Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

BANGOR. I

News
Cite
Share

BANGOR. I Y Gorsaf-feistr Newydd.—Dj'dd Llun dochreuodd Mr Joseph Hughes,gorsaf-feistr newydd Bangor.ar ei waith, gan i 'r hen orsaf-feistr (Mr Edward Jones'! vmddiswvddo ar flwydd-dal. Penodiad. —Y*mae Miss Anna. M. Rowlands, B.A., •o Goleg Aberystwyth, merch y Parch Daniel Row- lands, M.A., Bangor, wedi ei Dhenodi yn brif feistres lands, M.A., Bangor, wedi ei Dhenodi yn brif feistres yr Ysgol Sirol i Enethod, Rliuthyn. I Cronfa Chwyddo Cyflogau'r Werigwyr.—Cyr.helir cyfarfod o' r "Cynghor vn Mhorthmi dog ddydd Gwener, yr 20fed cyfisol. Derbynir eeisiadau am ■"grants" gan yr Ysgrifenydd, Lloyds Bank. Bangor, ar neu cyn y 19eg cyfisol. Tuiu urn Feddwi. Yn v Llys Ynadol, dydd I Mawrth, o flaen Meistri 'fhomas Lewis a John Hughce?, rntodd y personau canfynol eu dirwyo am foddwi:—James Doughan, Bethesda, 2s 6c a'r costau: Owen Roberts, Bethesda, 5s a'r costau; Edward Rowlands, Bethesda' 2s 6c a'r costau; a John Jones. Dolwyddelen, 2s 60 a'r costau. Cofio Deiliaid y Tlotty.-Dydd Llun drrfu i ddeil- -i. id Tlotty Bangor fwynhau v tret blynj idol arfera Mrs Davies. Treborth, ei roddi iddynt. Cyflenwyd hwy ;t lla-wnder o fara brith a theisenau; heblaw b,vii,, rhoddwyd i'r gwragedd-oll becyn c, de da bob un, a thybaco i'r dynion. Derbyniodd y plant hefyd aunûdau a m elusion. Datganodd y deilia-id ddiolch- garwch caiooog i Mrs Davids am ei haelioni. Eiiill Ann/ydedd.—Yn y rhestr o "anrhydeddau" sydd newydd ei chyhoeddi vn nglyn ag arholiadau Prifysgol Llundain am B.A. a B.Sc., ymddengys er.wau yr efrydwyr a ganiyn o Goleg Prifysgol Ban- gor :—William Morris Williams, B.Sc., second- •chiss honours in mathematics a sacond-class honours in physics: Francis C. Henry, B.A., third-class lionours niewn Saesneg. Ethel yr EsgDb Newydd.—Cynhaliwyd cyfarfod o Ddeon a Glwysgor Bangor. yn yr Eglwyg Gadeiriol. dydd Mawrth. i'r dyben o ffurfiol ethol esgob newydd yr csgobset-h. sef y Tra Pharchedig- Ddr. Watkin Herbert. Williams. Llywyddwyd gan y Deon, ac yr oedd hefyd yn bresenol yr Archd(L-j,on Pryce, Archddiacon- Thomas WillianLS, y Canoniaid Eieazar Williams (Llangefni), T. Warren Trevor (Machvnliet-h), D. Jones (Llandegaii), E. T. Da.vies (Pwllheli), :t Mr R. Hughes-Pritchard, cofrestrydd yr esgobaeth a ehtarc y Siapter. Yr oedd a ganlyn hefyd yn bresenol fel tystion o'r etholiad :Meistri J. A. Rod way. W. Price Smih. J. HugVes Roberts, S. Mobley. a Cadwaladr JOLes. Marwolaeth.