Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S PILE & GRAVEL M B B t s @ PILLS. XtBb) GeUir ;ca.!) F ddvjj.i.iacth hon mewa Tri o Ddalliau Gwahanol fel y canlyn!- nR All BARKIS VMSDDVGON AM GEORGE'S Arwyddion GOCHELWCH DWYLLWYR. PKHfej 'AND GRAVEL PILLS. I y Cyffredin Twyllir y claf yn fynych i gredu ei fod Y maeflfeddygon y Wlad bon a'r America j Gravel. yn cael Peleni gwirioneddol George, pan yn eu q- -meradwNo a'u oefnogi, ac y mae yn POOT, yn y Cen mewn gwirionedd ni fydd yn cael und Tneddiast y Perchenos* loaws o dyetiolaeiban coluddlon?1 rhyw tymyssedd diwerth a pberyslns o Jtwysig cidiwrtb Feddy&on E owog *g ydynt Dwfr Poetk WDeutboriad arall yn eu lie. Bydd enwan wedi rboddi prawf trwyadi arnyat.. Dwfr-ataliad. y darpariactbuu ffogiol hyn yn fynyoh ™ nLe^f VDcaelenolytioi fvnyoeiriau,'cjffelyb"i BARN FFERYLLWYR AM GEORGE'S PhoenSs Registered Title Pills George, eyda'r PILLS. Rhwymedd unig amcan o dwyllo yr anwyliadwrus. Maerrban tnyaf o Fferyilwyr ein Gwlad T*!mlaf rwymedigaeth i ddynoetbi v *redi bod.vn gohebu ag awdwr y Pelens byn jf Chwyddo, C" [r^j rybuddio y tmewn perthynas i'w rhmweddau rbviaddol,' Teim}ad cyhoedd fel na. byddo lddynt drwy an- *'r gwellfantaa hynod y raaenfc wed. ddwyo a ^J^aefh Byrfhioi fatflau yrefejycbwyr oddiaraRylob yn eo cvmydogaethau, a'u barn •gurni yn yr ? r°8u ^ar08tyDfi°^ t no ao »U j>dyw ei bod yn feddyginiaeth heb Yslumoj?, Gofynwch yn eglar am George s Pile ei batb'5 <oWf?s Anes- and Gravel Pills," edryohweb a ydyw linn yr Eryr ar y papyrau sydd o IACHA'U YR ANOBEITHIOL. tJwaew^<TWYNT,l amgylob y blwob, ac on yw BDW y Perch- Do,gwellhawyd uiiloedd, ilioiacwyd poen- Gwel^diad Pwl enoe, J. E. George," yn ysgrifenedig au d«g»« 0"filoedd, ac aif»rwyd (lanoadd a Aneglur, ar eta mp y Llywodraeth fydd o'iamgylcb, •' ddatgenid;gan y Meddygon yti anobeirhiol Genoa .Us daw b,ychiftd ° Pile and Gravel Piilo Ntr hcchyfl oyneftaol drwv v Pelea! gw^rth- .JEsfjlder Ysbryd, meddiant, nad ydyw yn dal yr oil o'r fawr hvn. ;.G<*Q4 y Tystiolaatbai adder- Ohwyddinn't prswfion byn gwybyddwch eich bod wedi %yniwyd gan ddyf «iijydci v Peleni i.yn gvfrol oael »jch twyllo. ■jo oy»wy8HlroB fil o dudilenaa o olyg cyff- -Llysnafedd TYSTIOLAETH YNAD HEDDWCH. *e^'D" Y Kendro' "Yr ydwyf wedi edrych dros ganoedd o iENWO&RWYDD I GEORGE'S PILLS Jknmhuredd law ysgrifau gwreiddiol a dderbyniwyd gan WRM AMGYLCRU Y BYL>. y Gweed, Mr J. E. George. Hirwain. yn dwyntystiol Gwendid aeth o berth ynas l'r gwelliantau a ddygwyd Y .maej en^ogrwydd y hyn wedi Oyffredinol, oddiamgylch drwy offerynoliaeth ei Pills .myneddroegyfan^iroedd a moro.dd, ao wed, B^hdod^ f^tbyr^yn nnfTy^0yn^tysSethu ftyrbaeid .{jwled-ydd pellentg y ddaoar. i\ia gTy<;han o fla'en am rvfeddol rinweddau pelepi Mr George. ««8 geBedlxvareiddiedig dao haul y Nefoedd y Llygaid Ystyriwyf y bw ndel tystiolaethau aosodwyd Had '.yivw vn brcfladol o'a ihinweddnn Diffvs: Ana'dl, gerfy mron yn brawf hollol foddhaol fod iankas) iV nutant. am rhvuiTfr oanrif Ouitad y Galon Mr y^fjse ei ddarganfyddiad wedi bod J.