Hide Articles List

17 articles on this Page

-BANGOR.I

BETHESDA, i

CAERNARFON.,

CRICCIETH.

DEINIOLEN.

DYFFRYN NANTLEE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

News
Cite
Share

FFESTINIOG A'R CYLCH. Nadolig yn y Llan.—Cynhaliodd y Wesleyaid eu cylchwyl flynyddol y Nadolig. Gwasanaeth wyd eleni gan y Parchn. W. Caenog Jones a William Morgan. Cafwyd oedfaon bendithiol.—Nos Iau, nghyfarfod Cymdeithas Lenyddol Engedi, cafwydf trafodaeth ar "A ydyw Ffestiniog yn He v dyiiid sicrhau ynad cyflogedig ynddo? Siaradwyd yn ffeistrolgar ar y testyn gan Mri H. E..Jones, Manoo House, LewlEr Richards, Cefnpawl.—Drwg penym gofnodi am farw- olaeth Miss Claudia Owen, Highg-atle. Yr oedd yn. foneddiges ieuanc wedi cyraedd cylirh o wybodaetR, eang, a gweithio ei ffordcl yn vsg<jlf&istres. Yr oead' perarogredd ei rhinweddau yn 11 an wyr ardal. Hedd- weh fw Itwch. Meddw ac Af reo-lug. -Dyd d Mawrth, o nnen Mr-Dl- G. Williams, cyhuddwyd Mary- Ann Fox, tincer, o I Gaernarfcm, o'r trosedd hwn. a dirwywyd hi swllt- a'r costau. Talodd ei gwr y- dTdi'rwy drosti. Y Meddvgon.—Llawen genym hysbysu fod Ihv R. i Jones (Risiart Feddyg) y* gwella yn dda ar #1 yin-- osodiad trwm o'r cymalwst. :I>ewiswyd Dr. It D. Evans yn feddyg Cyfrinfa, v Diphwys (Recfeb-iai'dJ) am y flwyddyn 1899.-—B\i- i Dr-. Roberts (IsallV)• a rht'ga cangen-ddarlienfa Conglywal a nifer o gyt'rola&n T-T>ajjorol. Cofio ardal oi'enedigaeth yr oedd y medd- yg poblogaidd trwy hyn.. Dilyned eraill ti osiajapl dda. Bedydd.—Y mae r pwnc hwn yn codi i sylw Jteiill- duol yn yr ardal MKswn canlyniad i luc«pgrwy«cl v rhai a fedyddir yn y oapefi Bedyddfiedig:. Yn ystod y flwyddyn bedyefrfiodd y Parch Moses Bcberts, yn I Seion, gynifer a 34l; ac y mae yr eglhtfys- wedi cyn- hyddu yn ystod ei W,m' mlynedd gwexnidogaeth ynddi o 150 i 219. Kibrydir y ceir (feidl rymus ar "Fedydd" un e?1,, dyicMiau nesaf gaa brit feddylwyr j duwinyddol y Hte. EISTEDDWD ,GADEIRTOL YP. AX-NTIBYNWYP,, Cynhaliwyd yr Eisteddfod hon, ddydd Llun, ac yr oedd y neaadd yn orlawn yn mhvfii cyn amser dechrwa y cyfarfodydd. T mae yr Bisteddfbd hon wedi (ioo yn un o brif rai y wlad, er nad oes enw trystfhwr ami. Cystadksua prif feirdd Cymru am ei chadxir o flwyddyn i ffwyctdyn, ac y ipae gwyr fel Watcyn Wynn, Ben Davies, etc., ynt mhlit-h ei chadetrfeirdd. Clorianwyd y cantorion gan Mr W. T. Samuel; v llenorion a'r beirdd gan Pedrog ac eraill; a gwaith- iodd Mr W. J. Williams, yr ysgrifenydd, yn egniol diros beD er sicrhau llwyddiant yr wyl Cyfarfod y Prydnawn. —Llvwyddwyd gan Mr F. Evans, Ffestiniog yr hwn a draddododd anerchiad buddiol ar y (Jechreu, Agorwyd y gweithrediadau gan Mr W. O, Jones gyda chanu pesaillion, ar yr hwn waitb y xmq yn ftistrolgarv Arweiniwyd r Pedrog. Dyfarnwyd y gwobrwyon fel y -nlyn:- Ebysgrifiaeth 1, Elizabeth Edmunda, Brynbowydd 2, Aunie Evans, Aelybiyn; 3, Robert Jones, Jeru- salem. Unawd alto, "Oeisiwob yr Argtwydd: Laurah Ann Jones, Maenofferen. Adrodd "Saith y'm ni 1, John Roberta, Glasfryn, Rhiw; 2, Ellin Roberts, Glan'rafon-terrace, Tanygrisiau; 3, Olwen, yr hon nad atebodd. Penillion, "Aeth ymaith yn athrist: Robert Ednmncfe, Brynbowydd. Cystadl- euaeth tenor a baritone, "Hiraeth Cariad, a --]I= Aelwyd Ty fy Nhad cydradd, Hugh J. Hughes, Llan, ac Andreas