Hide Articles List

18 articles on this Page

'-.==----Tysteb Gynygiedig…

-lir Bryn Roberts, A.S., arr…

Yr Ysgelerwaith Mewn Pobty.

Tan Dinystriol yn Mangor.I

---------------__.--------.…

--------Eisteddfod Hen Golwyn.

Cyfarfod Cwmni y New "Welsh…

-------,-----,---.--I Marwolaeth…

[No title]

""'"""" ."p-" '--i Cynghor…

News
Cite
Share

p Cynghor Dinesig rfsstiniog. Cyfarfu y Cnighor nos Wener. o dan lywydd- ilÐh Mr J. Lloyd Jones, Y.H. Erlyn PerchenogLon Tai.—Wedi darllen y cof- nodion gofynodd Mr E. T. Pritchard am reawm y Cvncrhor dros un o'r penderfymadau oeddid newTdd ddarlieai. Yr cedd dau dy nevvyddwedi eu codi yn Caeclyd, a'r Oynghor wedi peaiderfynu erh-n y per^henogion am fyned iddynt heb dysL- wS yn eu hawlurdcxli. Onid Ahd cano alan y penderfyniad ?—Y Olero a s^lv-odd na< oedd amser penodol i wrth y penderfyniad. —Mr Oadwaladr Roberts sylwodd mai gwas- traff ar amser oedd pas penderfymadau a pheidio eu cario allan ar vi hynv.—Y Olero. M bu llys ynadol ar ol y Cynghor diweddaf.—Mr J. Mor-'an a ddywedodd fod un o'r rhai y p&nder- fynwvd eu herlyn yn wraig weddw, a i gwr edi ei ladd yn Chwarei Graigddu dro yn ol. Onid ellid oedi ychydig heb gymeryd cwrs cyfreÜhlOll Mr William Oven a ofynodd beth a wnaed ar ol pasio y penderfyniad. Peth da ia.wn oedd c) d- ymdeimlo a'r weddw, ac yr oedd ef yn uno yn y cyfryw ond yr oedd dyledswydd gyhoeddus gan- ddtynt i'w chyflawni. Chwarddid ar ben pender- fyniadau y Cynghor a'r esgeulusdod yn myned yn mlaen yr un fath er y cwbl. Er y Oynghor o r blaen yr oedd rhai wedi myned a fyw 1 dy capel Engedi heib dystysgrif. Nid ar y weddw yr oedd y bai, ond ar swyddogion y Oynghor yn esgeuluso edrych ar ol pethau yn y dosbaitli. Nid oedd ei yn pwyso unrhyw achos yn mlaen, ond dylid dechreu yn rhywle.—Mr E. T. Pritchard a ddy- wedodd mai gweithwyr oedd y ddau deulu yn Oaeclyd, ac yr oeddynt yn cario y gwaith yn rnlaen mor gjyflyin ag y gallent yn ol yr amgylch- iadau. Dyhd gadaei iddynt gael hamdden i or- phen y gwaith, ac annoethineb oedd rhuthro ar- nynt gyda'r fath frys.—Mr Evan R. Jones a ddy- wedodd fod y cytundeb a wnaeth y boblhyn a'r Cynghor gyda golwg ar y garthffos oddiwrth y lie at y brif garthffos.—Mr Humphrey Roberts a syhvodd nad oedd y cyfeillion siarad-cdd yndeall dim ar y mater gerbron myned i'r tai heb dyst- ysgrif oedd y gwyn, ac nid peidio codi gwal a gwneud ffos.—Mr Owen Jones a gynygiodd fod y clerc yn oedi cymeryd cwrs eyfreithiol am fis. —Mr W. Owen: Rhaid dim CvnT, hyn o gwbl! Ni cherir ef byth allan.—Y Clerc Bydd yn rhwym o gymeryd cwrs y cyfie eyntaf geir i gael llys.—Y Cadeirydd: Ond gellwch oedi ychydig. —Y Clerc: Arnoch chwi yr oedd y bai yn pasio y penderfyniad Rhaid i mi ei gario allan yn bellach, ac fe wnaf hyny. PwyUgor y Efyrdd.