Hide Articles List

27 articles on this Page

" " ----- / FFYNON THE WAX…

DIRWEST.

BETHESDA A'l THRIGOLION. I

IYr Ymisodiad Penfibrdd ar…

---------------Eisteddfod…

--------Priodasol.

Advertising

----.---------ABERFFRAW.

.-------

BEAUMARIS.

News
Cite
Share

BEAUMARIS. Y Flwyddyn Newydd.-—Dyma ni wedi cael I y fraint o gael byw i weled un fiwyddyn eto, tra mae llawer wedi e-efnu ac wedi ein gadael yn yr lien fiwyddyn. Mae yn llawenydd o'r mwyaf genyf, Mr Gol., allu tystio am lwyddiant eich papyr clodwiw, y "Clorianydd," yn ystod y fiwy- ddyn sydd wedi ein gadael yn y wlad lion. Dy- wedir fod yma fwy o werthu ar y "Clorianydd" nag unrhyw bapyr Cymreig arall. Nid wyf yn gwybod fod unrhyw newyddiadur yn rhoi cymaint o sylw i'r ychydig newyddion a ddiguyddant. ag I ydyw yr uchod air. ein tref henafol, a gobeithio y bydd ei gvlchrediad yn cynyddu eto yn y fiwydd- yn hon. Dymunwn i chwi, rfyr, a holl ddarllen- wyr cyson y "Olorianydd" Fiwyddyn Newydd j Dda a Llwyddianus. Cyfarfod Preget.hu.—Cynhaliodd Bedyddwyr y dref uchod Oil cyfarfod blynyddol y Sul a'r Llun diweddaf, pryd y gwasanaethwyd gan y Parehn. n, Jones, Llanfvllin Peter Williams (Pedr Hir), L«erpwl, etc. Cafwyd pregethau ardderchog a chynulliadau lluosog, vn enwedig y noson olaf, pryd y cynhaliwyd yr oedfa yn addoldy y Method- istiaid Oalfinaidd. Watchnight.—Oynhaliodd Wesleyaid y dref ue-hod Watchnight hynocl o Iwyddianus nos Sad- wrn diweddaf. Llanwyd y gadair gan y Cynghor- wr W. T. Williams, ac arweiniwyd y cyfarfod gan y Parch. Philip Price, gweinidog. Cymerwyd rhan yn y cyngherdd gan y boneddigesau a'r bon- eddwyr canlyiiol:-N-hss E. Jennings, Miss E. Staples, Miss E. Griffith, Miss Sally Hughes, Miss Nancy Williams, Mr J. W. Jones, Mr J. Eyton Williams (Bangor), Mr W. R. Roberts (eto), Mr J. Roberts, Master Allen Pany, Mr P. G. Roberts (Bangor), a Mr W. R. Hughes. Gwnaeth yr oil eu gwaith yn ardderchog, a chaf- wyd cyngherdd gwir dda. Yna cafwyd anerohiad gan y Parch Philip Price yn ddifrifol ac i bwrpas. Mae yn ofidus genyf alw sylw yn y fan yma at ymddygiad v rhai oedd yn T seddau ol (back seats). Yn wir, yr oeddynt yn ymddwyn yn fwy tebyg >i rai na cliaAvsant erioed y fraint o droi yn mysg pobl; ac wrth feddwl mai rhai oeddynt wedi tvfu i fn-liv i oedran, pryd y mae cymdeithas yn cfiftirwyl pethau gwell ganddynt, yr vdym yn cywil- vddio o'u plegid. A dynia sydd yn od, yr un dosbarth sydd yn aflonvddu mewn cyfarfodydd o'r natur yma, fel pe bai y gynulleidfa yn talu am wrando arnynt hwy yn eu ffolineb. Cofied y cyf- ryw rai iiad ydynt vn enill dim iddynt eu hunain, ond o'r oehr arall yn diraddio eu hunain, ac yn y ,Ira diwedd yn myn'd yn "sport" i ffyliaid.-Trefwr.

---__-BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAPELGWYN.

CEMAES.

-----.------LLANERCHYMEDD.…

» uLANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

LLANFAIRYN GHORNW Y.

LLANFECHELL !

--------LLANGEFNI.1

LLANWENLLWYFO.

PEN CARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

----------_-SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.