„J. ™aent I? Marweid^dra Vn foddlon i lrtiaru poenau tyrfa luoaog o OTeditbed ar y blaen yn mhlith darpariaethaa yrXa'r ddioddefwyr.—D. K. WILLIAMS, J.P., for xneddyginiaethol at y doluriau poeuaa byn. A*enau. the Counties of Brecon and Glamorgan. Mewn Blychan, ls. Iilc. a 2s. 9c yr un Drwy y Post, Is. 3c. a. 3s. yr tin. PERCHENOG G. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE DANNEDD GBflMR yraweled a DR. JONES, Bangor, bob 4yii (Iaa yn No. 16, Lledwigan-road, Llan- gefni. Yn Mangor bob dydd, ond dyddiau Mawrth a Ia<u. Yn Llanerchymedd o 10 tan 1, ac Amlwch o 2 S, ,gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market-street, lonawr 24, Ohwefror 21, Mawrth 21, Ebrill 18, -M,ai 16, "Mehefin 13. Yn Beth-esda,, Llanberis, ac Ebenezer ar ol Sadwrn tal. _L_ .8t8ç. A WanOorful Mediolno. dt:: '-—w—— 0 i "PILLS S 0 For BStautanS Nerams Disorders, tuch as Wind 0 A and Run id the Stomach, Sick Headache, Giddi- A nesi, Fences and Swsllinje after meals, Dizziness 40 and DrootaiBess, Cold Chuls, Flushings of Heat, A —. Loss of Ajmetite, Shortness of Breath, Costive- W ness, Blotcaes cm -tl»e Skin, Disturbed Sleep, 9 a Frightful Streams, and all Nervous and Trembling — v Sensations, 4tc. THE FIRST DOSS WILL QIVE • 4) RELIEF IM TUMKTY MINUTES. This is ao fiction. A Every sn £ Ceser is earnestly invited to try one Box •• of these FHs, «ad ibey will ba aokaov> A « ledfad to be Worth a Guinea aBox j & BBKOHJim 9Hib8 taken as dir&cted, m will quickly restace FeauAes to complete health. 9 They promptly semcve *aj, obstructtoo or iongu- A larity of the system. For ,o Xoak Stomach, 0 2 Empaired Ingestion, • 4 Blsoffitered Liver,, a act Hke magic—a few doses will wotk upon the Vital Organs Strengthening a we ,-«mscuUr Systemu j»stofi«g the long-lost 4P Ce*aP^x'°1'. hrlnging iback the keen edge of A wousfig: with 4h* Bosebud of thQ wjols pSayj^oa.1 -anergy of the 9 human fr-e. These axe "fact?" admitted by A in all dasses of aoeiety, acd one of the 9 iiWtjfSMantees to the Nervous aa(i Debilitated is m Prepared amir hy 0 0 THMM MECHAN, ST. Mum%, LANCS.0 TIIOIIAJ "ECHAM, ST. IIUE 0 Sold everywhere in Boxes each f «4,000,000 HAVE NOW BEEN PAID in respect of I L W A Y ACCIDENTS, ALL AiOOIDEN TS, W(j)JtKMEN'8 AClOIDENfl FIDELITY GUARANTEE, J by the BilLWif PASSENGERS' ASSURANCE CO., 64, tJOENHILL, LONDON. A. VIAN. Secretary. Agopo tj in unrqrpmttd districts. 2959 I ESTABLISHED IN 1836. r ;FOR THE PROTECTION OF TRADE. S T U7 E S M E R C A N T I LiE OFFICE, (Stubbs' Ltd.), 42, GRESHAM STREET, LONDON, E. U. Subscribers, by obtaining Timely Information through TEE STATUS ENQUIRY DEPARTMENT, MAY AVOID MAKING BAD DEBTS. Every Trader should Read ■STUBBS* WEEKLY GAZETTE, Witih which is issued a Supplement containing LISTS OF CREDITORS 'Under all the Important Failures. THE COMMERCIAL REGISTERS contain .more than NINE MIl. LION ENTRIES. DEBTS RECOVERED PROMPTLY AND REMITTED TO SUBSCRIBERS ON TUEE- DAY AND FRIDAY in Each Week. Head