Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

.PUW MEREDYDD-I

News
Cite
Share

PUW MEREDYDD- •"YNGIAI) A'l DDYROHAFIAD. :wyd gan Elidirfab.] 1NOD I. id, yn Ei aerfa- _*ddia'r Hen, ni hvydda. Gwilym Peris. ehau yr eglwys. yn hyfryd, ac yn cyhoedd-ent i drigolion Llanwyn Meredydd a Lucy Davies wedi eu i angeu yn nghwlwra tyn prio ins. Yr .ioll bentref wedi ei wisgo yn brydferth .,iodau a baneri. Yr oedd Miss Lucy Da- ..es, a adnabyddid yn well gan y preswylwyr fel "e:n boneddiges ifanc anwyl ni," wedi partneru am fywyd gyda Mr Phylip Meredydd. pen yr iien ariandv parchus ac adnabyddus a ddygsi yr eaw "Meredydd a Meredydd." Y Parch Thomas Davies, a chyd-glerigwr, a gyflawnasant y se-re- moni; ac wrth roddi ei ferch dan ofal "banker" ieuanc a chyfoethog, nid oedd gan y gwr parch- edig a enwyd gyntaf yr un ofnad am ei hapus- rwydd. "Hwre! Duw a'u bendithio hwynt. eu dau bywyd maith a dedwyddwch a fyddo idd- ynt !"—dyma'r geiriau a ddisgynent dros bob gwefus, gyda llawer o gv wir deb, os ydym i gy- meryd ton y fiais yn safon i farnu. Yr oedd y rh-ei'thordy a'i erddi vn llawn o bob! lawen, obie- gid yr oedd Lucy a Phylip yn awyddus na fyddai vr un heb fod mewn mwvniant a chadw gwyl ar IITO eu dydd p.ricdasol. Gyda'r tren am bom,p y prydnawn byddent yn myned -maif h am Lundain, a T.hra y mae cysgod o brudd-der yn disgyn ar galonau* y rhelthor a'i wraig yn mill yr adeg hono, y maent yn hynod ddewr yn gallu cadw -eu dagrau rhag ilifo drosodd hyd nes y ciliodd y cerbyd olaf o'u golwg. Pasiodd pum' mlynedd ar huaain o fywyd llawn hapusrwydd i Mr a Mrs Phylip Meredydd rhoddwyd llawer o blant iddynt, ond dau yn unig oedd yn aros—Jennie a Puw—bu'r lleill farw yn dra ieuanc. Duodd wybren yr hen aelwyd, ac achoswyd hyny gan selni a itianvola,eth ddynesol y -wraig a'r fam. Ni ddarfu i brydferthwch a llawnder yr ''Orchids"—enw eu trigfod-sefyllfa uchel y -lU-eLstr, na'r cariad a'r parch a delid i'r feistre-s folltio y drws na bario v giat, rhag dy- 11 fodiad y march gwelw a'i farchogwr du. 0 gam i gam y mae'r gelyn llidiog yn dyfod yn nes, a dy- wed Doctor Griffith na fydd i ond ychydig ddydd- iau basio na fydd i enaid gwerthfawil y fam ehed'eg ymaith. Hfemo, ni eistedd neb gyda hi ond Jennie, oblegid mae'r nurse wedi myned i or- phwyso. "Jennie, fy anwylyd, deuwch yn nes i m.i; y mae fy nhraed bron cyffwrdd yr afon. Gallaf ddwevd! gyda'r hen benill, 'Rwy'n tynu tiiac,, ochr y dwr, Bron gado yr anial yn Ian. Nid wyf yn offti Y:1 un gclyn; i mi yn barod y aae y gTyn tywyll wedi ei oreuro gyda goleuni lamp y Gwt A rydiodd yr afon o'm blaen. Nid ydyw y bedd i mi y bedd