Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

A Oi3 IJEDD WCD ?I

[No title]

[No title]

[No title]

Cynllun yGoleuni Trydanol…

---.-..- ---------------Miss…

Y Cyhuldhd yn Erbyn Bydwrai^…

---------__------__-----Dweyd…

- ---------..----".-----------Cynglicr…

'''--- - --- - ------- - ---------…

--------_.---------n__-Cyn-Arwe5nydd…

rCynghor linesig Bettwsycoed.

News
Cite
Share

r Cynghor linesig Bettwsycoed. Cyfarfu y Cynghor yn ystafell yr ynadon pryd- nawn Sadwrn, Mr Robert Parry, Y.H., yn y gadair. ::> Goleuni Trydanol.—Tr^y ganiatad y Cynghor daeth fri Peers, Colwyn Bay, i mewn i egluro eu cynllun i oleuo ffyrdd y Bettws a thrydan.—Go- fynodd y Cadeirydd i'r ddau foneddwr osod y peth ger bron, a bu i'r naill, trwy gynorthwy y Hall, ddweyd a ganlyn:—Eu bod am osod eu. pemanau i lawr yn Llanrwst, a bwriadent gyf- lenwi y Bettws o'r fanhono. Credent y caent ddigon yn y lie i gymeryd y goleuni hwn i'w tai yn ol graddfa y tal am y nwy. Byddai yn bleser ganddynt gael cyflenwi y Cynghor a goleuni ar y ifyrdd yn 01 dimai yr awT i bob lamp cyfartal mewn nerth goleuo i 16 o ganwyllau a chaniatau y .bydldai y lampau yn cael eu goleuo am til o oriau, deuai yn ddwy bunt y flwyddyn am bob lamp. Yr hyn a ofynent ydoedd i'r Cynghor gan- iatau iddynt i gael dodi eu pibelli o dan y ffyrdd ac ymrwymo i gymeryd y goleu ar y ffyrdd ami mfer o flynyddoedd, dyweder saith mlynedd a byddai i hyny glirio y gost.—Mr E. Pullan a ofynodd a oedd hyn yn cynwys mwy na thalu v ddwy bunt y lamp am oleuo am fif o .oriau ao atebwyd eu bod yn disgwyl i'r Cynghor dalu y gost o osod y polion, y gwifrau, a'r lampau mewn saith mlynedd. Mr E. Davies Jones a sylwodd. ■eu bod yn eu cylchlythyr yn galw eu hunain yn Gwmni Trydanol (Llanrwst." Pwy oedd y cwm- ni Î-Enwodd un o'r boneddigion hwy eu dau a dau arall. Nid oeddynt wedi ffurfio yn gwmni etc ond dyna oedd eu hamcan yn y diwedd, cs gallent hvydd'o i hyny.—Mr E." Davies Jones Felly "syndicate'^ ydych, ac nid cwmni?—Mr Peers .• Ie ond ein ham,can yw troi y peth yn Peers: Ie ond ein hamcan yw troi y peth yn gwmni. Y mae genym amrvw leoedd eraill ar droed yr un fath.—Pasiwyd i alw Cjnghor arben- ig i ystyried y mater yn mhellach,; ac^vna ei gyf- Iwyno i gyfarfod cyhoeddus o'r trethdalwrr Y Prif-Ffyrd'd. — Ar awgryni Mr E.TLvie* Jones gohmodd Mr T. Griffith ei gynygiad yn nghylch cymeryd 1 fyny r prif-ffyrdd Y11 y dos- oart.h hyd ne* y gwelir beth fydd penderfyniad v Cynghor Jiirol gyferfydd ar y i4egi i ystyried mater y ffyrdd, jsiyntu Deddf y Clefydon.—Yn unol a rhybudd a rodd- odd, cynygiodd Mr R. Parry, fferyllydd, fod y mabwysiadu Deddf Nodi a Deddf Atal defydon. Eglurodd' Mr Pany amcan y dieddfau hyn, a'r lies a ddeilliai oddiwrthynt. mewn model clir iawn.—Mr T. Griffith a n- ogodd..Mr E. Davies Jones a ddywedodd y dyiid cofio nad ellid tynu y rhai hyny yn ol wedi UTI- waith y mabwysiedid hwynt. Yr oedd Ffestin- iog wedi tynu helbul a chostau enbyd arnynt eu hunain trwy eu mabwysiadu, a gofidient nad allent eu taflu i ffwrdd. Ychydig fisoedd oedd ers pan fabwysxadodd Llanrwst y deddfau, ac vr oedd y brliau yn dod i mewn wrth y pum' nun SSi- lie. iiclr: dtdS.uT'fX'i y i y ^jnghOi heb unrhyw amddi- wi. ? 7 John HugU a am beth mahv^du 7 d-eddfau hyny ^iaf; a chefnogodd Mr K D. yn rhaid rua u- wy .adu Ja^er o bethau eraill er cario allan y rhai hyn x bwrpas. GaUesid oedi am vhydiS flynyddau heb fabwysiadu y deddfau hyn, gan d y.B(?rtws yn lie nodedig o iach. Mewn trefi W" 1 ^'Vn Rawlmson a gvdsyniai yn houol a Mr Pullan nad oedd angen o gwb! am y Tff!1 7"V f S" Cadeirydd a ddywedodd y dyLd cofio fed costau mawi-ion yn caeu eu taflu rreS?n°+ ar 7 1!«. y dylid bod y-j Salus beulio rhutnro 1 fyned o dan feichiau' d.i»cho« — i'^d'trwl gfr gun J1' Ar°:>'Sydd Iechydol, pas- lwyd trvi chwech pleidlais yn erbyn dau i 0>■(]'> mabwysiadu y deddfau. v Mr E. D. £ L'-at 7 Priodol(i-b 0 ffurfio cwmni o dan-dd;- ffoddwyr yn y lie.-Pasiwyd i ofyn i Mr Jones ymgymeiyd a ffurfio cwmni o'r fath. Tone?^ •Cy1ldlTAr SJ^ygiad Mr E. Davies Jones, pasiwyd ofyn am ymcbwiliad i'r priodol- fod lf ^entr feWn i r cylch> a bod ^Tfar- fod cyhoeddus rw alw ar y mater, y Meistri y C.vdeirydd, T. Griffith, a J. Hughes i fod yn bvn l^°r 1 ri! ewn i fanylion yr ^hos er- • iBTrthig'~AT gynygiad Mr Pullan, a chefnog- iad Mr R. Parry, pasiwyd i wneud cais am fen- thyg 450p i wneud y garthffog yn Pentrefelin 3 Nant y Nos. Arian ol.—Costiodd dadansoddi y pum sampl o ddwfr ddeg gini. Bu i'r trethgasglydd hel dros 30p o ardrethi y dwfr yn ystod y mis. Costiodd yr ymchwiriad gVnhaliwyd at gael y Cynghor Din- esig 7p 10s.