Hide Articles List

27 articles on this Page

" " ----- / FFYNON THE WAX…

DIRWEST.

News
Cite
Share

DIRWEST. Syr,—Dyma bivaic mawr dan ien. Mae llawer o orgsnisio, cynllunio, pwyligora a swyddogi yn nglyn ag ef. Enill swyd-d a chyflog go dda sydd fwyaf amlwg. Rhaid cael lie a thai, 06 am waith A chan rer.i gweislon cydog ydyw ein diwygwyr ffyddlon x-ae y gwaith wedi sefyll. Mae ¡ cariad at y a hmian-ymwadiad er mwyn y gwaith yn h ysg y pethau a fu. Ychydig welir yn mysg d.iwestwyr heb edrych am wyneb y geiniog. 3.L.e, cyfeddach a meddwdud ar gynydd cyflym d:y y deymas oil am nad oes ond ych- ydig iawn yn credu mewn airwestwyr. Mae dadi ao achos dirwestwyr fel rheol mor druenus o eithafol, afresymol, a thlawd fel y mae yn dnys- trio ei hun. Nid oes eisiau i'r diafol na'r medd- wyn orddiwes y llwyddiant Fe leddir dirwest _yn nhy ei charedigion. Er gwelais dy- bacwr a dilledydd yn cadw cwrdd dirwest y mis diweddaf. Wel, ar bob tir dadi mewn bod, pa faint Tagorach oeddynt hwy na'r tafarmvr 1 A ydvw gwastraff anonest ein genethod ar artifi- L cials, rubanau, plyf adar, byela, a miloedd o "n.onsen.o" cyxfelyb ronyi amgen na pheint o gwrw y becligyn ? Colled a gwastraff a balchder hoedeuaidd & thlodi ydyw yr "artificial," ac eto mae y gwyr dnwiol sy'n snppkio y wlad a'r cyf- :ryw ynfydrwydd yn dyrchafu eu llygaid i'r Nef Sjibboth, gan ddioV: nad ydynt h-wy fel djl- Ion eraill, J.w'1' publican hwnw chwaith. O! ragrithwyr Pharifj&aidd! 0 bob twyll, hunan- dwyll )'y,r y rawyaf gonestr^dd moesol i wTtlwd gyerthu na chadw oferedd vn ei faelfa. vna bvddai y tafarnwr a'i fa^snacli yn fwy anrhydeddus. (45N-N-r y "brycheuyn" fel hyn i helpu dirwest; m&e- r syniad yn fath o wawd. Y tybacwr, yn- tau hefyd o bosibl sydd gyfrifol Leddyv am y ?W"itrafl mwyaf ar arian ac iechyd y wi«d. Dyma y nwydd bach drutaf, hawddaf i'w grib- ddeilio, a rnTiyaf diles y faTchnad ac elo gwexir miloedd arno bob wythnos yn mhob gwlad. Nia gwn ychwai-uii am unrhyvf fusnes mor atgas ac afian ac iwxio snisin a v.hnoi bacco O! 'rafonydd o driagl a lifant allan o'i dnvyn a'i safn d! "Cigarettes," "ôpedally made" blant bach in-yth a deng mlwrdd oed. Gwelwch en gwynebau bach llwydion,eu stumog ddiarchwacth =1 WT at fwyd, eu yspail slei ar arian, eu gwynebgaled- woh yn myn'd a dyfod o'r eiop, eu hyfdra ir y •Htryd, eu darnguddio oddiwrth eu rhieni, yr had- au pilffro a smuglio a hauir yn nyddiau ta mebyd, nes hidlo allan eu tipyn dynoliaeth ddi- niwed ar allor gymylog a gwenwynig y myglys. Mae i opium, gwirod, a myglys eu hebyrth wrth y miloedd. Ai dyma'r tyhvyth sydd i gomio y tafanwvT a'i gyhuddo a'i gondemnio 1 Artificials, bacco, a diod-y tri hyn a'r mwyaf o'r rhai hyn yw ? Pa~\m? Xid oee Gymro 8 all ateb. Dyna'r g\>Tir; ac eto cawn ein siopwrs bywiog, ein plant anwyl, ein pregethwyr gonest yn pa- troneisio yr oil yn ddibrin, ac yna yn myned allan i bregethu dirwast. O! am un fiwyddyn o uniondeb y tadau i osod rhywfaint o gysondeb yn ein harweinwyr! Yn y cyfamser mae y pwl- pud fei y ffair, y ty capel fel ty tafarn, a phawb yn dlawd yn yfed, yn sinocio, a ninau yn dyrch- afu dwvlaw sanctaidd heb digter na dadl. 2sid oes angen am i'r diafol estyn bys na Haw i droi eynglior criw fel hyn yn oferedd I bob dlyben^o argyhocddi gyrxandawyr a rhesymolwyr .yr oes hwy a ddamni~v\yd eisoes, rhaid cael genau mwv plan i o'janu.—Ydv.'yf, etc., v CJ DIP,IV, F-STWR,

BETHESDA A'l THRIGOLION. I

IYr Ymisodiad Penfibrdd ar…

---------------Eisteddfod…

--------Priodasol.

Advertising

----.---------ABERFFRAW.

.-------

BEAUMARIS.

---__-BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAPELGWYN.

CEMAES.

-----.------LLANERCHYMEDD.…

» uLANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

LLANFAIRYN GHORNW Y.

LLANFECHELL !

--------LLANGEFNI.1

LLANWENLLWYFO.

PEN CARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

PORTH AMLWCH.

----------_-SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.