Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

-BANGOR.I

BETHESDA, i

CAERNARFON.,

CRICCIETH.

DEINIOLEN.

DYFFRYN NANTLEE A'R AMGYLCHOEDD.

News
Cite
Share

DYFFRYN NANTLEE A'R AMGYLCHOEDD. Eisteddfod Gadeiriol y Temlwyr. Da.—Cynhaliwyd hon yn Neuadd Drefol Peny/roes Lion y Nadolig, Rhagfyr 26, 1898. Llywyddion: Cadben G. B. Thomas, Caernarfon, yn cyfarfod y boreal; Mr J. J. Evans, Dorothea, y pry-dnawn °; a Dr. H. J. Roberts, Y.H., Gwyddfor, Penygroes, vr hwyr. Arweinydd- ion: Llifon, Cadfan, a'r Parch T. Edwards (Gwyn- edd).. Cyfeilydd Mr T. T.. Powell, Brynkir-terrace, Penygroes. Beirniaid: Mri D. Lloyd Evans, Mach- ynlleth J. J. Evans,. Dorothea; a'r Parchn. Cadfan, Llifon & Oeidiog. Gwobrwywyd fel y camlyn:- Unrhyw unawd (i rai heb,enill fwy na thair gwaith) Mr R. J. Jones, Rhostryfan. Traathawd (i ferched) Mrs Roberts; Llythyrdy Penygroes. Adrodd (i rai dan 14 oed) 1, Owen Williams, Baptist-street, Pen- ygroes 2 G. R. Williams, Talysarn. Atebion ar Daeareg Mr John EL Roberts, Penygroes. Un- awd soprano Mrs Henderson Jones, Talysarn. Ad- rodd (i ra.i dan 18 oed) Richie Hughes, Crossing. Llwy bren Mr Morris Roberts^ Garn Dolbenmaen. Oorau plant: Cor Tanyrallt. Testyn y gadair, "Piyddest i'r diwedd or Barch Robert Jones, Lla.n- Uyfni: Goreu, Bryfdir, Ffestiniog. Cynrychiolwyd ef gan Mr Ellis W. Hughes (Llyfnwy). Aed trwy y seremoni o gadeirio- gan Cadfan,, Llifon, Mr R. Wil- liams, Glynllyfnwy, Llew Soch, Trebor lonawr, R. W. Jones, Ap Eos Mon, Telynores Arfon, a'r Parch J. J. Williams, Brynmor, Penygroes. Canwyd can y cadeirio gan Telynores Arfon. ac Ap Eos Mon. Am y par hosanau: 1, Mrs Margaret Roberts, Garn 2, Mrs C. Evans, Llandwrog, ac Elizabeth Griffiths, Penygroes. Unawd tenor,: Mr J., H. Jones, Groes- lon. Adrodd: 1, Mr H. M. Jones, Factory, Penv- groes 2, Kate Griffiths, Fourorosses. Unrhyw gelfyddydwaith er cof am W. K. Gladstone: C. E. Williams, Cae Mawr, Llanllyfni. Deuawd: H. H. Jones, Waenfawr, a H. J. Roberts. Llanrug. Quilt: Miss Emily Griffiths, Cochrwd House, Penygroes. Tea cosy M. M. Hughes. Chwe' phenill i'r "Medd- wyn Diwygiedig: Goreu, Mr Abbey Williams, Bettwsycoed. Y prif dtaethlawd: Y Parch J. J. Williams, Brynmor, pfenygroes. Tie sidan: Mrs Tabitha Roberts, Eithinog Ganol, Penygroes. Crys nos: Miss Jones, Tanyr- allt, Llianllyfhi. Corau meibion: Goreu, Moel Tryfan. Goreu ar unrhyw ddal: Mary a Kate Grif- fith, Four Crosses, Pwllheli. Goreu ar y "Farwnad i'r diweddar Mr Thomas Roberts, Pork Shop, Peny- groes Bryf(Dri Ffeetiniog. Englyn, "Awgrym:" Mr R. Williams (CroesfrynW Penygroes. Unawd baritone neu bass; Mr J. O. Morris, Penisa'rwaen, Llanddeiniolen. Adtrodd "Morfur Rhuddlan:" Miss Gwladys Hughes. Dinorwig. Ffram darlun: Mr Griffith Lewis, Eryri Printing House, Penygroes. B ara ceirch: Ann Jones, Tanyrallt, Llanllyfni. Her I unawd r Mr J. 0. Morris, Penisa'rwaen. Canwyd gyda'r delyn gan Telynores Arfon, Ap Eos Mon, a Llyfnwy.. Cafwyd cymdliadau anarferol luosog, yn neillduol felly yn nghyfarfod yr hwy- Llanwodd y llywyddion a'r arweinyd-cuon eu swyddau i foddlon- rwydd cyffredinol. Y mae yn galondid i'r pwyllgor fod yr Eisteddfod wedi bod vn llwyddiant yn mhob ystyr. Rho'es Mr O. Jones, arwerthydd. etc., Peny- groes, fel ysgrifenydd, ar y dechreu, hyrwyddlad priodol i lwyddiant yr Eisteddfod, ac wedi iddo roddi y swydd i fyny, oherwydd amgylchiadau eraill, gwnaeth y Mri 0. W. Jones a Llyfnwy lanw ei le yn rhagorol. Gobeithio y bydd Eisteddfod yr Eg- lWys, a gynhelir mis Ebrill nesaf, yr un mor llwydd- ianus. Y Nadolig.—Cynhaliwyd gwasanaeth am ohwecb o'r gloch y boreu yn EgIwys St. Rhedyw. Llanllyfni. Cymerwyd rhan ynddo gan y rheithor a'r curadiaid. I Canwyd amryw garolau, a chyfranogwyd o'r Cymun I Bendigaid. Yr oedd yr eglwys wedi ei harwisgo yn briodol i'r amgylchiad. Felly, hefyd, Eglwysi Taly- sam a Phenygroes. Ca.nwyd carolau yn y gwasan- aethau hwyrol, hefyd, yn y naill a'r llall; a chaed a grymfus a phriodol i'r diwrnod y "ganwyd i ni fieddyw Geidwad-"

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LERPWL.

LLANDINORWIG.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

TALYSARN (NantUfc/i

WYDDGRS^

Advertising

!3WLLHELEL

GARN DOLBENMAEN.

[No title]