Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

IPrif Farcbnadcedd yr Wythnos.

-Harclinadoedd-Cyiiireig,…

j— _— ■ jPrincipal Welsh Pairs.…

Lccal Tide Table-

- Shipping.

____The Chase.

I LONDON AND NORTH-WESTERN…

I Basic Slag.--_ -

[No title]

News
Cite
Share

Dywed gohebydd ei fed yn cael ei Mbrwd fod Mr Walter Long ar hyn o bryd yn ymgoiRio at -is axddtrchog. Mae yn awyddns i ydlu dealltwriaet-h agosach a m-wy cydyiiideiinlad- ol a Gweinyddiaethau Amaethyddol ein Trefci;.g- aethau Awstralaidd a Chanadaidd. Nis gall dim ond lies ddeilliaw o gyfr ewiaiad golygiadau mwy mÚongyrdwl rhwng yr adranau Trefedigaethol a'r corph Prydeinig. Rhaid iddo arwaTn. er cngrjitft, i g-yichrediad gia-ell o hysbysrwydd parthed dulliau Trefedigaethol. JlTdo-rir y* ca A Li g^.iiijiLad mwy y^iarieroi na iiyi.—ii'aith, y bydd iddo achcrsl yn y Gweinido.- Amaethyddol Prydeinig ddynmniad i sicrhau yr unrliyw allu- oedd helaeth o weinyddiad, adchwiliad, ac ar- bravriioi ag a feddir, dyweder, gan y gwladv» ein- ydd Canadaidd, yr hwn sydd yn intddu swydd bron mor bwysig ag eiddo ein Hy-giifenydd Car- trefol ni.

[No title]

[No title]

[No title]

--------__--.----^mretoyddiaetli.…

[No title]