Office :—42, Gresham-street, London. Liverpool Branch :—71, Lord-street. BRANCHES at Charles-st. Chambers, CARDIFF,; JD Swansea Arcade,, SWANSEA Aberdeen, Bir-' mingham, Blackburn, Bradford, Brighton, Bristol, Belfast, Cork, Croydon, Dublin, Diindee, Edin- burgh, Exeter, Glasgow., Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, London (West End), Manchester, New- castle, Norwich, Nottingham, Plymouth, Ports- mouth, Sheffield, Southampton. Sub-Offices: High-st., NEWPORT (MOX); Buxton, Cambridge, Derby, Dumfries, Gloucester, Greenock, Grimsby, Hahfax, Hanley, Huddersfield, Inverness, Ipswich, Limerick, Londonderry, Mid- dlesboro', Northampton, Oxford, Perth, Preston, Reae-ing, Stockton-on-Tees, Su(nd«rland, Torquay, I Walsall, Waterford, Wolverhampton, Worcester, York. Terw.s:-LI Is, £2 2f.J, CZ 3s, C5 Ss" according t8 requirements. Prospectus forwarded on application to any of the .bove Offices. JOHN LLOYD & SONS TOWN CRIERS, Billposters & Distributors, 18, SKINNER STREET, ABERYSTWYTH, HAVE the largest number of most prominent Post- ieg Stations in all parts *f Aberystwyth and District. Having lately purchased the busimess and stations at Aberystwyth Advertising and General Bill Po«tiiAg Stations, they are able to take large contracts of every descriptien. Over 100 Stations in the Town and District. Official Bilbposters t. the Town and Craaty Coun- cils, G. W. C. Caobriam Railway 0. an the Auctioneers ef the Tawn. aad Distriet, and ether public b»fies. COLWYN B Y jL DVERTTSFuRS j»ill note that ont of 23 PcetioK S> stioDs >n Cnlwyn Bay and Diatriot, .|7 AKE THE PMVATE f ROPERTY OF t{iRHIS the R viable BUIposter Pour ül1 TMt KiPX. J CAMBRIAN RAILWAYS.— BARNUM AND BAILEY'S GREATEST SHOW ON EARTH —OLYMPIA. WORLD'S FAIR AGRICUL- 1 TURAL HALL. Pantomimes at the Various Theatres. On THURSDAY, JANUARY 26th, 1899, CHEAP EXCURSION TICKETS will be J issued to LONDON as ran-der: Times of Third Class Fares FROM Starting. for the Double Journey a.m. Two DAYS' FIVE DAYS Pwllheli "0 30 TICKETS. TICKETS. Afon Wea ,,10 45 Criccieth 10 66 1 ft /fi Portmadoc 11 10 Minffordd 11 15 Minffordd 11 15 Penrhyndeudraoth 11 21 Talsarnau ..1126 17/6 Harlech 11 33 J- Aw Llanbedr & Pensarn 1143 >11/™ J" i >y nyffryn 11 54 -*■ It j- Barmouth 12 10 JBarmouth Junction 12 20 Dolgelley 1150 } Penmaenpool.1155 I «/>> Arthog 12 5 L lO/D Llwyn^wril 12 33 Towyn 12 46/ Towyn 12 46 Aberdovey 12 66' Children under Three years of age, Free; above Three and under Twelve, Half-fare. Passengers Return as under:—Two Days' Passengers' return from London. (Euston) t 9.0 a.m. on Saturday, January, 28th. Five Days' Passengers' return from London (Euston) at 9.45 p.m. Tuesday, January 31st. Further information ;rding Excursion Trains and Tourist Arrangements on the Cambrian Railways can be obtained from Mr W. H. GOUGH, Superintendent of the (Line, Oswestry.—C. S. DEN NISS, General Manager, Oswestry, January, 1899. 