Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

A Oi3 IJEDD WCD ?I

News
Cite
Share

A Oi3 IJEDD WCD ? I Fe fu cryn lawer o son am Tyreloedd yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ac nid ychydig o ym- ladd hefyd; felly nid anmhriodol gofyn a oes heddweh i fod yn nghorph y flwyddyn sydd new- jdd ddechreu ? mae "maniffesto diarfogiad" y Cfear o Rwsia wedi rhoddi nodyn heddweh i'r byd a darfu i Arglwydd Salisbury, rhyw ddeuddydd neu dri yn ol, dderbyn ar ran y Llywodraeth wa- hoddiad i fyned i Gynhadledd Heddweh. Yn an- ffodus, modd bynag,y mae datganiadau o heddweh yn rhy fynych yn aohlysuro rhyfel. Achos hynod ydoedd hwnw, pan yr aeth dirprwyaeth o Gryn- wyr at y Czar Nicholas I. yn muddianau hed hvch, ymyriad pa rai a wnaeth Ryfel y Crimea yn sicr trwy arwain y Czar i gredu na wnai Lloegr ym- Iadd. Rhaid addef nad yw cynygion heddweh Nicholas H., hyd yn hyn, wedi esgor ar ddim amgen nag ysbryd rhyfelgar a pharotoadau prySUT a dibaid at ryfel yn mhlith y gwahanol deyrnas- oedd. Ifie yn wir i wladweinwyr Ewrop groes- awu y cynyguon, a'u bod wedi derbyn cymeradwy- aeth lied gyffredinol; ond yr aflwydd ydyw eu bod wedi d'wyn i'w canlyii ychwanegiad mewn ar- fogaethau a dad'blygiad ysbryd rhyfelgar. Hyd yn nod Rwsia ei hun: yr oedd wedi blaenori y "genadwri heddweh" gJda gorchymyn i wario deng miliwn o bunau ar ryfel-longau newyddion, yr hyn a osododd Lloegr dan yr angenrheidrwydd i wario wyth miliwn yn ychwanegol. Bron na fu i I frainc, anwyl gyngreiriad Rwsia, dynu Lloegr i ryfel; ac mae yn awr eto wedi dangos ei heinog- aeth i Faniffesto y Czar trwy gynyg gwario cryn swm ychwanegol ar y llynges. Y mae Germany wedi penderfynu ychwanegu d-sugain mil o ddyn- ion at ei byddin reolaidd, yn nghyda chant o gyflegrfeydd newyddion, yr hyn a olyga bedwar neu bum' cant yn rhagor o fagnelau. Heblaw hyny, y mae Germany wedi arfogi ei maes-gyflegr- feydd a gwn newydd sy'n gollwng ergydion gyda chyflymdra, arswydus. Y mae Awstria drachefn yn cario allan ddiwygiadau eang yn ei byddin ac y mae Italy, os gall godi arian o rywle. am adgyfnerthu ei llynges hithau. Gan hyny nis gellir dweyd fod y Galluoedd yn rhoddi atebiad calonog iawn i wahoddiad y Czar, yn gymaint a'u bod fel hyn yn arfogi eu hunain hyd y gwddf cyn myned o honynt i'r Gynhadledd Heddweh, yr hon sydd i'w chynal yn St. Petersburg ddechreti Mai. Gyda golwg ar Loegr, amddiffyniad ydyw ei gylad- lywiaeth hi. Dyna ein gwladlywiaeth naturiol a rhesymol ni. F-ei Gallu jrnysawl y mae genym hawl—ac, yii wir, mae yn hanfodol i'n bodolaeth cenedlaethol—:i fod yn oll-nerthol ar y mor. Nid yw ein liuwchafiaeth Uyngesol yn peryglu nac yn bygwth unrhyw Allu arall. Y cwbl a wna ydyw dyogelu ein glanau ni ein hunain. GaSwn sylwi, er engraifft, na dai y llynges Brydeinig, gan nad pa mor nerthol, yn alluog i ymladd gyda dwy filiwn milwyr disgybledi^ Ffrainc. Ond, ar y llaw arall, pe collai y Llynges Brydeinig arglwydd- iaeth y mor, ni fyddai dim i atal dwy filiwn Ffrainc i heidio dros y Sianel i Loegr. Nid ydym yn, addef, hyd yn nod dan yr amgylehiadau lTafriol hyn, y bydd'ai iddynt orchfygu Lloegr, y modd y bu i Loegr orchfygu Ffrainc yn y bedwaredd gan- rif ar ddeg ar bymthegfed ganrif, eithr byddai yn frwydr echryslawn am fodolaeth. Dyma, gan hyny, yw y sefyilfa: aDjae Lloegr yn rhwym o gadw ei huwehafiaeth Uyngesol ar y mor, fel rhan o amodau ei bodQlaeth fel Ymherodraeth, er dy- ogelwch ein glanau, ein masnach, a'IÏ trefedig- aethau. Mai nid peth o duedd ymosodol ydyw hyn, ond hunan-amddiffyniad yn unig, a ddang- osir yn amlwg oddiwrth y fyddin fechan a gedwir genym. Pe bai yr Ymherodraeth Brydeinig yn cadw byddinoedd yn ol cyfartaledd ei phoblog- aeth, fel ag y gwna Galluoodrl eraill y Cyfandir, fe fyddai ganddi fyddin o tua phymtheg miliwii o ddynion, yn lie yr haner miliwn a fedd yn awr, yn cynwys pob dosbarth o ddynion yn dysgu trin y gwn a'r eledd, a'r rhai hyny wedi eu gwasgar dros yr holl fyd. Pe ond cyfrif y boblogaefch Brydeinig, byddai genym hawl i haner miliwn neu filiwn mwy o filwyr na Ffrainc na GeTmany. Gan nad ydym ni yn ceisio cystadlu a byddinoedd ni- I ferus y Galluoedd Mawrion eraill, mae genym hawl i ddisgwyl na bo iddynt hwythau goksio cJs- tadlu a'n llynges ninau.

[No title]

[No title]

[No title]

Cynllun yGoleuni Trydanol…

---.-..- ---------------Miss…

Y Cyhuldhd yn Erbyn Bydwrai^…

---------__------__-----Dweyd…

- ---------..----".-----------Cynglicr…

'''--- - --- - ------- - ---------…

--------_.---------n__-Cyn-Arwe5nydd…

rCynghor linesig Bettwsycoed.