlemahi. MM mm A i-piate BEST LONDON MADE ENGLISH vfBKT LEVER, Chronometer Balance and Strong Keyless Action. In 18-ct. Gold, Crystal Glass Cases, £ 12. This Keyless English Lever is the Cheapest Watch of W Its kind eVer offered to the public at the tfrice, and super- sedes All other Watches previously sola at theprioe. cSELECTIONS SENT ON APPHOVAL. "TTTATCHES and JEWELLERY SEENT FREE at Vt ONR risk to all parts of the World for Cash or P.O.O., at G.P.O. -l.. ,V- ■nflest OLD WÄTCH.ES .dND JEWELLEl'S, T- IN EXCHANGS. m\\ '■ RIHBOM'8 BOOK of WATCHES, from £ 2 to «00- CLOCKS, CHAIN8, ENGAGEMENT BlNGS, BEOOCHBS, y^Wi PLATB, Ac. Post free on application. J- w. BENSON, jm., H.M. the Queen's Watchmakers, TBS STBAJT FAOTORT, JK J ,.U- D GATE HILL, E.C., LONDON. Notice -obt.a.mable on "THE TIME6" system of MONTHLY PAYMENTS of JB1. ORDER FO RMS FREK William Evans & Sons, Cabinet Makers, Upholsterers, French JPolishers, '■ and Undertakers, 155, HIGH STREET, BANGOR. E. & SON BEG TO INFORM THE PUBLIC THAT THEY ARE MANUFACTURING FURNITURE OF EVERY DESCRIPTION ON THE PREMISES AT THE MOST REASONABLE PRICES DINING ROOM SUITES, DRAWING ROOM SUITES, AND BEDROOM SUITES, FEATHER BEDS, HAIR, WOOL, AND FLOCK MATTRESSES, ALL PURIFIED, OLEAN, AND SWEET MATERIALS. OLD HAIR, WOOL, AND FLOCK MATTRESSES RE-DRESSED (BY PATENT MA- OHINEltY), AND RE-M IDE EQUAL TO NEW. OLD FURNITURE REPAIRED AND RE-COVERED. EVERY DESCRIPTION OF WINDOW BLINDS. CORNICES, etc. etc. MADE TO ORDER. BRASS AND IRON BEDSTEADS,1 SPRING MATTLTLSSES etc' AL- WAYS IN STOCK. 17982 11. "The 'GARDENERS' CHRONICLE' has faithfully held to its promises. It isjstill, to-day, the Desf Gardening Journal, being indispensable equaJly to the practical gardener and t&e tnan of science, be cause each find in it something useful We wish ihe Journal still further success. ^Garten Flora, Berlin, January 15th. "The 'GARDENERS' CHRONICLE,' is the lead ing horticultural jo?^mal of the world, and an his- torical publication it has always excited our reepect fut admiration. A country is honoured by the possession of such a publication, and the honour we can aspire to is to furnish onr own country with a journal as admirably conducted.' "L Semaine Horticole, February 13th, 1897.. "The'GARDFNERS' CHRONICLE AS the most import&rt horticultural journal -in: tbo world, or" the most general1 acknowledged authority."—Le Moniteur D'Horticulture, September, 1898. Tfl E GAEDENE^S' CRBONICLE (•"THE TIMES OF ORTICULTURE"), 31. A WEEKLY IIjJLUSTKa I&D JOUBlSTAli 3d (Established 1841.) EVERY FRIDAY. THE OLDEST HORTICULTURAL NEWSPAPER. rp HE GARDENERS' CHROXICLil" has been for over titty years the leading ^Journal of its class. J. It has achieved this position because, while ecially devoting itself to supplying the daily require- ments of gardeners of all classes, much of the inform tion furnished is of such general and permanent value that the "GARDENERS' CHRONICLE" i", looked up to as the ^standard authority" on the sub- jects on which it treats. CIRCULATION: Its relations with amateur