Hide Articles List

17 articles on this Page

-BANGOR.I

BETHESDA, i

CAERNARFON.,

CRICCIETH.

DEINIOLEN.

News
Cite
Share

DEINIOLEN. Cynhaliwyd y drydedd a deugain Gylchwyi Undeb Llenyddol Deiniolen, Rhagfyr 23ain a'r 24ain, yn Nghapel Disgwylfa. Y beirniaid oeddynt:—Mr David Jenkins, Mus. Bac. Cantab; Parchn. R. Humphreys, Bontnewydd; O. G. Owen (Alafon), Ysgoldy; William Rowlands, Cefnywaen David Jones, Disgwylfa. Y cyfeilydd ydoedd Mr Joseph Thomas, Owmyglo. Cyfarfod nos Wener, Rhagfyr 23ain :—Llywydd, Mr p. G. Davies (cyfreithiwr), Bethesda; arweinydd, Parch Hugh Edwards, Li- banus. Gwobrwywyd y rhai canlynol: —Efengyl Marc (i rai dan 16 oed) li. Jones,Terrace Catherine Jones, London House; Maggie E. Jones, Califfornia- terrace. Darluniau Tommy Hughes, Mona House. Efengyl Marc (da« 18 oed) G. Jones, Clwtybont; M. E. Jones, Califfornia-territc,- Catherine Jon s, London House. Cyfieitbiadau (dros 20 oed) D. H. Thomas, Disgwylfa; T. J. Parry, Ceftjywaeo; Josua Griffith, Sine. Unawd tenor: J. Peris Jones, LIMl- beris. Dadl: William R. Jones ac R. LI. Roliertit, Clwtybont. Tystysgrif intermediate sol-ffa W. J. Hughes, Clwtybont. Traethodau "Gonestrwydd" (dan 21 oed) William O. Hughes, Mona House M. E. Jones, Disgwylfa; Catherine Jones, London House. Efengyl Marc (dan 21 oed) William O. Hughes, Mona House; J. 0. Ellis, Cefnywaen; Catherine Jones, London House. Gramadegu adnod Ellis Hughes, Cnocimc- Catherine Jone3, London House. Unawd soprano: Jane Foulkea, Ysgol. Llythyrau Cymrawg: T. J. Parry, Cefnywaen; C. A. Griffitb, Disgwylfa; T. William Evans, Lwyn Cogau. Corau mOtQdt "Llwyn Onn: u DftuJQ1, dan arweiniad W. R. Williams. Cweatiynatt ar I goginiaetb: C. A. Griffith, Fron Goediog. Corau meibion Daeth pedwar cor yn mlaen, goreu, Deiniol- en, dan arweiniad T. S. Roberts, Clwtybont.CY- farfod y prydnawn Sadwrn, Rhagfyr 24ain :—Lly- wydd, Mr J. Hughes, Oao Hoeden, LI an rug arwein- ydd, Mr John Williams, Helen Villa, Clwtybont. Dysgu allan (dan 7 oed) Ceridwen M. Jones, London House; Robert Ellis, Garnedd William Ro6erts, Willie Ellis, Cefnywaen. Adrodd "Cywion gwyddau bach" (dan 13): R. LI. Roberta, Terrace; Hughie Jonfla, Ilantafon Sarah Jones, London House; Ceridwen M. Jones, London House. Unrhyw unawd (dan 18 oed) Tommy Hugh Mona House; Jamea Owen, Galltyfoel. Dysgu allan (dan 10 oed) H. Ll. Roberts, Ysgofdy; Biocfwen Pritchard, Disgwyl- ia Sarah Jones, Disgwylfa; Nel Hughes, Cefny- waen Nel Ellis, Cefnywaen Edward Jones, Ysgol- dy Trevor Jones, Otwen Jones, Disgwylfa. Efengyl Marc (dan 13 oed) Lizzie Williams, Disgwylfa.; Grace Prichard, Disgwylfa. Starchio Jane Roberts, Clwtybont. Chwareu ar yr harmonium: Lizzie C. Williams, Brynteg; Jane E. Prichard, Glandwr. Adrodd "Bedd y dyn tlawd" (dan 16 oed) Hannah Williams, Bryn Gro; Catherine Jones, London House; Hughie Jones, Pantafon. Unrhyw unawd (cyfyngedig i'r undeb) Foulk Parry, Ysgoldy r A. S. Griffith, Disgwylfa.. yn gyfartal. Cyfieithu (dan 16 oed) Robert Honry, Clwtybont; Catherine Jones, London House; M. Ellen Jones, Califfornia- terrace. Bywyd Iesu Grist: William O. Hughes, Mona House; J. Ellis, Cefnywaen Catherine Jones, London House. Qyfarfod nos Sadwrn, Rhagfyr 24aim :—Llywydd, Mr John Hughes, Oae Hoeden, Llanrug; arweinydd. Parch James Salt, ficer Llan- dmorwig. Efengyl Marc (i rai na wobrwywyd o'r blaen) Lewis Henry Jones, Cefnywaen; D. R. Hughes, Galltyfoel. Efengyl Marc (dan 30 oed) William O. Hughes, Mona House J. 0. Ellis, Cefn- ywaen; T. W. Evans, Llwyn Cogau; Catherine Jones, London House. Daearyddiaeth anianyddol: William 0. Hughes, Mona House Catherine Jones, London House. Traethodau, Cyme-Had Goreu, T. W. Evans, Llwyn Cogan. Unawd bass: Goreu, John O. Hughes, Niwbwrch, Mon. Deuawd tanor a bass: Goreu, J. O. Morris a T. Padarn Roberts. Rhoddi ystyron geiriau Cymraeg: John Edwards, Dinorwig. Bara ceirch Jane Roberts a Jane Price, Clwtybont, yn gyfartaL Pryddest, "Lleidr ar y Groes: Goreu, Owen Hughes, Foelgron. Adrodd, "Y Dymestl" (Islwyn) Goreu, Miss fiughes, Foel- gron. Darlun o Eglwys Llandinorwig Goreu, Sarah Roberts. Plas Eryr. Unrhyw unawd (challenge solo) J. O. Hughes, Niwbwrcb, Mon. Itakstand Goreu, David H Davies, Waenfawr. Efengyl Marc (pob oed a rhyw) William 0. Hughes, Mona House Catherine Jones, London House T. W. Evans, Llwyn Cogau. Prif droothawd. "Cristionogaeth fel pwnc o efrydiaeth Goren, Richard R. Jones, Lon- don House. Cystadleuaeth Gorawl: Daeth tri chor yn mlaen am y wobr o bum'' gini, sef Disgwylfa, Dinorwig, a Chefnywaen. Dyfarnwyd Disgwylfa yn oreu.—Gohebydd.

DYFFRYN NANTLEE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LERPWL.

LLANDINORWIG.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

TALYSARN (NantUfc/i

WYDDGRS^

Advertising

!3WLLHELEL

GARN DOLBENMAEN.

[No title]