Hide Articles List

27 articles on this Page

" " ----- / FFYNON THE WAX…

DIRWEST.

BETHESDA A'l THRIGOLION. I

IYr Ymisodiad Penfibrdd ar…

---------------Eisteddfod…

--------Priodasol.

Advertising

----.---------ABERFFRAW.

.-------

News
Cite
Share

APvLW UH. Ne^rydd Drwg.—Dydd Gwener daeth newydd ams farwolaeth Mr W. Parry, Tinsley, brodor o Am- lwoh, a mab y gwi* gweddw oedranus, Mr Parry, Pentrefelin, a brawd Mrs Williams, Bethesda-street, o'r He hwn. Marwolaeth.—Drwg genym gofnodi marwolaeth M h§n foneddiges barchus o'r enw Miss Judd, Mona- street. Y'r oodd yn aelod yn Bethesda, ac yn cvf- ranu yn helaeth at achosion vn y lie uchod. Catodd gladdedigaeth barehus dyd'd Mawrth. y boreu. "Watch-night.—Traddododd y Parch D. Marriott bregeth y oswaith uchod yn Nghapel v Wesley- aid. Cyngherdd.—Dydd Gwener,cynhaliwyd cyngherdd yn yr Assembly Room. Aeth vr elw at Gvmdeithas y Dorcas. Adloniadol.—Cyr.b-diwyd cyfarfod adloniadol yn yr Ysgol Genedlaethol nos Lun am saith o'r gloch. Yn absenoldeb y ficer llanwyd v gadair gan y Parch D. Davies, B.A., curad. Dechreuwyd trwy ganu emyn, yna anercldad yn nghyda dymuniad o flwydd- yn newydd dda i bawb oedd vn bresenoi. Darllen- wyd papur rhagorol gan Mrs R. T. Roberts, Salem- street, ar "Hanesyiaeth Eglwysig." Ton, gan Mr Edwards (cigydd). Adroddiad da gan Mr Jones (agent Singer's machines). Can, gan Willie Roberts (Glan'raJon). Darllen difyfyr i rai dan 18 oed Gwobr i R. O. Roberts. Dadi difyfyr: Y goreu oeddynt Mri D. Jones, E. Jones, J. Edwards, G. Williams. Darllen difyfyr (i rai mewn oed) Y goreu ydoedd Mrs Roberts (ysgolfeistres). Can, gan Mr G. Evans (Railway View), "Chwifiwn Faner." Aeth Mr Jones (warden eglwysig) i gasglu at draul y cyfarfod Diweddwyd trwy ganu "Duw gadwo y Frenhines" gan Miss Bella Morgans, a'r cydgan gan y br.bJ. Yr organydd ydoedd Mr Ro- berts (ysgolfeistr).

BEAUMARIS.

---__-BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAPELGWYN.

CEMAES.

-----.------LLANERCHYMEDD.…

» uLANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

LLANFAIRYN GHORNW Y.

LLANFECHELL !

--------LLANGEFNI.1

LLANWENLLWYFO.

PEN CARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

----------_-SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.