Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

A Oi3 IJEDD WCD ?I

[No title]

[No title]

[No title]

Cynllun yGoleuni Trydanol…

---.-..- ---------------Miss…

Y Cyhuldhd yn Erbyn Bydwrai^…

---------__------__-----Dweyd…

- ---------..----".-----------Cynglicr…

News
Cite
Share

Cynglicr Dinesig Llanrwst. Cyfarfu y Cynghor uchod nos Wener, 3dr J. 0 E. Humphreys yn y gadair. lienth-v .-Wedi arwyddo y cofnodion, cafwyd .9 adroddiad y Pwyllgor Iechydol, yr LW1", a gyivJ-" iai a'r gwahanol drefniadau gyda garih- ffosydd y dref, ond methent gydweled i argymeil i'r Cynghor y swm i'w ofyn yn feiuhyg.—Ar gyn- vgiad Mr David Jones, a chefnogiad Dr. Owen, pasiwyd gwneud cais am fenthyg 800]) at wneud y carthffosydd, 700p at brynu y Neuadd Di cfol, a 60p at dalu am dir y gronfa ddwfr perthynol i'r dref brynwyd yn arwerthiad euieddiaeUi Gwydyr. Goleuni Trydanol.-Darlleiiivyd HythjT oddi- wrth Mri Peers, Colwyn Bay, yn gofyn am gael gosod eu prif bibelli goleuni trydanol o dan y ffordd yn y dref.—Ar gynygiad Mr David Jones, a chefnogiad Dr. Owen, pasiwyd i roddi y cania- tad ar arwyddiad cytundeb boddhaoi nad ofddynt yn achosi anhwylusdod, a y iryrdd yn cael eu gwneud i fyny i'w cyflwr blaenorol, a'r cvtun- deb i'w arwyddo cyn dechreu ar y gwaith. Talu i'r Plwyf.—Ar lfurfiad y Cynghor bu i'r Cynghor Sirol basio iddynt yn v dosij uth dahi 700p i'r rhan wledigt o'r plwyf ar gvfrif yr hyn gynorthwywyd gan y cyfryw ar y dret n y blyn- yddoedd basiodd gyda thalu yn ol v benthycindau, etc. Goiynai y Cynghor Plwyf am rlflwi ran-dal I yn bresenol.—Pasiwyd i'w talu. Estyniad y Pi bell i Dwfr.—Gwnaed cais at Cynghor PliiTfol, Trefriw i gyduno i estyn y prif bibell ddwfr i fyny o'r afon i'r 'lyn fel y ceid cyflenwad uniongyrchol o hono. Dalia-i Cynghor Trefriw fod y cvtundeb yn bod fod Llanrwst i wneud hyny eu hunain. Bu y mater ol a Haen amryw weithiau, ac yn awr glynai Cynghor Tr, rnv wTth eu penderfyniad.-Ar gynyg»ad Mr W. Hughes, a chefnogiad Mr W. J. Wil'lams, pss- iwyd i anfon at Mr Mclntyre i gael tnvvbod y gwahaniaeth yii y gost o'i wneud gvda'u giiydd, a'i wneud ar wahan. Cwyn am Adeilad.—Cafwyd cwyn gan arolyg- ydd y Llaw-weithfeydd yn ngbvlch adeiladau Hughes, confectioner, Station-rond.—Pasiwyd i anfon at y perchenog, y Parch Prebendary Ash- ley, yn eu cylch, a bod yn dda gan y Cynghor ddeail ei fod! am gymeryd y mater mewn IW yn ddioedi. Adroddiad y 'Swyddog Meddygol. — Hysbvsai Dr. Fraser i 5 gael eu geni yn ystod Itbagfvr. ac i 5 farw—cyfartaledd o 25.5 v fil. NodwVd 3 o dan y gwddf-glwy, ac 1 0 dan y taniddwf, a gwnaed yr hyn oedd ofynol yn mhob un o'r aoh- osioni Peinodi Swyddogion, Ar gynygiad Mr D. Jones, pasiwyd i anfon at Fwrdd v Llywodraeih Leol am allu o dan adran 33 o Dd<xldf Llywodr- aeth Leol i benodi arolygwyr y tlodion ac arolyg- wyr cynorthwyol. Rhybudd yn Nghylch Cynlluniau, etc.—Pas- iwyd nad oedd yr un cynllun i'w gymeradwyo o hyn allan oni bydd wedi ei adael (,"dir clerc ddau ddiwrnod clir cyn cyfarfod rheolaidd y Cynghor. Elusenau a Gwaddoliadau y Plwyf.—Darllen- wyd llythyr oddiwrth y Dirprwvwyr Elusenol ar y mater hwn.—Pasiwyd i benodi y csdeirydd, Mri David Jones, a W. J. Williams yn ddirprwy- aeth i gyfarfod dirprwyaeth o'r Cynghor gyda'r amcan o nodi ymddiriedolwyr i waddoliad- ¡ au ac elusenau y plwyf. j II

'''--- - --- - ------- - ---------…

--------_.---------n__-Cyn-Arwe5nydd…

rCynghor linesig Bettwsycoed.