Hide Articles List

27 articles on this Page

" " ----- / FFYNON THE WAX…

DIRWEST.

BETHESDA A'l THRIGOLION. I

IYr Ymisodiad Penfibrdd ar…

---------------Eisteddfod…

--------Priodasol.

Advertising

----.---------ABERFFRAW.

.-------

BEAUMARIS.

---__-BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAPELGWYN.

CEMAES.

-----.------LLANERCHYMEDD.…

» uLANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

LLANFAIRYN GHORNW Y.

News
Cite
Share

LLANFAIRYN GHORNW Y. Watchnight.—Nos Sadwrn, Rliagfyr 31ain, cyn- lialfwyd "watchnight" yn Nebo, capel y Wesleyaid, yn y 11e uchod. Darllenwyd a gweddiwy-d yn delm- ladwy iawn gan y Parch J. O. Jones, Garn. Llyw- ydd wvd yn bur ddeheuig gan Mr R. Ellis, Bron- castelli, yr hwn a wnaeth sylwada.u priodol iawn i'r amgylchiad. Wedi hyny aed yn mlaen gydar rhag- len. Canwyd amryw ddarnau yn bur swynol gan y cor, o d-an arweiniad medrus Mr Hugh Hughes, Penparc, Yn sicr teilynga y brawd hwn glod mawr am ei ymdrecli difiino gyda'r cor, a theg ydyw dweyd fod caniadaeth y cysegr yn y lie wedi gwella yn anghyffredin er pan y diaeth v brawd anwyi hwn i'n plith. Canwyd amryw eaneuon yn dda iawn gan y rhai ca.nlynoE :-Mri Hugh Williams, fron, Llanrhyddlad; W. Hughes. Ty Mudwal; a W. Rowlands, Mynachdy. Cafwyd adroddiad gan Mr R. Hughes. Ddwyfan. Cafwyd hwyl neiUdjol mewn cystadlu areithio byrfyfyr, a chystadlu cyf- ieithu geiriau o r Saesneg i'r Gymraeg. Canwyd darnau swynol iawn hefvd gan Mr John Williams, Ty Capel, a'i Barti; Mr 0. Roberts, Tyddyn'r Eurach. a'i Barti; a Mr Daniel Jones, Mynydd Ithel, a'i Barti. Cyfeiliwyd yn fedrus iawn gan Mrs Ellis Broncastell. a Mr R. Roberts, Ty'nlon (orgaK.ydd y capel). Teimla y frawdoliaeth Wes- leyaidd yn y lie yn dra diolohgar i Mr R. ivllis, Broncastell, am ei barodrwvdd a'i gynorthwy i'r achos drwy y blynyddau. Gofalwyd am- y dry-sau gan Mri W. Pritchard, Tv Newydd:, ac Edward Roberts, Ty Canol. Wedi i'r Fiwyddyn Newydd wawrio, terfymwyd, ac ymwahanodd pawb wedi eu Hwyr foddhau.—X.

LLANFECHELL !

--------LLANGEFNI.1

LLANWENLLWYFO.

PEN CARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

----------_-SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.