Hide Articles List

18 articles on this Page

'-.==----Tysteb Gynygiedig…

-lir Bryn Roberts, A.S., arr…

Yr Ysgelerwaith Mewn Pobty.

Tan Dinystriol yn Mangor.I

---------------__.--------.…

--------Eisteddfod Hen Golwyn.

Cyfarfod Cwmni y New "Welsh…

-------,-----,---.--I Marwolaeth…

[No title]

""'"""" ."p-" '--i Cynghor…

[No title]

- I Brawdlysoedd Cbwarterol.

-----------_--_.._-----Gwraig…

-------Ymddygiad Gwarthus…

NODlUN O'R DEHhUhiK.

News
Cite
Share

NODlUN O'R DEHhUhiK. Hysbysir y bydd i Arglwydd Tnedegar agpr yr Ysgol Sirol yn Tredegar dydd Mercher, Ionawr 18fed. Yn Abertawe, dydd ilawrth, anfonwyd morwr, o'r enw Morgan Evans, 7, Castle Wall, i gaichar am ddau fis am ymosod ar ei wraig. Anfon odd Mrs Vaughan Davies ei rhodd flyn- yddol o 50p i'w rhanu yn mysg tlodion rhanbart.h Llanfarian, Penparciau, a Threfechan. Cyfarfyddodd glowT, o'r enw William Edwards, a'i farwolaeth trwy i ran o'r nenfwd syrthio arno mewn glofa yn Blaengarw ddydd Mercher. Y mae Mr Bernard Wentworth, y nofelydd barddonol o sir Gaerfyrddin, wedi ymgymeryd yn ddiweddar a gwaith newyddiadurol yn sirWar- wick. Nid yw rhagolygon yr alcanwyr yn Llanelli mor ddisglaer ag y gellid dymuno. Mawr hyderir y llwyddir i symud y cwmwl cyn fod y gawod yn syrthio. Rhan odd Syr Pryse Pryse ac Arglwyddes Pryse (Gogerddan) swm mawr o biff i'r gweithwyr air yr ystad, a thlodion y gymydogaeth. Boreu ddydd Llun bu Miss Katie Edith Price, Plasydderwen, Llanymddyfri, farw yn hynod o sydyn ar ol bod yn cario yn mhie.i gyda'i goreh- wylion fel arferol. Bu plentyn tair blwydd oed, o'r enw William H. Sweet, farw yn ysbytty Caerdydd y Sabboth, mewn canlyniad i'r niweidiau a dderbymodd i'w wddf trwy yfed dwfr poeth. Dydd Llun cynhaliwyd yr eisteddfod flynyddol a'r cyngherdd yn Neuadd Albert yn Ffynonau Llandrindod. Llywyddid gweithrediadau yr eis- teddfod gan Dr. D. W. Scott. Boreu. dydd lau cymerodd dumwain ddifrifoJ Ie mewn pwll glo yn Tredegar Newydd trwy i ddyn o'r enw Henry Saunders, Coedcae, Tirphil,syrtruio i lawr y pwll a chyfarfod a niweidiau angeuol. Gadawodd weddw a thri o blant. Mewn cyfarfod arbenig o lywiawdwyr Y sgal Sirol Aberystwyth, a oynhaliwyd nos lau, pen- odwyd Miss Ewart, prifathrawes Ysgol Abertileri, yn feistres hynaf Ysgol Sirol Aberystwyth am gyflog o 180p yn flynyddol, Dinystriwyd y babell oedd wedi cael ei chodi yn y Porth ar gyfer yr eisteddfod trwy yr ystorm ddydd Llun a bu raid cynal yr eisteddfod ddydd Mawrth yn y N euadd Drefol. Gan nad ydyw y diphtheria yn lleihau yn Aber- tawe, y mae yr awdurdodau wedi rhoddi gorch- ymyn nad ydyw yr ysgolion i gael eu hail agor ar 01 gwyliau y Nadolig hyd Ionawr. 