2970 WOODLEY78 CENTRAL LIBRARY (in connection with Mudie's), COPPER MOST YN STREET, LLAJS DUDNO. Reduced Terms of Subscriptions. The following are a few of the books now in circulation:— The Intruders By S. B. Watford. TheChangeling. Walter Besanfc. Afterwards. Ian Maciaren. The Rainbow Feather Fergus Hume. A Red Bridal William Westall. I A Wttrd of the King Katharine Macquoid. Maiy Gilford, M. B L. T. Meade. The Laurel Walk Mrs Molesworth. Under the Roman Tree Alan St. Aubyn. The Silver Cross S. R. Keightley. When Love is Kind H. A. Hinkson. The Open Question Elizabeth Robins. Nigel Ferrard G. M. Robins. Love is not so Light Constance Cotterell. Gloria Mundi Harold Frederic. Katzina (A Tale of the Karoo) Anna Howarth. The Inland of Seven Shadows Roma White. By Right of Sword A. W. Marchmont. Angel ;(A Cornish Romance) Mrs Ensell. Hope, the Hermit By Edna, ijyall. The Castle Inn Stanley J. Weyman. The "Battle of the Strong Gilbert Parker. The Day's Work Rudyard Kipling. The Cost of Her Pride Mrs Alexander. The Hospital Secret James Compton. In the Forbidden Land A. Henry Savage Landor. Petticoat Loose Rita. Sent to Coventry Esme Stuart. Settled Out of Court G. B. Burgia. The Two Magics Henry James. Windybaugh Grahaan Travers. Boden's Comer S. Merr j man. Why Did She Love Him? Florence Marryat. Phantom Army Max Pembertoa. Mollie's Prince Rosa Carey. Master of Mysteries L. S. Meade. Domitia S. Baring Gould. Fatal Gift Frsyikfort Moore. Miss Rafcurri's Diamonds Mrs Jocelyn. Widower.W. E. Norris. Town Traveller George Gissing. Peggy of the Bartous B. M. Croker. Rupert of Hentzan Anthony Hope. Christiaa Halt Caine. Hebbeck of Bannisdale. Mrs Humphrey Ward., Clire Rascoe Everette Green. Thraugh Russian Snows Henty. For Life and Liberty Gordon Stables. The Sun by the Shore Florence Warden. Dr. Nikola Guy Boothby. Dream that Stayed.Florence Marryat. The Mistress of Brae Farm R. N. Carey. In Kedar's Tents Mernman. My Run Home Rolf Boldrewood. Wayfaring Men Edna Ly-all. Rough Justice Miss Braddes- Dr. Luttrell's First Patient Rosa Carey. Miss Balmaine's Paat B. M. Oroker. Jecaamy Bride .«. Frankfort MOOR. At the Gross Roads Montregar. Paris Zol& Fascination of the Kirg Guy Boethby. I/mce Mrs Hungerford. PIANOFOBTM ON gALE AND HIRB. Woailey's New Mail af Llaadudno and Biatriot Moustod M CSotb. PiAlisked at 1/. 156 ROYAL EXCHANGE ASSURANCE OO(R- PORATIOIN. \Eist»Wished by Royal Chofter, A.D. 1720). Ohiel Offioe ROYAL EXCHANGE, LONDON. Branch: 5, DALE-STREET, LIVERPOOL. The Accumulated Funds Exceeds £ 4,000,000. Clainis Paid Over £ 37,000,000. FIRE. Every Description of Fire Insurance transacted. Losses occasioned by Lightning will be paid "whether tfhe pnxxpeitfcy be set on fire or not. LIFE. The Cbrporation affords security of the highest order, and declares Bonuses exceeding the aver- age distribution of Assurance Companies. The Conditions of Assurance have been lately revaeefl. A Prospectus, Table of Bonus, and Balance Sheet will be forwarded on application to Anùm-h-Mr S. H. SMITH, Old Bank. Bamgor—Mr JAMRS SMITH, Carnarvon—Mr