Hide Articles List

15 articles on this Page

.PUW MEREDYDD-I

Pigion o'r 11 Drych."

News
Cite
Share

Pigion o'r 11 Drych." I DDYNION EWYLLYS DA. Pery William McKinley i brofi. ei hun yn un o'r dynion cymwysaf allasai y Talaethau ei ddewis i lanvr v swydd Arlywyddol, yn enwedig yn y cyfwng prerenal. Yn '2i anerchiad yn Atlanta, Ga y dydd o'r blaen llefarodd mor ddoeth a Llyfr y Diarebion. Rhoddodd foddlonnvydd mawr i'r bobl. Yr oedd ei gyfeiriad at Gor Mawr y Talaethau Unedig yn canu anthem fawr brawdoliaeth rhyddid yn y dull cyftwlleidfaol, gJ'da'n tiriogaethau y tu yma a thu draw i'r mor- oedd, yn fendigedl-j1 o foddhaol. Mor gofus, onide, o'r ynysoedd sydd newydd gynyg am ael- odaeth yn nghyfeillach y Talaethau i Gallem ddychymygu clywed Ynysoedd Philip—fel cor o blarat, o ran profiad eto-yn dyblu y gan fel Cy- manfai ganu Gymreig! Bydd cenedlaethau ac oesau yn bendithio yr adeg yr ufuddhaodd Amer- ica i Ddmv drwy gyhoeddi rhyfel ag Ysbaen ac yn erbyn ei gorthrwm a'i haerllugrwydS. TALU HEN DDYLED. Yohydig dros bedwar can' mlynedd yn ol ym- welodd Christopher Columbus ag America yn enw eu Mawrhydi aruthrol Ferdinan ac Isabella, i freniraedd mwyaf Catholicaidd y rhai y rhoes ei Sancteiddrwydd y Pab, Ficer y Oreawdwr, hawl- fraint i gym.eryd llwyr feddiant o'r Thanbartli hwn o'r greadigaeth, anhysbys hyd yr adeg hono. Yn olynol i'w gwaa Columbus anfonodd Ysbaen weision eraill dihafal eu gorthrwm a'u creulon- deb, i osod y wlad eang a'i thrigolion diamddiffyn dan wystl Aeth oes ar ol oes heibio, a pharha- odd olwyn fawr rhagluniaeth i dsroi yn raddol hyd nes i America gasglu digon o foddion i godi y I wystl. a gorfu i'r Ysbaen yn Ninas Paris y dydd o'T blaen roi derbyneb i gynrychiolwyr y Byd Newydd fod yr hen ddyled wedi ei thalu a'r hen gyfrifon wedi eu gwastadhau. L 11 Y GALLU GW1RODOL. Y dydd o'r blaen cyfarfu cynaaledd o ddailla- wyr yn Washington gyda'r amcan o ddylanwadu ar y Iiywodraeth i ddiddymu y dreth a osodwyd ar y cwrw yn adeg cychwyniad y diflasdod ag Ys- baen. Ymddengys i'r dylanwad ballu, ac, na f-ydd i'r Llywodraeth dalu sylw o gwbl i'r gwrthdystiad. Hysbysir ni hefyd fod y gwirodwyr a'r darllawyr yn colli eu dylanwad fel gallu gwleidyddol. Ym- ddengys i ni yn haerllug; yn y fath ddosbarth o ddynion i uchelgeisio bod vn allu mewn gwleid- yddiaeth; ac yn sicr ni ddylai cymdeithas Grist- ionogol oddef y fath allu i godi ei ben. Bu am- ser, yn ddiau, pan y llefarai y blaid hon fel un ag aw4urdod ganddi; ond ei He yn bresenol yw mwynhau y breintiau sydd yn ei meddiant yn foddlon a chydag ofn gweddus wrth ddiy1 "taledigaeth ei gwobrwy" yn y dyfodol. BYD Y TEGANAU. Onid oes llawer o fuddioldeb yn y modd y paroboir anrhegion N adolig i blant yn y wlad hon? Mae yn fyd bychan ynddo ei hun, yn nghyda holl beirianau ac offerynau bywyd wedi eu gwneud yn deganau i ddyddori y rhai bychain a'u hegwyddori i amgyfFredl trafedaethau a dyled- swyddau y fuchedd sydd yn eu haros. Ceffylau a gwageni, llongau, agerbelrianau a cherbydresi, peirianau tan-ddiifoddol gyda cheffylau ar gar- lam diylliau ac arfau cyfaddas i gjyfarfod a gorch- fygu yr Ysbaenwyr; dodrefn ac offer cadw ty i'r ferch, a thegan-biana i'r fechan i ymgydnabyddu a ffurf a Hun allanol cerddo!iaeth; pob peth yn cydweithio er daioni i ddwyn y rhai bychain i gy- ffyrddiad a'r byd cyn y delo y byd i gy- dylid priodoli y ffaith fod yr Americaniaid yn cy- ffyrddiad a hwv. Ai i ddisgyblaeth y teganau y farfod ag anhawsderau bywyi mor wrol ac mor ddeheuig 1 Y CYMERIAD CYMREIG. Pwnt y parhedr i dalu sylw iddo y dyddiau hyn yw pwuc diffygion y cymeriadi Oymreig. Aw- grymia'iol ac adldawol iawn yw