tywyll, ond lie i orphwys i fy nghorph gwael, wedi ei gysegru gan fy Mhrynwr anwyl. Nid cymaint am danaf fy hun, ond am Puw yr yd'wyf yn ewyllysio siarad gyda chwi. Draw yn mhell dros y moroodd y myna calon ei fam fyned ar ü! ei bachgen ffoedig. Nid ydych chwi eTioed wedi clywed manylion ei ymadawiad sydyn o Gymru a'i gaxtref. Diau ■eich bod wedi rhyfeddu ami i dro paham na sieryd oi dad byth am too. Y mae amaf eisiau, os y caf nerth a llais, dweyd yr oil wrthyoh chwi. ohev- wydd ar ol i mi fyned ymaith, ewyllysiaf i chwi, fy mhlentyn anwyl, weit-hredu mwy na rhan chwaer, a h-e:pu i waredu eich brawd o'i sefyllfa ddarostyngedig." 11 "Cyn i chwi ddlechreu, fy anwyl fam, gadewch i mi roddi i chwi ychydig jelly," a chyfododd Jennie a chan gyioervd tamaid bychan hi a'i hes- tynodd d i'w mham. Wedi ei hadnewyddu, pa.11- haodd y wraig glaf: "Pan yn Iihydychain denwyd Puw gan ddynion llawer hynach nag ef i chwareu cardiau. Darfu i'r hudoliaeth ryfedd ag sydd yn perthyn i'r chwcireu hwnw beri ei gwymp, ac o riskio ych- ydig ^ylltau ymlithrodd i bunoedd hyd n,-s yr aeth yn ddwfn i ddyryswch. Yr oedd efe yn cael ei flino gymaint am ddyled fe'l ag y bu iddo ef redeg ymaith. Anfonwyd y cyfrifon i'ch tad. Talodd yntau y cyfan yn anrhydeddus, ond ni all- 4l'Í'm glywed dim am eich brawd. Darfu i ofn a gofid yn fuan wnevithur eu hoi arnaf. Nis gaU- asai eich tad ddal i fy ngweled yn dioddef, ac yn. ci rrariad mawr tuag ataf a digofaint at Puw, efe a dynsrodd na fyddai iddo byth siarad oaf nag ychwaith ei weled drachefn, ac o'r amser hwnw na wnai efe gydnabod bod iddo fab. Yr oedd fy holl erfyniadau yn ofeT. Daliodd eich tad yn gil- dynus. mor benderfynol ag y mae efe heddyw. Pasiodd tair blynedd ymaith, ac un hwyr yr oedd- wn yn chwynu yn fy yspottyn bychadi fy hun o'r ardd pan y darfu i mi ddigwydd codi fy mhen canfyddwn ddyn ieuanc wedi ymwisgo mewnsiwt ffustian j*n sefyj'l wrth y giat. Fel yr edrychwn, •cyffyriddodd a'i het, gan ddywedyd: "A ydyw Mr Phylip Meredydd yn byw yma, madam ?" "Ydyw; a ydych chwi yn ewyllysio ei weled 1" myfi P. ymliolais. I "Yr oedd efe ar fyned i ateb pan, yn sylwi ar ei ddifrifwch, myfi a edrychais yn fwy manwl arno. Jennie, Puw ydbedd efe, wedi ceisio ym- ddyeithrio Yr ydoedd efe wedi dyfod adref i ofyn am faddeuant. Dywedais wrtho fy mod yn 4maddeu iddo, ac yn ei garu ef gyda holl dynerweh cariad mam. Rydd-ai i mi weled ei diad, a dog o'r gloch., wedi i'r holl wasanaethydldiion fynec" i-:w., ^welyau, os y deuai efe, gobeithiwn y byddai cymodiad. Efe a ddaeth, a gwrthododd eich tad ei weled. Yr oedd fy boll erfyniadau yn ddi-les. P-hoddodd Puw un