16eg. Etholwyd Miss E. K. Bees, diweddar o LÙlJ elli, ond yn awr o Ysgol1 y Babanod yn Aberteifi, yn athrawes gjaioithwyol yn yr ysgol uwchraddol yn Llanelli am gyfiog o 85p yn flynyddol. Syrthiodd bachgen dwy flwydd oed, mab i Mr Parry, yr hwn sydd yn byw y tu ol i'r Colliers' Arms, Georgetown, Merthyr, i ferwedydd o ddwfr poeth nos Lun, a bu farw trwy gael ei ysgaldio. Y dydd o'r blaen cyflwynwyd pwrs, yn cynwys 14p, i Mr Morgan Protheroe, gan aelodau eglwys Annibynol Cathays, Oaerdydd, fed cydnabydd- iaeth o'i wasanaeth i ganiadaeth y cysegr yn y capel hwnw. Disgwylir i'r Parch Jeinilrin Thomas, Aberdar, yr hwn sydd wedi ymgymeryd a gwahoddiad a dderbyniodd oddiwrth Eglwys Rydd (Undodaidd) Pendleton, i ddechreu ar ei ddyledswyddau tua diiwedd mis Mawrth nesaf. Dirwywyd marsiandwr coed, o'r enw James Williams, yn llys yr ynadon yn Barry, ddydd Gwener, i Ip a'r costau am ymddwyn yn greulawn at geffyl trwy ei weithio tra yr oedd yn dioddef yn drwm oddiwrth gloffni. Trwy ymdrech a llafur Mrs Knott, yr hon sydd yn o Fwrdd y Gwarcheidwaid, llwyddwyd i roddi biff a phytatw i 250 o deuluoedd tlodion yn Llanelli dydd Llun. Ar yr lleg o Ionawr y trefnir i Mr Tom Stephens a Chor Brenhinol y Rhondda. ganu o flaen y Due o. Westminster ac urddasolion eraill yn Eaton Hall, Caer. Sibiydir y gall Tywysog Cymru fod yn brosonol; ar yr amgylehiad. Tiaddodwyd darlith vn Babell, Cwmbwrla, nos Lun ar "Yr hynod a'r ffraeth Thomas Rowlands," gan y Parch D. Geler Owen, Cydweli. Cymer- wydi y gadair gan Mr R. J. Lloyd, Abertawe. Bwriodd dafad perthynol i Mr Evan Jones, Moelifor, plwyf Llanrhystyd. ddau oen yr wyth- nos ddiweddaf ac yr oedd y ddau yn chwareu yn braf o gwmpas eu miam, a golwg cryf arnynt, i groesawu y flwyddyn newydd i mewn. Y mao y flwyddyn a basiodd wedi bod yn hynod am ei ffrwythlondeb yn mhob cyfeiriad. EniBodd Mr Christopher D. Williams, unig fab Mr EV2.11 Williams, marsiandwr, Maesteg, wobr o 15p am ddarlun mewn olew yn Athrofa Freiniol y Oelfyddydau. Mr Williams yw yr unig Gymro sydd yn yr athrofa uchod. Darfu iddo enill am- ryw ysgoloriaethau a gwobrwyon cyn hyn. Bydd i Dr. Probert, yr hwn sydd wedi gadael Dyffryn y Rhondda, er ymgymteryd a'r gwaith o brifathraw yn Ngholeg Annibynol Bangor, gael ei I anxhegu ag album addurnedig, yn cynwys cyn- ysgrlf (autographs) -r holl1 weinidogion Annibyn- ol sydd yn trigianu yn Nwyrain Morganwg. Oymer y cyflwyniad1 Ie yn Nghacrdydd yn mis Ionawr. Diaingfa gyfyng a gafodd tren ar Ffordd Haiarn Llundain a'r Gogledd Orllewin, rhwng Caerfyrdd- in a Llandeilo, boTeu ddydd Mawrth, rhag cael ei daflu oddiar y Uinell. Fel) yr oedd yn teithao yn ol v cyflymder o ddeng milldir ar hugain yn yr awr rhuthrodd i wartheg oedd wedi crwydro ar v llinell. ond pa rai yn ffodus a arosasant ar y llinelX Lladdwyd tri o'r anifeiliaid Hysbysir am farwolaeth Mrs Saunders yn Porthcawl, sir Forganwg, y foneddiges a hawliai ei bod yn etifeddes i yetad gwerth 4,000,000p oedd wedi cael ei cradal gan ei hewythr, yr hwn oedd wedi lnaiw yn ddi-ewyllya yn yr