—Cafwyd adroddiad y pwyllgor hwn, ac argymhellent nad: oedd arwydd- fwrdd Glynllifon Hotel i'w ganiatau i ddod yn mhellach allan oddiwrth y mur na cwr allan borth y drws. Fod cynUun Ifordd newydd elwir yn Ffordd Wynne ar Ie Arglwydd Newborough i'w gymeradwyo, a bod ei arglwyddiaeth yn cael cyd- syniad i'w gwneud ar ei gost ei hun. Fod congl ffordd yr ysbytty yn cael ei chryfhau, a ffordd y Ddinas yn caeei chau i fyny.—Cyin eradwywyd yr aTmhellion hyn oil. Nwy.—Cafwyd adroddiad ffafriol iawn am sef- yllfa y gwaith nwy a'r dwfr.—Pasiwyd i wneud archwiliadau ar rai o brif bibelli v gwaith. Y Llyfrgell.—Cafwyd adroddiad y pwyllgor, yr hwn a ddangosai fod gini yr un wedi ei thanys- grifio at y drysorfa gan dri boneddwr. Anrheg- odd Dr. Roberts (Isallt) ganghen Conglywal a llu o gyfrolau gwerthfawr iawn; ac addawodd Mr Owen Jones, Elrw Fair, y "Strand Magazine" ar hyd y flwyddyn i'r un ganghen. Cafwyd amryw lyfrau hefyd gan bersonau eraill at y llyfrgelL- Pasiwyd pleidlais gynes o ddiolch1 i'r oil o garedig- ion y sefydliad am en rhoddion gwerthfawr.— Rhoddoddi y HyfrgeUydd 1135 o gyfrolau allan yn ystod y mis—cynydd o 98 ar y mis blaenorol, a 73 ar y mis cyferbvniol y Uynedd. Derbyniiodd lis Ie mewn t^-iadau.—Pasiwyd pleidlais o gyd- yaideimlad a Dr. Jones. Isallt (cad'eirydd y p'tvyllgor), yn ei waeledd.—Cymeradwy odd y Oynghor yr adroddiad calonogol uchod Adroddiad y Pwyllgor Iochydol-Oafwyd ad- roddiad maith a manwl gan y pwyllgor hwn.— Hysbysodd yr Arolygydd Iechydol i 34 o achosion o glefydon gael eu nodi yn ystod y mis, ar gyfer 43 y mis blaenorol, a 53 yr un mis y liynedd—Hai o 9 a 19. Ystyriai y dosbarth mewn cyflwr iechydot ffafriol, ac yr oedd y dwymyn goch wedi gadael y lie, wedi iddo fod yma er mis Gorphenaf. Argymhe!Iai anfooi amryw rybuddion allan yn nghylch tai gyda charthffosydd a geudai diffygiol yn pert,hyn iddynt, a phasiwyd! hyny.—Pasiwyd i'r pwyllgor fyned! d olwg y lie y codir tai newydd arno wrth Taliesin-terrace.—^Pasiwyd i anfon rhe- olau newydd y gladdfa. i'w oymeradwyo gan Fwrdd y Llywodraeth Leol, a bod bwrdd yn cael ei godi wrth y glladdfa. jti nodi y t&iadau oeddynt i'w codi am gladdu, etc. dodi Adeilad1 heb Ganiatad.—Yr oedd y Meistri Connnh, cycle agents, wedi codi adeilad wrth gefn sio- y Gwalia Clothing Establishment hreh gania>- tad' y Cynghor.—Pasiwyd ei fod i'w dynu i lawr ar diwrnod o rybudd. Cael Adroddiad Misol.