Hide Articles List

27 articles on this Page

" " ----- / FFYNON THE WAX…

DIRWEST.

BETHESDA A'l THRIGOLION. I

IYr Ymisodiad Penfibrdd ar…

---------------Eisteddfod…

--------Priodasol.

Advertising

----.---------ABERFFRAW.

.-------

BEAUMARIS.

---__-BODEWRYD.

CAERGYBI.

News
Cite
Share

CAERGYBI. Ddydd Sul y Nadolig, yn Addoldy Bethel (B.), crnhaliwyd cyfarfodydd amryvriaethol yn nglyn a'r Yegol Sabbothol. Yr oedd y plant wedi dysgu darnau priodol i'w hadrodd allan, a. chanodd y cor droion yn chwaethus a swynol. Cafwyd cyfarfod rhagorol drwy y dydd, ao ymddanghosa-i pawb wedi eu lhvyr foddhau. Nos Fawrth wedi'r Nadolig cynhaliwyd cyfarfod mewn cysylltiad a'r Ysgol Siil yri Ysgoldv Hyfrydle (M.C.). Gwob'rwy- wyd y plant am ganu ac adrodd, a chanodd y plant yn swynol iawn nifer o donau cyfaddas i'r am- gylchiad. JVIae cyfarfodydd v ddwy eglwys a nod- wyd yn dangos fod rhywTai vn cymeryd trafferth i addysgu yr oes sydd yn codi. a da. yw eu gwaith. Cyfarfod Cenhadol.—U11 o' sefydliadau hynaf y dref ydyw cyfarfod cenhadol y Calan yn y Taber- nael (A.). Gwasanaethwyd eleni gan y Parch Davies, Trelech, ac Ifor Jones, Porthmadog. Er fod y tywydd yn nodedig o vstormus, cafwyd cyn- ulliadall lluosog, gweinidogaeth lymus, a chyfraniad- au htielionus at yr achos cenhadol. Ychydig ddyddiau yn ol eyliwynodd athrawon, athrawesau, a disgyblion yr Ysgol Frytanaidd au- rliegion gwertlifawv i Mrs Michael ar ei phriodas. Mae Mrs Michael wedi bod yn brifathrawes yn adran y gencthod ers llawer o tiynyddau, ac wedi gwneud ei gwaith yn nodedig o gymeradwy can bawb. Cyfhvynwyd JT anrhesj ar ran y rhoddwyr gan Mr W. Griffith, Druid House, yn nghanol y dymuniadau goreu am lwyddiant Mrs Michael a'i phriod. Bwrdd G-,varcliel(iiv-i,id y Valley.—Dydd Mawrth, Mr J. Lloyd Griffith yn y gadair. Gwnaeth Mr J. E. Hughes (clerc) y taliadau a ganlyn yn liysbys mewn cvnorthwv alla-nol yn ystod y pythefnos: Dosbarth Caergybi, 78p 14« 6c i 667 o dlodion; lleihad o dlodion, 24; mewn taliadau, 6p 14s. Abertfraw. 50p 12s 6c i 170 o dlodion lleihad, 227 o dlodion; cynydd yn y taliadau o 3p 9s 6c. Bod- edern, 51p 3s 6c i 204 o dlodion lleihad yn y taliadau o 3p 6s 8c. Mae v ffigyrau uchod i'w cyd- maru a'r un cyfnod y fiwyddyn ddiweddaf. Galwodd Mr R. Gardner, Y.H., sylw at gynydd y taliadau yn no-sbarth yr Aberffraw, tra. yr oedd lleihad vn nifer y tlodion. ,Mr Parry, y swyddog cynorthwj'ol, a sylwodd fod nifer y plant oedd yn derbyn cynorth- wy wedi lleihau, ond. fod rhif T rhai mewn oed wedi cynyddu. Rhoddodd y Cadeirydd a'r Cloro eglur- Iwid cyffelyb, a bu diwedd ar yr ymdrafodaeth.- Tret i'r Tlodion.-Dymnnodd Meistr y ty, ar ran y tlodion, ddiolch i'r Gwarcheidwaid am y wledd ardderchog a gawsant Ddydd Nadolig. Hefyd. diolchwyd i'r person au canlvnol am eu anrliegion —Mrs Huglios, ;"iiop.. Valley; Mr W. L1. Jones, Caergybi; Mrs Bradshaw, Mri R. Bennett, Ler- pwl; a R. Gardner, ieu.. Valley. Gwasanaeth Miss Lloyd.