Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

IPrif Farcbnadcedd yr Wythnos.

News
Cite
Share

I Prif Farcbnadcedd yr Wythnos. ¡ YD. LLUNDAIN, Dydd Llun (Ionawr 211).■—Ych- ydig fasnach a wnaed mewn gwenith c-artrefol a thramor, ond yr oedd y prisiau o 3c i be y chwar- ter yn uwch. Blawd yn gadarn, ac yn tueddu i godi. Haidd yn ddirutach: Mor Du, 18/3 y chwaxter heb ei ddadforio. Tawel oedd ceirch yr Americanaidd cymysgedig, 17/- y c-hwarter; a'r gwyn, 17/9 wedi ei lanio. Indrawn heb gyf- newid: yr Americanaidd cymysgedig, 20'3 y chwarter heb ei ddadforio; Odessa, 20/6 ex- quay. LERPWL, Dydd Mawrth (Ionawr 3ydd). Agorodd y farchnad yn sefydlog i wenith, Til ol y prisiau a ffynent ddydd G-wen-er; ond gahv 1 cymedrol oedd am dano. Dim gwenith Califforn- aidd ar werth. BlaWd yni gadarn, ond v fasnach yn ddifywyd. Ceircha blawd ceireh yn lawd., er fod y prisiau yn sefydkog. Yr oedd galw gweddol dda am indrawn: yr Americana,(Id ey-mys,eii(, goreu, o 4/- i 4/G £ Plate, o 4/- i 4/Q; Cinquan- 4 tina, o 4/5 i 4/6; Galatz ao Odessa, o V2 i 4/3; a phys, 6/- y canpwyB. Ffa Said-iidd, o 28/6 i 28/9 y chwarter. ANIFEILIAID. LLUNDAIN (Smithfield), Dyíld Llun (Ionawr 2ii).—Yr oedd mwy na'r disgwyliad o wartheg yn y farchnad, er nad oedd y rhai Ysgotaidd mor luosog. Biff Ysgotaidd goreu, 4/6 yr wythpwys. Yr oedd y cyflenwad o ddefaid yn frnvr ac o an- sawdd dda, er mor anJffafriol yr hin; a bu raid gostwng 2c yr wythpwys yn y prisiau. Arnryw- ient o 312 i 5/8 yr wythpwys. Anifeiliaid yn y farchnad: Gwartheg, 1260; defaid, 9770. LERPWL, Dydd Llun (Ionawr 2il).—Yr oedd cryn lawer o gynydd yn y cyflenwad o stoc yn marclinad Lerpwl ddydd Llun. Yr oedd gwell galw am wartheg, a hyny yn ol codiad yn y pris- iau. Y galw; am ddefaid, hefyd, yn well, yn ol llawn briSUtu yr wythnos ddiweddaf. Biff, o 4-gC i 6i y pwys; defaid, o 'C i 8c. Yr odd yn y farchnad: Gwartheg, 1078 defaid, 2840. GWItEOSAM, Dydd Llun (Ionawr 2il).—Yr oedd cySenwad da o sboo yn y farchnad, a chafodd pethau en clirio yn dda, a hyny yn ol prisiau boddhaoL Biff yn gwerthu o 6c i 6{c y pwys, a myton am o 7o i 8c. Moch tewion at faewn yn cyrhaedd IØ 7/6 i 8/6 yr ugain pwys. Gwartheg godro yn gwerihu yn ddia. Yr oedd busnes yn weddol fywiog. BIRMINGHAM, Dydd Mawrth (lonawr Sydd). —Yr oedd.gw,-Ilant i'w gartfod yn y fasnach lie id- yw, a dangoswyd cyflenwadau gweddol fawr o anifeiliaid. Gwartheg Herefords goreu, ó-c y, pwys", mathau eraill, o 4-c i 6c my ton, o 5e i 85c. Moclh oacwn, o 7/6 i 8/- yr ugain pwys pyre, o 9/6 i 10/- hychodi, o 6/4 i 6/6. SALFORD, Dydd Mawrth (Ionavv-r 3ydd).—Yr oedd nifer cym-edrol o brynwyr yn bresenol he Id- i yw, a gwnaeth gwerthwyr neillduol yn well nag y j gwnaethant yr wythnos ddiweddaf, tra y profodd eraill bethe-u i'r gwrthwyneb eto, ar y cyfan, yr oedd y prisiau yn fawr debyg i'r wythnos ddi- weddaf am Tvaartheg a defaid. Caed yr un brisiau a dydd Mawrth am, loi hefyd. Prisiau: Biff, o -c i 6^c y pwys; defaid, o 5-,1c i Be; lloi, o 5c i 8gc. Mocli, o 7/- i 7/6 yr ugaffi pwys. MENYN. CORK, Dydd Mawrth (Ionawr 3ydd).-Seconds, 95/ thirdv., 'Hq/- y 112 pwys. Superfine firkins, ( 112/ Fine mild, 97/ Yr oedd 46 o firkins yn y I' farchnad. GWAIR A GWELLT. LERPWL, Dydd Sadwrn (R-b-agfir 31ain).-Ben wair, 2/6 i 4/- y anpwys (112 pwys) gwellt gwen- ith, 1/2 i 1/6 gwellt haidd, 1/- i 1/3; gwellt ceirch, 1/3 i 1/8. TATWS, MAIP, etc. LERPWL, Dydd Sadwrn (Rhagfyr 31ain).- Maip, 29/- y dlunell. tatws: —Giants, 2/- i ki/4 main crops, 2/8 i 31.; Bruce, 2/2 i 2/8 y 112 pwys. Maip, 6c i 10c y 12eg bwns. Swedes, 1/2 i 1/6 y 112 pwys; moron, 2/6 i 3/3 y 112 pwyswjmwyn car- trefol, o 6/- i 6/6 y 112 pwys; eto, tramor, 4/3 i 4/9. LLUNDAIN, Dydd Sadwrn (Rhagfyr ,31ain).- Parheir i dd,od a chjrSenwadau digonol o datws i'r farchnad; ond cadw yn farwaadd y mae y fasnach, er nad oes nemawr o gyfnewidiad yn y prisiau, y rhai a safent fel y canlyn :—Bruce. 65/- i 70/- y dunell; snowdrops. 70/- i 75/ up to dates, 'wI- i 75/ maincrops, 65/- i 70/ Hebrons gwynion, 65/ imperators, 60/- i 65/ Reading giants. 60/- i 65/ blacklands, 55/5 i 60/ a German, 55/- y duneH. GWLAN". BRADFORD. Dydd. Llun (Ionawr 2il).-Prn v gellir dweyd fod busnes wedi ail gychwyn ar ol v gwyliau; ac felly, nds gallir nodi unrhyw gyf- newidiad yn y prisiau.

-Harclinadoedd-Cyiiireig,…

j— _— ■ jPrincipal Welsh Pairs.…

Lccal Tide Table-

- Shipping.

____The Chase.

I LONDON AND NORTH-WESTERN…

I Basic Slag.--_ -

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

--------__--.----^mretoyddiaetli.…

[No title]