Hide Articles List

15 articles on this Page

.PUW MEREDYDD-I

Pigion o'r 11 Drych."

Advertising

j Cyhuddiad o Golc-iiadrata.

Advertising

: Eisteddfod Cadeiriol keirion.

| Llwyddiant Brodor o Pfestinicg…

WIL LEWIS YN ANEHOH WIL IF…

News
Cite
Share

WIL LEWIS YN ANEHOH WIL IF AN. Anwyl gyfaill, 'rwy'n dy gofio 'N fachgen bychan Hon dy wedd, Erbyn hyn yn filwr cadarn, Cario'r wyt y gwn a'r cledd Er amddiffyn gwlad y bryniau Rhag gelynion gwaetha'u bri, Duw a'th gadwo i ddychwelyd I'r hen fwthyn ger y Hi. Hau mewn gobaith mae'r amaethwr, Er cael cynyrch Hawn rhyw ddydd; Gelli dithau, gyfaill anwyl, Rodio bryniau Cymru rydd Wedi'r elo'r brwydrau heibio A phob gelyn fod yn gaeth Duw a'th gadwo i ddychwelyd I'r hen fwthyn ger y Traeth. Pan y byddwyf yn barddoni 'Rwyf fel Hong ar gefn y lli, Wedi colli'r llyw a'r cwmpawd 'N ffaelu gwybod ffordd'raf fi Er y cyfan 'rwy'n dy garu, Derbyn f'anerch, gyfaill lion, Buan eto boed i'n gwrddyd Yn hen fwthyn Tanyfron. Gwelais ddraenen gref yn tyfu Ger fy mwth ar glawdd yr ardd, Yn ei hymyl 'roedd llysieuyn Eiddil egwan eto'n hardd Er mor atrw oedd y ddraenen, Amgylchodd hwn ei cheinciau i gyd Ei flodeu sydd yn perarogli Drwy'r gymydogaeth hon o hyd. Gan fod drain ar hyd ein daear Braidd i'w canfod yn mhob gwlad, Cymerwn afael ar y ceinciau Gan ochelyd twyll a brad; Dyna'r ffordd i ddringo i fyny Dechreu'n isel wrth y llawr A'r llwybr sicraf i'n dyrchafu Er ein gwneyd yu diynion mawr. "Trwyn coch y derwydd olaf' welir Yn grogedig ar fy mur, Craig yw er cofio cyfaill cywir, A'i gyfeillaeh hoff a phur; Gan fod adeg post yn agos Ar y mwdwl rhaid rhoi pen, Gyr ateb im' yn mhen pythefnos Bendith arnat byth. Amen. Mynydd. WIL LEWIS.

[No title]

Nodion Hynafiaethol.I

------_--------Y Golofn Farddol.I

-------'--1 "YMSON HEN AFÜWR…

[No title]

Cymry Patagonia:

:r..;',:#"'L-': J'.isteddfcd…