hyn hefyd am y rheswm y dengys fod yna adfywiad ac ymddeff- road yn ein cenedl. Hen arfei y Cymry ar hyd yr oesau fu ebargofi eu ffaeleddau gan ymfoddloni yn ymffros*-gar ar y goel mai y cymeriad Clymireig ;edd yr nchaf a'r rhagoraf yn fyw. Ni fu diffyg ynied yn uchel am danom sin hunain ynom jrioed feallai mai i hyny y dylid priodoli ein hanalluogrwydd i ganfod ein ff«e-leddau a diwygio rAly 11 yn gynanach. Gyda dyfodiadf a dadblygiad cyfleus- derau ad iysg yr ydym yn d-h-euechT,-h arnom ein hunai n mewn goleu gwell; ac yn gymharol a chenedloeid eraill yn dyfod i fe idiant o olygiatl- au perffeithiach aim y byd a'i b?thau. Er barn deg a chvrir, lianfodol yw gwybcdaeth gymharoi. Yn y "Traethodydd" yngana y Parch J. Myfen- ydd' Morgai, Llandudoch, y gwyn hen yn ein her- byn, «ef eon bod yn dditfygiol ia^n o'r "toes." y cyfeiriasom ato mewn erthysfl. flaenorol; yr ydym yn brin o'r ysbryd undebol a elc-nedlaethol, a deuwn at ein gilydd yn amlach i ynxafaelio nag i ymgofleidio a'n gilydd. Wele un o gyhuddiadau Mr Morgan: "Bodlola math o ragfarn rhwng y Gogleddl a'r Deheudir, ihwng y naill sir a'r llall, hefyd rhw"- y gwahanol gymydogaethau a'u gilydd a rw/.e h na'r cwbl, ofnwn fod. cryn lawer o eiddigedd i-nddynt tua^ eu gilydd, ac mai eu danteithfwyd blasusaf yw clywed am anffawd en gilydd." Oyfeiria hefyd at ein diffyg cariad brawdol. Nid yw ein crefyddoldeb yn gweithio tuag at well ha u y diffyg hwn ychwaith. Gydag vmagoriad mefdwl ac edifeirweh gweddus, go- bedthiwn yr ym.wadwn a'r hen arfer Phariseaidd o ddioloh i IMtivsr nad ydym fel y Saenn a chen- edloedd eraill, ao efelychu y publican pan ddy- wedai "Arglwrdd, trugirhai wrthvf fi techadur!" Y mae gan bob cenedl lawer o le i wells. Y RHESWM AM HYNY. Mewn cyfrol a gyhoeddwyd yn ddiweddar, sef cyfres o ddarlithiau y Parch W. Jewett Tucker, D.D., ar y dylanfl adau sydd yn dadwnfiad pre- gethwr, enwa a ganlyn, sef diifyg argyhceddiad, ymgais i foddio y gynulleidfa a dylanwad gwyrol y gynulleidfa arno. Cyfana yr awdwr yr oil i fyny yn ddiffyg anijiyflfrediad a chydweithrediad a'r gwirionedd. Dylyna y pregethwr yn rhy fyn- ych ei d-eimlad ei hun lieu hoffder y gwrandawyr yn lie dybenion a gofynion Duw. Sylfaen pob gwaith ysbrydol a moesol yw argyhoeddiad; ond y drwg yw fod dylanwadau israddol eraill yn dyfod) i mewn i hudo a rheoli plant dynion. Yn ein plith ni y Cymry, lie y mae pregethu yn cael parch mor uchel, dylanwaidir ar fechgyn diddawn a diddysg yn ami i ymgymerydi a'r gwaith nid o argyhoeddiad, eithr er mwyn ymddangosiad. Ni ddylid pregethu er mwyn bywoliaeth na ph&rch- edigaeth, eithr i'w amcan ysbrydol gwreiddiol. Dywedai Alexander Knox am Eglwys Loegr ei bod yn rhagorol iawn ar gyfrif ei hegwyddorion a'i rhyddfrydigrwydd, ond, feallai, ebe fe, nad oes yr un sefydliad o chanddo gan lleied dylanwad ymarferol. Y rheswm alll hyn, yn ddiau, yw fod ei gweinidogion ar hyd yr oesau vn dra amddifad o argyhoeddiad ysbrydol, ao o aiddgarwch i gy- flawni gwaith ymarferol crefydd. Ychydig wnaethant dros Gymru yn yr amser aeth heibio° Didaro ydynt am nad oes yn eu calonau namyn digon o ras i'w gwneud yn offeiriado-nid oes yno wasgfa o argyhoeddiad digonol i ysgogi y peir- iant achubol. Nis gwyddom am ddim tebycachi i dy ar dywod nag offeiriad neu weinidog heb ar- gyhoeddiad, neu was Duw heb ras Duw.

Advertising

j Cyhuddiad o Golc-iiadrata.

Advertising

: Eisteddfod Cadeiriol keirion.

| Llwyddiant Brodor o Pfestinicg…

WIL LEWIS YN ANEHOH WIL IF…

[No title]

Nodion Hynafiaethol.I

------_--------Y Golofn Farddol.I

-------'--1 "YMSON HEN AFÜWR…

[No title]

Cymry Patagonia:

:r..;',:#"'L-': J'.isteddfcd…