G. R. RJBES, Agents. MiJFFfTM f>AVn^T rHE ORiiJIN.U, |!A.V(;0i! HI L t'liS'lFR P. ? i t j i r» •> 1'1 ,); (ESTABLISHES 30 YEARS). A MEMBER OF THE UNITED KINGDOM BILLPOSTERS' ASSOCIATION. OUT OF 35 PRIVATE BILLPOSTING Go STATIONS at BANGOR, BETWEEN THREE BILLPOSTERS, 16 ARE THE PRIVATE PEOPERTT of GRIFFITH I DAVIES. I j-r-r. [ BYDD Y | i SALE yn dechrea gan W. 0. WILLIAMS, BANGOR, DYDD IAU, IONAWR 19eg, a p^tariia am Chwech Wythnos. • V • Gostyngiadau Mwy nag erioed OherwyddCyfnewidiaàau beliaeth wneir ya y Masnachdy. YMDDIHEURAD. NI BYDDTR CERDYN ARFEROL ITS OYNWYS MANYLION AM Y B-ARGEINION GAEL EI RANT-T Y TRO HWN OHEROTI2D PRYSURDEB GYDA BONNES. 348 i 350a, Higjhtsteeeit, Biaxigar. 2967 GWERTHff ALLAi HANER BLYNYDDOIf yn mhob HEDDYW HYD ADRAN. Chwetror 4ydd —— yn y PRYNIADAU ARBENIG PIONEER SLAW ETJ GWERTH COMPLETE GWNEIR A RIIODDIR I LAWP. GAR- FURNISHING BHODDIK I I.AWR LINOLEUMS TU j STORES GWNEIR LLENI FFENESTRI YN DDI- DAL, 9 i 19, Bold St., Liverpoo —— ■ — Catalogue y Sale gyda manylion am bob man- Anfonir yr holl bryniadau dnw 40s yn ddi-dsl tais ynihatl drwy y post. i unirhyw Orsaf RhealfFordd yn Mhrydain Fawr. 2944 BENSONSW A TCHES Guaranteed for Accuracy, Durability, and Strength, at Maker s Cash Piicee. In Silver Casta. In IS-ct- Gold Cases. WORN BY EVERYEODY. BENSON'S EINGLISH LEVE'R "iUDGATE" /Mfy^ J pHKAPEST, STRONGEST, and BEST London made US y Jt\ Hi THRKE-QUAETER PLATE English Lever Watch ever IdK- '|SS sold for L5 5s. ■jM Thirteen Jewels, Chronometer Balar.oe, Patent Large Barrel jWU yr .lil Haaftl and Damp and Dust, Proof Ring Band, Massive Silver Cases 1MB. m jfti taaitl laBB with Unbreakable Crystal Glass, double the Strength and I Ins; 'jWSSBSj Value of any other £ 5 6s. Watch. Ill L IfliSBnI Made in Four Sizes, at one Price. £ 5 5s. :—2?o. 1, Gentlemen's 4 £ T IJL (as illustrated); No. 2, Working Men's; No. 3, Railway Men f 1 iMlXB&fl and Miners; No 4, Ladies'. Bmcnn>« \VC au 1 k. ffamSsw In massive 18-ct. Gold Case3, with Crystal Glass, Gentlemen's BOOK 45,2 l2S' Lady s' £ l° !0s* POSf FREE. Thousands of Testimonials from Wearers all the World over. ^BglP SENT FREE at our risk, to all parts of the World for I P.O.O., payable at G.P.O. SEND FOR BENSOH'S BOOK of WATCHES from £ 2 2s. to £ 500. CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT RINGS; BROOCHES, PLATE, &c, &c. Post free oaapplication. 11 m BENSON'S 0^8 nfv KEYLESS ENGLISH LEVER jwm "BANK," A good Knockabout Watch for rough wear at a low price. 1 tKL Beet London made, Three-Quarter Plate Engliah Lever, Mfw I. j 1\ 111 Chronometer Balance, fully Jewelled, Keyless Action, in mJi r < |\ 9\ Sterling Silver, Crystal Glass Cases- Post free at my risk, *5 Ju w Hra for £ 5 More, or P.O O., or in strong 18-ct. Gold Cases, £ 16. Kn^t v n MmHi Selections ef Watches or Jewellery sent free on receipt of BH t-eferrnee. OLD WATCHES AND JEWELLERY TAKEN IN EXCHANGE. GOLD'CASES. BENSON. IM MAK"T0 A 9 Ltd., THE QUEEN, mm THE steam FACTORY, ifffj \StkJmm 62 & 64, LUDGATE HILL, E.C, And