troed dros irinio, y drws. Ni chafodd ddyfod yn mhellach. Gwthiodd eich tad ef allan, a dywedodd, 'Peidiwch a thywyllu fy -nn,s byth. yn rhagor. Daeth Puw yn nolaen i fy nghusanu i. Nid oedd efe yn ddigon prysur. Darfu i'ch tad ei yru ef i'r drws. O'r noson hono ihyd yn awr ni chefais ddim newydd am y bach- gen beius. Llawer gweddi a anedlais i'r Nefoedd ar ei ran, ac atebir hwynt mae'n sicr genyf. Ryw ddydd efe a all ddyfod adref. Jennie, yr wyf yn awr yn disgwyl wrthych chwi: rhoddwch sicr- wrdd. i mi, os daw Puw yn oT! mewn trwbl, y bydd i chwi fod yn dyner wrtho ef. Jennie, yr wyf yn gofvn i chwi helpu eich brawd." "Mi a wnaf, fy mam: Duw a'm cynorthwyo!" "O-ndwedi'r oll, nid dym' fydd cenhadiaeth Jennie, fel y ceir gweled eto, oblegid b-dd i'r byrddau ga-el eu troi yn rhyfedd. Wedi bron didihysbyddu ei hychydig neath, «yrthiodid pen Mire Meredydd yn ol ar y goben- ydd dychwelodd v nurse, a chiliodd Jennie ych- ydig i roddi lie iddi. Bron fel vr oedd, gwawr y dvdd yn tywynu yn egwandrwy ffenestri yr "Orchids," darfu i olaw Tyrydferth dydd tragwyddoK wawrio ar ysbryd Lucy Meredydd. Darfu iddi groesi mor ddistaw drosodd er fod o gwmpas ei crwely wr. rrerch. nurse, a gwasanaethyddion ffyddlon ni ddarfu i'r un o honynt glywed dim o dwrf yr afon ddu. Yr oil a glywsant ydoedd ei sibrwd gwan "Bryniau Oanaan, Dd'ont i'r golwg yn v man 1!1 a chyda hyny yr oedd y dioddefydd blin wedi gorphwys am byth ynt llewyrch. cariad ei Thad efol. Grwgnachodd Phylip Meredydd yn flin yn her- vn-dd fod Duw wedi cymeryd ymaith ei wraig anwyl darfu i sarugrwydd a plirudd-der ei fedd- ianu, er gwaethaf gofal pryderus ei ferch, geiriau cysurol "y clerigwyr a chyfeillion wrtho ef i 1H)b golwg yr oedd efe yn ymddangos fel dyn wedi ei lethu. Dim ond unwaith, ac am foment y gwelwyd rhith o wen ar ei wyneb, pan y daeth Tt-niie, gar. gymeryd mantais ar hyny, i ofyn iddo ef, "Fy nhad, a fyddwch chwi byth yn elywed dim oddi- wrth Puw?" "Byth!" taranodd Phylip, "ac nid oes arnaf fi eisiau clywed. Yr ydwyf yn gwahardd i ehwi grybwyll ei enw wrtltyf fi. Nid yn unig y mae efe wedi llusgo -enw y teulu i warth, ond y mae efe hefyd bron yn llofradd. Onibai am dano ef, buasai eich anwyl fam yn fyiv heddyw." Mewn digllonedd! a ehyfty. gadawodd Phrlip MeretTydd yr ystafell. I

Pigion o'r 11 Drych."

Advertising

j Cyhuddiad o Golc-iiadrata.

Advertising

: Eisteddfod Cadeiriol keirion.

| Llwyddiant Brodor o Pfestinicg…

WIL LEWIS YN ANEHOH WIL IF…

[No title]

Nodion Hynafiaethol.I

------_--------Y Golofn Farddol.I

-------'--1 "YMSON HEN AFÜWR…

[No title]

Cymry Patagonia:

:r..;',:#"'L-': J'.isteddfcd…