America. Dywedid mai y drancedig oedd y perthynas nesaf i'r miliwnydd dii-ewylly&—dyn o'r enw Leake, yr hwn a ymfudodd i America tua 70 mlynedd yn oh Tra yn claddu hen ddiacon Methodist yr wyth- nos ddiweddaf yn Llansaint, sir Gaerfyrddin, cy- merodd digwyddiad anarferol le. Pan gyrhaedd- odd yr orymdaith at yr eglwys blwyfoi darfu i'r Parch Mr James, y ficer, nesu at y Parch D. G. Owen, y gweinidog Methodist, a dweyd wrtho: "Carwn i chwi gymeryd rhan yn y gwasanaeth ac os nad oes genych wrthwynebiad, y mae genyf yma gyda mi ddwy wenwisg cewch chwi ddewis yr oreu o'r ddwy, os gwnewch ei gwisgo." Rhoddodd Mr Owen y wenwisg am dano, a hy- merodd ran yn y gwasanaeth yn yr eglwys, er mawr foddhad i bawb oedd yn bresenol. Ychydig o ddim sydd i'w ddweyd am y fasnach mewn glo a haiarn yn Neheudir Cymru yn ystod yr wythnos. Fel y disgwylid, in. wnaed neinawr o waith, ac nid oedd pethau wedi cyrhaedd i'w hystad arferol ddiwedd yr wythnos. Yr oedd gwaith yn cael ei gario yn milaen gyda'r egni mwyaf hyd y Nadolig. Cafodd llawer iawn o lo ei allforio: anfonwyd 400,000 o dynelli o Gaer- dydd yn unig. Pris y glo ager goreu ydyw o 138 1 138 6c y dun ell, ac y mae yn debycach i godi eto yn hytrach na gostwng. Y mae y fasnach mewn glo tai wedi cynyddu yn ddiweddar, a'r prisiau yn myned vn fwy sefydlog. Credir y bydd galw by\viog am y math hwn o lo am y tri mis cyntaf o'r flwyddyn newydd. Bydd y gweith- feydd haiarn a dur yn ail gvchwyn eto gyda'r un prysurdeb wedi yr elo'r gwyliau heibio. Parhau yn gad arn y mao y jvisiau yn y ganghen hon. 1 Cynhaliwyd trengholiad yn 1a&t-- Mawrt h, ar gorph Mr R. I-L. Jor a, gafwyd foreu y Nadolig gyr* casgen o ddwfr gwlaw. I oddef yn drW..m oddiwrth wedi bod yn gvrlychra ei lii-ry iddo lithro i'r ga Treulicdd arweiwvyr y WA'thnos ddiweddaf yn Myn newyddion i'r undeb newydc a 60 mil eisoes yn perthyn idu. eto rhwng Mabon a Mr JOl. llvHyddiaeth, a. rhwng yr Reu", Mr P. Rees, a Mr W. Brace an iaeth. Cymerodd damwr.in angeuol Ie yn "5y- Rhondda nos Faxth-cr,mewii cystadieuaeth saettfc*. colomenod. Wedi i un o'r cystadleuwyr, yr hwn oedd yn iiiOddu gwn davi faril, saethu un ergycl, ymgiliodd jai ol i fysg yr od--vehvr;-r. Tra yn ymddiddan a chyfaill, aeth yr ergyd arall allan yn ddamweinio- gan effeitliio yn ajigeuol ar un o'r edryelnryr, o'r .-iiw David Hams, tua 40aiti mlwydd oed. Gwnaeth Elizabeth Jones ei hymdd^jvgosiad o flaen yr ynadon yn Nhredegar, ddydd Mawrth, ar y cyhuddiad o fed yn feddw ac anrheithio y celloedd yn Abertileri ddydd Nadolig. Dywedir fod Elizitoth Jones wcdi gwneud ei hymddangos- iad tua 200 o weithiau o flaen yr ynadon. Rhodd- wyd ar ddeall iddi y byddai i ddn.rpaiiaethau Cyf- raith y Meddwon gael eu gweiny idu arm os gwn-ti ei hyrnddangoeiad yn y Ilys drachefn. Anfonwyd hi i garchar am fis

----7 ! Masnach Yd yr Wythnos.

Family Notices

Advertising