and professional gardeners, and with the HorticnlturaJ Trade of all countries, are of a specially extensive character, and its circulation vs constantly increasing. Since the reduction in price the circulation has more than doubled. CONTRIBUTORS: Its contributors comprise the leading British Gardeners and many of the most eminent men of science at home and abroad. ILLUSTRATIONS: The "GARDENERS' CHRONICLE" has obtained an international reputation for the accuracy, permanent utility, and artistic effect of its illustrations of plants. nlese illustrations, together with the original articles and monographs, render the "GARDENERS' CHRONICLE" an indis- pensable work of reference in all garden reading-rooms and botanical libraries. SUPPLEMENTS Double-page Engravings, Lithographs, and other Illustrations of Large-Sizes are frequently given as Supplements without extra charge. ALL SUBSCRIPTIONS PAYABLE IN ADVANCE.—The United Kingdom: Twelve Months 15s; Six Months, 7s 6d; Three Months, 3 9d; Post Free. All Foreieo. Subscriptions (including Postage): 17s 6d for Twelve Months. P.O.O. to be made payable at the Post-office, Great Queen-street, London, to H. G. COVE. Cheques should be crossed "Drummond." Telegraphic Address "GARDGBRON, LONDON." OFFICE: 41, Wellington-street, Strand. London, W.C. ,<> MAY BE ORDERED OF ALL BOOKSELLERS ND NEWSAGENTS, AND AT THE RAILWAY BOOKSTALLS. > ESTABLISHED 1848. THE Journal of Horticulture, COTTAGE GARDENER AND HOME FARMER. Conducted by JOHN WRIGHT, F.R.H.S. Assisted bv a Staff of the Best Writers on PRACTICAL GARDENING. WEEKLY, Price 3d; Post Free. d. Terms of Subscription One Quarter, 3s 9d; Half Year, 7s 6d; One Year, 15s. Office: 171. FLEET STREET. LONDON. THE LEADING PAPER FOR FANCIERS. A NEW VOLUME COMMENCES THE "FIRST WEEK IN JANUARY, U L T K Y. PIGEONS, CAGE BIRDS, JOBITS, AND CAVIES. V.. • -.t.. i". FKLY-OXF,N '1ft ¡ ILLUSTRATED BY WE^L^ NOWN ARTISTS and containing Articles by, tba Best Writers, with v FULL REPORTS OF ALL PRINCIPAL SHOWS. Annual Sub^pripticjaa >-6s 6d. Sample Copy Free on receipt of Post Card. t ilj; t V ■ Offlc^ m^;FLEET ST, LONtKXN. y «"" i ■-i ;1E ■■ fe ARBEDWCH ARIAN RHODDION j | BLWYDDYN NEWYDD.' rAMfflBOIOT Drwy bi;Tin yn y -RHODDION NADOLIG. I A I R™ P-" |—N BLWYDDYN NEWYDD H I V 3 L\L ■ I II RHODDION NADOLIG. ■ I \MS I 11 LM LAA | 1 BLWYDDYN NEWYDD. Y NWYDDAU Complete Furnishing Stores, stoo ARUTHROL MWYAF NEWYDD o ± A DETHOLDEIG. Bold Street, Lerpwl. DIWEDDARAF. PRISIAU ISAF YN Y DEYRNAS. ANFONIR YR ROLL BRYNIADAU UWCHLAW 40S. YN RHAD I UNKHYW 0RSAF RHElL- FFORDD YN MHRYDAIN FAWR TELERAU, ARIAN PAROD. "CATALOGUES" DARLUNIADOL YN RHAD. HOLLOWAY'S PILLS AND OINTMENT. MEDDYGINIAETHAU RHYFEDDOL. v Y P E L E N A U > A Bunat y Gwaed, a Gywir ant bob Anhwylder yn yr AFU, YR STSTUMOG, YR ARENAU, A'R PEBFEDDION. XT MAENT yn Oryfhja/u ao yn Adleru Oyfaneoddiadau Lkeg a Nyohod, ac yn AiMnhriaiadwy jnewn Amhwyldeirau eydid yn duedidiol i ymosod' ar Fenywod o bob oedman. I Biarafc a pihobl nmm o-ed hefydl y maemb yn dra gwarthfawr. YR "OINTMENT" Sydd Feddyginaaeth Amflaeledig i Goeeaui Drwg, Breelaau Drwg, Hen Archolilion, Baiwiao, a Cbotr- nwydydd. Y mae'n enwog1 am Feddyginiaethju y Troedwst a'r Orydoyapalau. NID OES EI GYFARTAL AM AINHWYL DERAU YN Y FRHST, AT DDOlrUR YN Y GWDDF, CAEPHDRA, PEBWCUI, ANWYD, CEWYDDIADAU YN Y G WDDF, At boib mafeh. o Anhwyldtaraiu yn y Qroeo, nid oes ta gyffelyb; 8C at Gymialau AnyaLwyjh a GStreb- aefeiyd, y Mae yn gwedthredu fel swyn. -Gwne uthureffig ya unig yn Sefydliad THOMAS HOLLO WAY, 78, NEW OiXFORD-STREE T (diweddar 533, Oxfard), LLUNDAIN so ar werth am Is IJo, 2s 9a, 4a 60, lis, 22b, a 3& y Bocs nou Flwoh, a giedlir en cael sau bob Eferyllydd drwy yr hall fydt Rhoddix oynghor am ddim bob dydd yn y cyfedxiad uchod rhwng lleg y boren. y* y prydnawn, neu trvpy gyfrwng llythyr. J.1'; JUBILEE. JUBILEE- PELENAU JONES TREMADOG (JONES' TREHADOC PILLS), t EP yr HEN" FEDBTGIOTABTH GTMKEIO ADNABTDDUS, iOO sydd iradi SBFYLL PRAWF1 dros HANER QAN' MLYNEDD gan y Deyma" hom a Chyfandiroeck) Bwæp, fel nad oes braidd Deiilu yn Nighytmru na. chlywsant eu Tidau a'u Teidaaiu yn Von em eu rhin- weddau at wedlihlaui pob afiechyd sydd a'i dueddiad o'r Yebumog a'r Afu ac Anmhuredd y Gwcued a'r Dolur Qyffredin a CDbyndyn hwnw y drydeyan alatL Gwertfeir gam yr hnQ Whoiesaie iHiousee a Maatiweirthir gaei bob CbeanaBt drwy y byd gwareidddiedig mterwn Blychiau Is l^e, 29 6c, a 4e 6c yr un. Os amethir eai cael ya yr eidal, anfoner eu gwerth mewn Stamps fr CAMBRIAN PILL- DEPOT, Tremadoc, North Wales D.S.—Nidi oes llai na Box cy fan ,o Pills hytnl i'w cael. ft J ROBT. WILLIAMS & Co., IRO N MONGER S, 224, 226, 228, HIGH-STKEET, BANGOR (OPPOSITE THE MARKET HALL). ..¡ ELECTRIC LIGHT. WE ARE NOW PREPARED TO GIVE ESTIMATES FOR, AND OARRY OUT ANY KIND OF ELBOTRICAJi WORK, HAVING BEEN APPOINTED AGENTS BY MESSRS DONNISON, BARBER & CO., OF MANCHESTER, LLANDUDNO, WAKEFIELD, NOTTINGHAM, AliDERLEY EDGE, DUBLIN, ETC., ETC., ONE OF THE BEST KNOWN FIRMS IN THE KINGDOM. ONLY SKILLED ELEOTRECIANS ARE EMPLOYED, AND ALL WORK IS CARRIED OUT BY THIS OLD ESTABLISHED FIRM OF ELECTRICAL ENGINEERS. ESTIMATES FREE- WE SHALL AT ALL TIMES BE PLEAS ED TO GIVE AN ESTIMATE FREE OF COST FOR ANY KIND OF ELECTRICAL WORK IN ANY PART OF THE. CITY AND DIS- TRICT. LISTS OF COMPLETED WORK ON AP PLICATION. 17816 Autumn and Winter. HIGH-CLASS TAILORING ESTABLISHED 1870. Tailor-made Garments built correct in Style and in Perfect Taste. Select Stock of Reliable Goods. Moderate Prices. Well-Ventilated Large fu <i Commodious Cutting Wwkrooms.1 Fitting-on Rooms. BAYNE AND DARGIE, CLOTHIERS, UPPER BANGOR. SOLE AGENTS in the City for the Nautilus Serges," I Choice Qtralitiwin Black, Blue, & Grey Shades, Warranted to stand the Sun and Sea Water. 875 V ji^ p ALLIANCE ASSURANCE COMPANY, EST A y D 1824 y Capital MILLIONS Invested Funds over 1 Millions THK RIGHT HON. LORD ROTE kUO ILL, Cbaibkan ROBERT LElvlq. ^PCFFTABT. CaiBff OFHC* LANa, LIFE I World-free and Indisputable Assnranee*. Large Bonuses Expenditure low and limited. Security Unexcelled Special Reinstatement and'Nonforleitnr# Plans. FIJRB Proposals and Enquiries attended to promptly. H Surveys and Plans for Insurance of extensive pro- I perties made free of cost. i Rates inoderate Loswo settled promptty. 