at 28, ROYAL EXCHAMGE, E C? and j ^^906^ 28, OLD BOND STREET, LONDON, W. r CLOCKS, for Chtrtehes, Schools, and Public Buildings, from M. Estimates ree. The 'GARDENERS' CHRONICLE' has faithfully held to its promises. It is still, to-day, the best Gardening Journal, befn indispensable equally to the practical gardener and the man of science, be- cause each find in it something useful. We wish the Journal still further success. "Garten Flora," Berlin, January 15tb. "The 'GARDENERS' CHRONICLF, is the lead ing horticultural journal of the world, and an his- torical publication it has always excited our respectful admiration. A country is honoured by the possession of such a. publication, and the honour we can aspire to is to furnish our own country with a journal as admirably conducted. — "La Semaine Horticole, February 13th, 1897. "The 'GARDENERS' CHRONICLE' is the most important horticultural journal in the world, and the most generally acknowledged authority."—Le Moniteur D'Horticultura, September, 1898 E (i A, N E R S' -'If THE R 1) E 0 H tl (J i 1 U L .E ("THE TIMES OF HORTICULTURE '), 31. A WejiU^L. v .LjJLU STKAT cuu jQ\ B s Al, 3d. (Established 1841.) EVERY FRIDAY. THE OLDEST HORTICULTURAL NEWSPAPER. THE "GARDENERS' CHRONICLE" has been for over fifty years the leading Journal of its class. It has achieved this position because, while specially devoting itself to supplying the daily require- ments of gardeners of all classes, much of the information furnished is of such general and permanent value that the "GARDENERS CHRONICLE' is looked up to as the "standard authority" on the sub- jects on which it treats. CIRCULATION Its rslations with amateur and professional gardeners, and with the Horticultural Trade of all countries, arc of a specially extensive character, and its circulation is constantly increasing. Since the reduction in prt a the circulation has more than doubled. CONTRIBUTORS Its Contibutors comprise the leading British Gardeners and many of the most eminent men of science at home and abroad. ILLUSTRATIONS: Tie "GARDENERS' CHRONICLE" has obtained an international reputation I for the accuracy, permant (futility, and artistic effect of its lllustrations of plants. These illustrations, together with the origina jpticles and monographs, render the "GARDENERS' CHRONICLE" an indis- pensable work of refereno^n all garden reading-room ■< and botanical libraries. SUPPLEMENTS Doi^page Engravings, Lithographs, and other Illustrations ef Large Sizes are frequently given as Suppf agents without extra charge. ALL SUBSCRIPTIONS PAYABLE IN ADVANCE—The United Kingdom Twelve Months, 15s; Six Months, ?s 6d; Three Mftnths, 3s 9d; Post Free. All Foreign Subscriptions (including Postage) 17s 6d for Twelve Months. P. O.O. to be made pay ble at the Post-office, Great Queen-street, London, to H. G. COVE. Cheques should be crossed "Drummond." Telegraphic Address :—GARDCHRON, LONDON." OFFICE 41, Wellington-street, Strand, London, W.C. t MAY BE ORDERED