—Drwg genym yr wythnos hon yw cofnixli marwolaeth Mr William Bulkeley, Mountain- square, Bangor, ar ol afieehyd in-dth. Yr oedd vr ymadawedig wedi bod 3-n erweithredu fat machine- man yn rwyddfa argraffu y diweddar Mr Samuel Hughes. High-street. Yn swyddfa. y "Gwalia" y gwasonaethodd ei brent isiaeth, a phercliid ef bob amser gan ei gydweithwyr a'i gydnabod. Gedy ar ei ol wraig a phump o blant. Mab oedd efe i'r di- weddar John Bulkeley, yr hwn am lawer o flynydd- oedd G. weitliiai vn odynau calch Porth Penrhyn yr oedd hcfyd yn llvsfrawd i Mrs Walford, Dean- street. Cynit-rodd yr anglatkl—angla-dd parchus i,i,wn-le piydnawn Sadwrn, am ddau o'r gloch. yn Mynwent GI;1nPd.:b. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan v Parch T. J. Wlieldon, B.A. Rhiaint IVaiiodv^s.—Drwcr genym i Mr a Sirs John Watkin.?, James-si reet Vaults, o'r ddinas lion, golli eu hunig blentyn fgeneth pertiir blynedd a. thri m-.s oed) trwy angeu.'yr hon a gladdwyd dj'd-d Ta-a yn Mynwcnt Glanadda, &c y mae eydymdeimlad mawr a'r rhiaint tralkidus y.l1 en profedigaeth !°<m. Cariwj-d a 11 an drefniacUu 3T angladd gan Mr W. 0. Williams, Manchester House. Gweinyddwyd ar yr achlysur gan y Parchn. T. Edwin Jones a J. ( James Jones, ficer a, churad i-'lg^wys St. Mair. An- fnnwyd bloaeudyrcb gan y personau canlynolJohn Watkins a'r t-eulu. Miss J. A. Wat-kins, Mrs Row- lands, Misses Violet Rowlands And Williams, Gwyn- fryn: Mrs James, Yictoria-plaoe; Master Cecil Edwards, Frondeg-street; Mr a Mrs Morgans.pean- utreet Miss Jones, James-street; Mr G. Dean, Caelieppa Misses Agnes a Jane Ellen Jones, James- street Miss Griffiths. Waterloo-stre&t Mr W. Davies. Garth-road ac amryw gyfeillion eraill. C}-farfod Llenyddol a Cherddorol. — Cynlialiwyd v v ^-farfod hwn yn addoldy y Methodistiaid Oalfinaidd Hirael, nos Lun diweddaf, y Maer (Henadur J. E. Roberts. Y.H.) yn y gadair. Er fod y tywvctd va hynod anffafriol, yr oedd VT addoldy yn orlawn. Prif atdynfa y cyfarfod ydoedd Ma.da.me Florence Theodore. R.A.M. (disgj'bl i Signer Randegger). Rhoddodd Madame Theodore, yr hon svdd yn meddu a.r lais "contralto" peraid(I ao arucbsl, ddadganiad- a1 godidog yn ystod y cyfarfod. Yr oedd y rhaglen f-1 y canlyr. --Ton ^ynulleidfaol. Anerchiad gan v llywydd. D-. mhegion yn Marc (i rai dan 21 oed) 1. L' J:)ncg: 2. M. M. Williams. Eto (i rai dan 16 osd) H. "Hanes y Deuddeg Apostol" (i r^i'drm 14 oed): 1, M. M. Williams; 2. R. R. Jones 3, H. Williams. Can, "Gyda'r Wawr," Mad:-me Florence Theodore, yn ardderchog. Cwestivnau ar Efengyl Marc (i rai dan 13 oed) 1, J. Hughes a W. Williams (cydradd) 3, N. Jones; 4. M. "Thomas. Traet-hawd, "Y gwragedd y cry- bwj'llir am daiunit yn Efengyl Marc eu hanes a'u cymeriad" (a go red i ferched) 1. L. Jones 2. lkl. M. Williams. Owestiynau ar Marc I.