1 BR\N0H8S P.t-among other places— LIVERPOOL: Bxcbai.gf .tiusi, 0, MOEOAS OWJtN, Secrettry. WREXHAM: 28, HiKh.street JOHN FRANOTS, Secn-tary. Prospectors, etc.. may be obtained from any of the Company's Branches or Agents. 17683 ATLAS ASSURANCE CO. FIRE Jjji Lll'iil I ESTABLISHED 1808. Head Office :—92, Cheapside, London. Cepitil frahacrited j Total As^ta £ 1,200,000. I £ 2,342,13* The Company h*a paid tr: claimB upwards of £ 14,000,000 STIRLING. A E N T8 AT 3 nflfor MrWPUGHE. National Proving*. Bank of England Led Beaamarls. rJ G. VA VIES do Betbeada Mr W. It. LLOYD do Conway., f»H'KN ROWLAND do Holyhead Mr. J. E. WILLIAMS do Llangefni. Mr JOHN JONES do Llandudno Mr J. ADRY WELLS do Menai Bridge-Mr J. T. KOBERTS. do Denbigh Mr Fc E. HUGHES do do Messrs PARRY JONES and FIlANCIS, Solicitors. Llwydiarth Esgoh IftirTHOS. PRICHARD. Solicitor and Llanerchymedd j blaugefni. Mr T. NICHOLLS JONES. Nanner.Cemaes ..sirO. LI HUGHES. Liverpool Braneb,-D. Tithebarn-street J. WILERBFORCE ilARSDEV, 845 < Manager. ROYAL EXCHANGE ASSURANCE; OOIU PORATIOX ViBMablialied by Royal Charter, A.D. 1). Chief Office: ROYAL EXCHANGE, LONDON. Branch: 5, DALE-STREET, LIVERPOOL. Tie Accumulated Funds Exceeds £ 4,000,000. Ctmmla Paid Over 237,000,000. FIRE. Every Description of Fire Insurance tratwaded. Losses occasioned by Lightning will be pMd whether the property be set on fire or not. LIFE. The Corporation affords security of the highest order, and declares Bonuses exceeding the aver- age distribution of Assurance Companies. The Conditions of Assurance have been fetefr revised, A Prospectus, Table of Bonus, and lialanoe Sheet will be forwarded on application to Amlwch—Mr S. H. SMITH, Old Bank. Baogar—Mr JAMES SMITH, Carnarvon—Mr G. R. REES, Agrafe SWYDDFA YSWIRIOL Y SUN. SYLFAENWYD YN 1710. Y SWM YSWIRIEDIG YN 1898 UWCHLAW £ 430,000,000. AM bob ManyKon ymofyner a'r Goruchwylwvr eanlynol:— Bangor Mr James Smith. do .Mr Richard Hall. Bata Mr R. L. Jones, Mount-pla8. Beaumaris Mr Frederick Geary Caernarfon Mr William Hugh Owen. Conwy Mr Chas. Drover, tv i n fDeganwy, LlandteAie. DolgeUau Mr Thos. P. Jones-Pany. Caergybi Mr Owen Hughes. Llandudno Mr Edgar W. Richer Llangefni Mr William TboraAk Porthmadog Mr John Tobias, Cyfreithiwr. Rhos-on-Sea Mr P. J. Kemt at LLANDUDNO Lansdowne House School. Princpia MISSES MATTHEW AND STANDRINQ. Assisted by an Efficicsik Staff of Resident and Certificated Tea<vbeatt and Viaiting Masters. "pUPILS are very vacceesfully prepared for the Cambridge R.A.M. and other Local Ex- aminations. Adjoining tillo ftOOve in York-i-oad new premiers have been boiit for the LLANDUDNO KINDERGARTEN, TECHNI- CAIi AND ART SCHOOLS, AND SWEDISH GYMNASIUM. 9541—9440 MR H 1RRY FAWCKTT, Professor of the Violin (Member t4 the Pier Company's; Orchestral), I VISITS AND RECEIVES PUPILS RAW CLIFFS, 1i £ G O VVT. 1 im!i