—Oynygiodd Mr Forcer Evans, J.P., a ganlyn :—"Fod v Bwrdd yn unol a chymeradwyaeth Bwrdd Llywodraeth Leol yn rhoddi v swm o 30p i Miss Agnes Lloyd am ei srwaith yn cynorthwyo ei thad, y diweddar Mr James Lloyd, relieving officer. Caergvbi." Siaradodd Mr Evans yn gryf o blaid y eynyguid. Eiliwyd ef gan Mr R. Gardner. Siaradodd amryw o'r aelodau vn groew yn erbyn y cynvgiad. Svlwodd Mr R. Chambers ei fod mewn cvdvmdeimlad a'r cvnygiad, ond amheuai ei gyf- reit-hlondeb. Pleidleiiwyd o bfeiid y cynygiad gan y CJynygydd a'r Eilydd, Mrs Bradshaw, a Mr fanes Lansbury yn erbyn gan Mri W. Owen (AberSraw), E. R. Owen a John Williams (Bodedern), Rice Row- lands (LIanfaehraeth), R. Jones (Rhoscolyn), a R. Jones, Trewalchmai. Ni phleidleisiodd Mri J. N. Thomas (Caergybi) a R. Chambers ('Rhen Bias). Collwyd v cynygiad gyda mwyafrif o ddau. Coeden Nadolig.—-Mewn crsylltiad a Chapel y Bedyddwyr Seisnig cynhaliwyd Coeden Nadolig yn y Neuadd Drefol no Fercher, a throes yr antur- iaeth alism yn llwyddiant mawr. Gweithiodd aelod- au yr eglwys yn ardderchog er dwyn y gweithrediad- au i derfyniad llwyddianus Mae yr eglwys hon bron a gorphen clirio gweddili y ddyled sydd yn aros ar y capel. Yma y llafuria y Parch Gomer Evans, mewn parch ac arddeliad. Addurno yr Eglwysi.-—Y niill fiwyddyn ar ol v llall mae amryw o foneddigesau d-uwiolfrydig ein tref yn ymgymeryd a'r gwaith da o addurno yr eglwysi gogyfer a gwyliau y Nadolig. Yr oedd e- lwys henafol Sant. Cybi wedi ei haddurno yn nodedig o brydferth gan Miss Adeane, Mrs Binney, Miss? Elliott, Miss Binney. ac eraill. Yn y boreu am un-ar-ddeg cynhaliwyd gwasanaeth Seisnig, ac am un o'r gloch yn Gymraeg, pryd y progethwyd i dvrfaoedd lluosog gan y Parch Robert Price, B.A. Ni bu Eglwys Sant Seiriol erioed yn edrych yn bryd- ferth ach. Cymerwyd rhan yn v gwaith o addurno yr eglwys hon gan:—Miss Adeane, Misses C. a M. Scobell Cla.op, Misses Hughes (Castle House), Mrs Pearson, Miss Limbic, Miss Jones, Miss Griffith, Miss Moreton Pricirard, Mrs Chope. Miss Hughes (Market-street), Miss Lloyd, Miss Jeffrey Smith, Misses Clay, Miss Davies, Miss Jones, Miss Bors- ford, Mri F. F igan, W. Davies, R Roberts, a C. Watkins. Cynhaliwyd gwasanaeth yn y drefn a ganlyn :—Boreu, Cymraeg, y Parch James Jones yn preget.hu, y canu o dan arweiniad Mr John Wil- liams, Carreg Domas. Yn yr hwvr, cynhaliwyd gwasanaeth Seisnig. Darllenwyd y "lessons" gan Mr J. Lloyd Griffith, M.A. Dadganodd y cor yr anthem. "Sing, 0! Heavens, a'r CEITOI, "Sweet Christmas Bells." Pregethodd v Parch James Lloyd. Ar ol y gwasanaeth hwyrol dadganwyd v gantata "Iesu o Nazareth," yn wir swynol gan y cor, o dan arweiniad Mr J. H. Singleton. Miss Hughes, Castle House, wrth yr offervn. Yn y prydnawn cynhaliwyd gwasanaeth arbenig i'r plant yn Eglwys Sant Seiriol. Traddodwyd anerchiad dyddorol ac adeiladol i'r plant gan y Parch James Jones, a dadganodd cor yr Ysgol Sul, o dan arweiniad Mr J. H. Singleton, yn rha,gorol iawn.

CAPELGWYN.

CEMAES.

-----.------LLANERCHYMEDD.…

» uLANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

LLANFAIRYN GHORNW Y.

LLANFECHELL !

--------LLANGEFNI.1

LLANWENLLWYFO.

PEN CARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

----------_-SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.