—X. (i rai dan 13 ocd) E. Jones. dan, "Perl fy nwyfron," Miss Evans. Unawd i "baritone" neu "bass,"Llong- dchylliad Un \mgeisydd ddaet-h yn mlaen, sef, Mr Wii r!r,V>t>, Largoi, a dyfarnwj'd ef yn wir deilwng o'r wour. Map c Siroedd Mon ac Arfon H. Wil- liams. ( ystadleuaeth corau lllant: ivymn-square Mission Choir, dan arweiniai Mr J. Roberts. Gwj-rthiaa yn Marc (i rai droti 20 oed) 1. D. C. Edwards 2. E. Jones. Eto (i rai dan 20 oed) L. Jones. Can. "Entreat me not to leave( Tliee, Madame Florence Theodore, a chafodd "encore" hrwdl'rydig, ac mcwn uftidil-dotil rhoddodd ddadgan- ifd -arcpus o "Marv of Argyll." Traethawd,"Teith- iau yr Arglwvdd Iesu yn cl Efengyl Marc." yn ngavda "map" yn egluro y teithdau (i rai dan 18 oedf; 1. M. M. Williams 2, B. R. Jones; 3, H. Williams. Can. "Howel Fwvr," Miss Evans Adrodd. "Pa Je yr wyt ti yn myn'a?" (i r3.i dan 15 oed 1. W. P. Jones 2, J. T. Jones; 3, A. Jones; 4 L Williams. Cwestiynau ar Marc I. —XII. (i rai d'an 16 oed) 1, K. Owen; 2, H. Williams; 3 R. I! Jane-1 Unawd "soprano" tieu denor (unrhyw unawd o waith R. S. Hughes) H. H. Williams, Tanvb^lch, ger Bethesda. Traethawd, Paliam yr wyf ,yn Brote^tant?" (agored i bob oed) 1, O. Edwards 2. L Jones a S. Williams (cyfartal). lan, "Carlo Mr Wil. Roberts. Darllen dwy adnod ax v pryd fi rai dan 15 oed) 1, W. 0. Hughes; 2, L. Williams 3. X. Jones; 4. J. T. Jones. Can, Mr H, H. Williams. Adrodd, "Dinystr Jerusalem (adored i'r byd—dau ymgeisydd) G. Jones, Ffestin- iog. Yn awr dcuwyd at y brif gystadleuaeth gorawl, "Worthy is the Lamb" (Handel). YmgeLsiodd dau gor yn yr omest hon, sef. Cor Pendref (arweinydd. illy J. Williams) a Chor Penuel (arweinydd, Mr W. Willi1--ims). ond v cyntaf oedd yn fuddugol. Rfiodd- wvd gwobrw\'on hefyd am ysgrifenu, "modulator,' dys^railan. "etc., ond methasom a chael enwau yr ■eirilwvr. Y f-vfeilydd ydoedd Master R. Ivor Thomas. Gwasanaetbwj-d fel beirniaid gan y bon- ed di "ion canlynol':—Prifathraw Price, Parchn. D. Rowlands, M.A., T. J. Wheldon, B.A.. W. Lewis .Jones, M.A., E. P. Jones, B.A., R. H. Morgan, M.A.. J. Eiddon Jones, H. Rees Davies. Meistri E. Hurren Harding, Mus. Bac., E. Jones, J. Morgan Jones. E. Ogwen Williams, J. Hughes, a D. C. Edwards. Cadeirydd y pwyUgor ydoedd Mr E. Jones trysorydd, Mr W. G. Evans ;■ ysgrifenydd, Mr W. T. Hughes. Yn y nrydnawn cynhaliwj'd cyfarfod te yn ysgoldy y capel, pryd y gwahoddwyd holl aeIoda.ii yr Eglwys a'r Ysgol Sul i gyfranogi o'r danteitliion a barotoisid ar eu cyfer. Yr oedd y te yn l hr.d :u: agored i bawb, a chjmerwyd mantais o'r acliiysiw i roddi croesawiad: i weinidog newycid y capel (y Parch H. Rees Davies).—Yr Ysgrifenydd.

BETHESDA.

--------------I.CAERNARFON.

DINBYCH.

DOLWYDDELEN.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LLANRWST A'R CYLCH.

PORTHDINORWIG.I

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

j , I'REFF YN ON

----------------

------._-__----__-Colofn y…

GV/NAED TWYIjL DIOYWILYDD…

Advertising