Hide Articles List

27 articles on this Page

" " ----- / FFYNON THE WAX…

DIRWEST.

BETHESDA A'l THRIGOLION. I

IYr Ymisodiad Penfibrdd ar…

---------------Eisteddfod…

--------Priodasol.

Advertising

----.---------ABERFFRAW.

.-------

BEAUMARIS.

---__-BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAPELGWYN.

CEMAES.

-----.------LLANERCHYMEDD.…

» uLANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

LLANFAIRYN GHORNW Y.

LLANFECHELL !

--------LLANGEFNI.1

LLANWENLLWYFO.

PEN CARNISIOG.

PENSARN, BERW.

News
Cite
Share

PENSARN, BERW. Cynhaliwyd cyfarfod cystadleuol yn y capel hwn nos Sadw-rn, dan lywyddiae;h y Parch J. Roberts. ac arweiniad Mr E. 0. Jones, pryd yr aethpwyd trwy raglen chwaethus a. difyrus o gystadleuaethau 11 n. nwwn gwahanol destyn au. Clor.anwyd y cantorion gan Mr Henry Jones, Llangefni, oerddor galluog y buasa.i yn dda. ei weled yn ami ach wrth y gwaith. Y beirniaid eraill oeddynt: Y Parch Evan Jones, Llangristiolus (barddonlaeth) y Parch John Ro- berts, Mr J. Lewis, Ysgol v Bwrdd: Miss Wil- liams, Berw Ucliaf Williams, Bryn Goreu; Mr J. Lewis Jones, Llosgyrodyn, a Mr Pierce Ro- Ily berts, Glanmorfa. Enillwyd y gwahanol wobrau gan y Mri John Jones, Tai-rh: s Owen Rowlands, Ty Capel: John Roberts, Ty Coch W. B. Jones, Berw Mills; 0. Thomas. Crossing; 0. Thomas, Neuadd Wen Misses E. S. Roberts, Tyddyn Mawr Annie Thomas. Groeslon Newydd; vn nghyda llawer o blaut. Anrhegoad y Parch J. Robaris y plant a safasant arhoiiad yn Efcngyl Marc a nifer o lyfrau buddiol. I)adga.i.wyd ddwy- waith t^'da'i phereidd-dra a'i s^yn arferol g;iai Mrs Maurice Price. Llangefni: a rhoddodd yr arweinydd adroddiad a fwynheid yn fawr. Yr oedd cynulLiad da iawn wedi d'od i r cyfarfod, wrth ystyrieu Bior ddifater y bu y pwyllgor gyda'i hysbysu yn yr ardal. —Grohebydd.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

----------_-SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.