OF ALL BOOKSELLERS AND NEWSAGENTS, AND AT THE RAILWAY BOOKSTALLS. JUBILIEI JUBIXiBH PELENAU JONES, TREMADOG (JONEy TREMADF C PILLS), YR HEN FEDDYGINIAETH GYMRE IG ADNABYDDUS, ac sydd wedi SEFYLL PRAWF dree HANELR CAN' MLYNED D gan y Deymas bon a ChyfandixoeAJ BWW*, iW nad oes bruidd Dualu yn lggbvmm no dhlywo" ca Tdo, gu T"RU YD Od SO M w,ad,dau at aTidueddiwI ar y a'fi Afu ao Aimiiurfdtf 0 Ofift *ru cyffredin a ohyndyn lwraw y Qrydcymakbu. Gwerthir gan yr holil Whxdeeeio Bonma a anwerfchar gan bo-b ChfctiiviHt drwy y byd gwweiddiedigIOOWTlI btychlll11 1. 2s 60, a 486c yr ua. Os methir eu cael yn yr ÐIkJW, anfiotner eu gwerbh: mewn r:. CAMBRIAN PILL DEPOT, Tremadoc, North D.&-NA oee lot no Box cyfao 0''1 Pilto tiyn gA HOLLOWAY'S PILLS AND OINTMENT, MEDDYGINIAETHAU RHYFEDDOL Y PELENAU A burani y Gwaed, a gywirant bob anlhwyJier yn ys AFU, YR YSTUMOG, YR ARENAU, AR PERFEDilION. Y YAENT yn Ckyfhau ac yn atdferu Cyfanaoddiadiau Lietsg a. Nychol ac yn anaahittaadwy niewn Anhwyldermu sydd yni dueddol ymtwod ar Fetiywod o bob oedratn^ I biacit a pbobt mwro oed hefyd y maent yn gmxtotew*. YR OINTMENT Sydtl Feddyginiaebh anfiaieledig i Goesau Drwg, Breetiaai Drwg, Hen Areholhoii, Bjmmmi, » ci7-1-0 rrwydydid. Y mae^n- ecrwog am feddiy]gin#9<etha y I^roedwst at'r CSrydcyEftaflau. NID OES EI GYFAR/FAL AM ANHWYL DERAU YN Y FREW, AT DDOWR. YN Y GWDDF, OAETTHDRA, PESWCH, ANVVYD, CUIIV-YDDIADAIG YN Y GWDDF, Alt bob inativ a Anhwyldearau yn y Oroeo, nkl oesei gyffedyb; ac at Gymafan Aziy$*wyth a OFueb- y mae yn gweitfirtetiu fel swyn.—Gwneuthuredig ya unig yii Stfjdkad THOMAS HOLLO WAY, 78, NEW OXFORD-STREET (diweddair 533, Oxfcixt-steneet), UjUNDAIN ac « wmt. aam 181 2s ge., 4s 60, 11B, 22S, a 33 s y boos neu flweh, I *-M'r eu eoel am bob Ffør- yfiydd drwr yr lnott fyd. Riioddw cynghor am dtfm bob dydd Yti y cyfeiriad uchod rlnrng I] eg y boras a tiuri yn y prydnawn, neu trwy gyfrwng Hyhhyr. k. T.. Y WELSH CYCLE MANUFACTURING CO., CYFYNGEDIG9 CAERNARVON. Bicycles yn cael eu Hail-enamelio a'u Beplatio. Z GWNEfUD HEN BEIRIAN AU I FYNY FEL NEWYDD. A DDY3IUNECH OHWI GAEL AIL ENA MELIO EICH BICYCLE ? A DDYMUNECH CHWI GAEL REPLA TIO EICH BICYCLE? A OES ARNOCH EISIAU ADGYVTEIRIO EldH BICYCLE ? A DDYMUNECH OHWI GAEL ADNEWYDDU EICH BICYCLE t YNA ANFONWCH EICH PEIRIANAU I'N G-WEITHPEYDD NI AR UNWAITH. Yn awr yw yr amser i'w gwneud i fyny ar gyfer y Gwanwyn. Prisiau a Manylion ond apelio am danynt,. Depots —Aberystwyth. Porthmadog. Pwllheli. 16446 ROBT. WILLIAMS & Co., IRONMONGERS, 224, 226, & 228, HIGH-STREET, BANGOR. THE FOLLOWING ARTICLES AMO NGST MANY OTHERS HAVE BEEN SPECIALLY BOUGHT FOR THE CHRISTMAS SEASON, & ARE MARK- ED AT EXCEPTIONALLY LOW PIU CM: Breakfast Cruets FROM 2s 6d EACH* BISCUIT BOXES from 7s 6d each. ELECTRO-PLATED TEAPOTS from 12s 6d each. AN INSPEOTION IS RESP ECTFULLY SOLICITED. 16263 LEA AND Signature PERRIN8J Printed in Blue Ink diagonally across the OUTSIDE WRAPPER 01 every Bottle 6f tbe ORIGIN AX. WORCESTERSHIRE AVOm CHEAP SAUCE. LVIiTATt ) S