Hide Articles List

27 articles on this Page

" " ----- / FFYNON THE WAX…

DIRWEST.

BETHESDA A'l THRIGOLION. I

IYr Ymisodiad Penfibrdd ar…

---------------Eisteddfod…

--------Priodasol.

Advertising

----.---------ABERFFRAW.

.-------

BEAUMARIS.

---__-BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAPELGWYN.

CEMAES.

News
Cite
Share

CEMAES. Cyngherdd Mawreddog y Nadolig. Cynhaliwyd cyngherdd mawreddog y Bedyddwyr nos Lun, Rhag- fyr 26ain. Llywydd y cyfarfod ydoedd Mr John Hughes, C.S., Frondeg, Amlwch, ac arweiniwyd gan Rhvdfab. Cyfeiriodd y Llywydd yn ci anerctiiad godidog at y neuadd ardderciiog. yn mha un y cyn- helid y cyngherdd, sef y "Village Hall." Dywedodd mai yn "mhob, gwlad y megir glew," ond m;u nid yn mhob pentref y ceir calon mor haelfrydig a clialon Mr D. Hughes, Y Wylfa, sef y boneddwr a roddodd yr "hall" at wasanaeth y pentref. Yr oedd rhaglen y cyfarfod fel y canlyn :—Unawd ar y berdoneg, "Battlemarch," Miss Defferd, Llangefni; anerehiad barddonol gan yr arweinydd; can Genedlaethol Cymru, Llinos Cefni; eystadleuaeth adrodd penillion "Te pawb," y goreu Mr Williams (Cae'rdegog). ail, Mr W. J. Owen (Shop y Bont), trydydd, Mr Henry Hughes (Penrhyn) unawd ar y berdoneg, Miss C. H')le, Amlwch can, "Y penill adroddai fy nhad, Miss H. E. Owen, Amlwcb beirniadaeth, can ddes- grifiadol. "Ciniaw Nadolig," goreu Mr E. Hughes, Y Groes; can, "Merch y <.adben," Glan Medrad unawd ar y berdoneg, Miss Hole; beirniadaeth y llythyr serch. y goreu ydoedd "Gwlith Hiraeth, nid atebodd i'w enw; can "The Holy City," Llinos Cefni; can, "Gwlad y Delyn, Glan Medrad; yn awr deuwyd at brif ddyddordeb y cyfarfod, sef cys- tadleuaeth ar y don "Moab," ymgeisiodd tri parti, canasant yn rhagorol, a rhanwyd y wobr rhwng parti Mr William Jones a pliarti -MT Sarnuel Thomas; j can, "I godi yr hen wlad yn ei hoi," Llinos Cefni can, "Ffarwel Maggie," Miss H. E. Owen, bu gorfod iddi ail ganu. Yr oedd y neuadd eang wedi ei gor- lenwi, ao wedi ei haddurno yn ysblenydd gan Mr Roberts, y manager. liwriada y Bedyddwyr i'r gylchwyl gael ei galw o hyn allan yn Eisteddfod Nadolig y Bedyddwyr. Bydd v testyn aft allan mewn ¡¡Dl"Cr cyfaddas at y Nadolig nesaf. Yr oedd v cyngherdd yn llwyddiant perffaith yn mhob ystyr. Dylaswn ddweyd i'r buddugwyr gael eu harwisgo gan Mrs Rowlands. Cemaes Mill, a Miss Hughes, Frondeg, Amlwcli.-Un oedd yno.

-----.------LLANERCHYMEDD.…

» uLANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

LLANFAIRYN GHORNW Y.

LLANFECHELL !

--------LLANGEFNI.1

LLANWENLLWYFO.

PEN CARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

----------_-SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.