—Mr W. Owen a cfyn- odd ai nid oedd modd cael adroddiad misol gan y Pwyllgor Iechydol o'r gwaith a wneid ar ol cael penderfyniadau ar hyny yn y Cynghor. Yroedd llu o gynlluniau tai yn cael eu pasio; ond ar ol hyny ni cheid byth air o son am danynt a oeddynt wedi eu cario allan. Cynygiai fod y pwyllgor yn dod ag adroddiad bob mis, yn cynwys y manyl- ion, fel y gweilid ty fyddid1 wedi ei godi a'i breswylio heb dystysgrif y peirianydd.—Mr E. H. Jonathan a ddywedodd mai y daffy* oedd na wyddai y rhai god en t dai fod eisiau tystysgrif; dylid gwneud hyny yn hollol glir i bawb wrth basio ei gynliun.—Mr John Morgan a ddywed- odd y dymunai ef gael adroddiad misol ar yr holl, benderfyniadau basiwyd gan y Cynghor er gwy- bod lie yr oeddynt yn sefyli. Yr oeddynt yn cael eu pasio, a dadleu mawr yn eu cylch, ond byth feddwl am danynt ar ol hyny.—Mr Owen Jones a gefnogai gynygiad Mr Morgan, a chredai 1 yn gryf ei fod yn sam "ti yr iawn gyfeiriad, ac y byddai i'r gwaith gael ei sicrhau fejy.^—Mr Huffir phrey Roberts a ddywedodd buasai ef yn cefn- ogi Mr J. Morgan pe dywedllRai "er gweled lle'r ydym yn gorwedd" yn lie ydym yn sefyli!" (chwerthin mawr).—Pasiwyd y penderfyniad. Ffordd Ysgol Uwchraddol y Beclie'yn.—Ar gynygiad Mr W. Owen, pasiwyd i'r Pwyllgor Ffyrdd a'r Pwyllgor Iechydol fyned i olwsr y ffordd uchod. 0 Arianol.—Darlknwyl alroddiad Pwyllgor Ar- ianol, a dangosai fod y swm o 546p 123 5c yn yr ariandy yn ffafr y Bwrdd. Ymddiswyddo.—DarSenwyd llythyr ymddi- swyddiad Mr G. H. Ellis Y.H.. fel aelbd dros ranbarth Cvnfal ohenvydd pellder ffordd a'i oriau hwyrion y cynhelid y C^mghor.—Pa-siwyd i beidio llenwi y sedd hyd yr etholiad rheolaidd yn Mawrth nesaf.—Derbyniwyd ymddiswyddiad yr JfSTdd Morgan fei awyddog y Oynghor 0 dan Ldeddf y Trefi a'r Heddlu, ac oedi^yd penodi neb yn ei le nea-gweled ei olynydd.—Mr O. Jones a gynyg,ai eu bod' yn cydnabod gwaeanaeth yr arol- o dan y Oynghor, beth bynag oedd wedi galw am ei symudiad, a datgan gofid ei fod yn gorfodl symud. -Mr Howell Jones a gefnogai ein bod yn gfidi ei fod yn. gorfod symud. Yr oedd y si allan mjai dyn rhy dda ydoedd i fod yma i wneud ei Waith yn mhlith y bobl oedd o'i gwm- y cynygiad ar hyny o. siarad. A.mrywiol.—Cyflwynwyd mater y troethdai (uri- nal) uwchben afon Bowydd i Bwyllgor y Ffyrdd. —Fod corgi ffordd Glanypwll yn cael ei gwneud yn grynach er mwra hwylusdod i drafnidiaeth'.— Darllonwyd l'lythyr oddiwrth Mr R. O. Jones, clerc Corph Llywodtacthoi yr Ysgol Ganolraddol, yn diolch am y mil punau dderbyniwyd oddiwrth v Oynghor at addysg gelfyddyd ol.—Hysbyswyd am ddau ddali-wyd yn tori lampsu.—Pasiwyd i gymerydl cv,ts yts. eu lierbyn.—Cyflwynwyd matsr llwvbr o flaen Diph-viys-terrace i Bwyllgor y Ffyrdd.

[No title]

- I Brawdlysoedd Cbwarterol.

-----------_--_.._-----Gwraig…

-------Ymddygiad Gwarthus…

NODlUN O'R DEHhUhiK.

----7 ! Masnach Yd yr Wythnos.

Family Notices

Advertising