Roberts, Dolydd-terrace. Ateb ewestiynau ar "Weinidogaeth Crist yn Per&a t 1, Mrs Edmunds, Brynbowydd r eydradd ail, W. Tho- mas Jones, Ty'nymaes, Llan, a Mrs Gwen A. Owen, Sun-street, Llan. Daeth pump cor yn mlaen i ddad- ganu "Y mae CJyfaill i Blant Bychain" (3p a thlws, a 2p). Canaaant yn j drefn a ganlyn :-1, Jerusalem (o dan arweiniad Mr D. Williams) 2, Brynbowydd (Mr L. Roberts) 3, Bethel,. Tanygrisiau (Mr David Wijhams) 4, Salem (Mr W.. Jones); 5, Talywaen- y (Mr G. Davies). Dyfarnodkl Mr Samuel y> pumed J°L^ 7, fry dydd cor yn ail. Gjan i wrth- dystiad dd od l law y pwyllgor wedi i'r corau ganu, a chyn l r feirniadaeth gael' ei thraddodi, bu raid pliano cyflwyno y gwobrwyon nes gwneud ymchwil- iad lawn i'r gwyn dderbyniwyd, er mwyn cadw v rheolau o dan ba rai y cystadleuai y naill gor a'r llalL Englyn beddargraph Mrs Williams, Rock-ter- race: Cydradd, Barlwydon ao Ap Cledwen, Gwyth-I erin. Ateb ewestiynau ar y 1 Thessaloniaid 1 Ro- bert Edwards, Glynllifon-street; 2, John W. Jones, Oaeclyd. Daeth dau gor yn mlaen. i dtiadganu vr anthem "Mor Hawddgar yw Dy Bebyll" (5p a thlws, a 2p) 1, Cor Bethania (R. Morris- Jones); 2, Bow- ydd (Edward Thomas). Cyfarfod y nos.—Agorwyd v gweithrediadau trwy ganu "Crugybar." Anfonodd Mr R. Roberto, Y.H., Dolawel, lythyr yn gofidio oherwydd ei fod yn a,n- alluog, gan anwyd trwm, i fod vn bresenol i lywyddu. Yr oedd, er hyny, wedi amgau rhodd anrhydeddus- i'r drysorfa. Axweiniwyd gan Pedrog. Dyfarn- wyd y gwobrwyon fel y canlyn —Cvfansoddi dernyn cerddorol i blant (lp 10s) Mr E. D. Uoyd, organ- ydd,Bethesda. Unawd soprano, "Yr Hen Gerddor Cydradd, LIinos Gwalia, a Miss Jane Ann Williams, Fronoleu, Bethania. Cyfansoddi pregeth ar "Bu farw Terah yn Haran:" Mr R. Caxadog Jones. Chwareu ar y berdoneg: 1, Miss Annie Bevan, o Ysgol y Manod; 2, Miss Jennie Owen, Pork Shop; Church-street. Adrodd "Distawrwydd" (FferyJI- fardd) Mr David Owen, New-street. Cyd-ddeuawd,. "Hyd fedd hi gar yn gywir:" Llinos Gvralia a Mr David Morris, Trawsfynydd. Traethawd ar "Bwysig- rwydd Tymor leuenetyd:" Nir Evan 0. Williams, Church-street Derbyniwyd deudldeng awdl ar "Delynau Duw," a. dyfarnwyd y Parch J. Machreth Rees (A.), Llundain, yn oreu. Cadeiriwyd ei gyn- rychiolydd, Mr W. D. Jones, Brynegryn, gyda'r rhwysg arferol gan Pedrog. Anerchwyd ef gan Glyn Myfyr, Gerallt, Gwilym Morgan, Gfynor, Trebor Manod, a Pedrog. Hysbysodd Pedrog mai Gwilym Morgan oedd yr ail oreu, a bod dyfodol disglaer o'i flaen fel bardd ond iddo ddyfal-barhau. Unawd baritone, "Cloeh Nixaon Cydradd,Mri J, H. Jones, Dorfil-street, a J. 0 Davies, Bethania. Cabryd can swynol gan Miss Ellen Jones, Bethania. Unawd tenor, "Merch y Cadben Mr David Morris, Traws- fynydd. Prif dlraethawd,5 Cvfrifoldeb PSrsonol dyn" (2p as, a thlws y tafoct arian, rhodd Mr ft. Griffith Owen, Llanrwst) Mr Thomas-Jones, 27, George- street, Llanrwst. Y brif gystadleuaeth gorawl ar ganu y demyn "0 Arglwydd Gwrando" (E. Stephen)—1, 8p 8s, a thlirs aur; 2, 4p 4s. Dau sor ddaeth yn mlaen, sef Cor Brynbowydd (W. G. Davies) a Chor Jerusalem (Mr Evan James Jones). Dyfarnwyd y cyntaf yn oreu, a'r ail yn ail.

LERPWL.

LLANDINORWIG.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

TALYSARN (NantUfc/i

WYDDGRS^

Advertising

!3WLLHELEL

GARN DOLBENMAEN.

[No title]