Skip to main content

Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

-BANGOR.I

BETHESDA, i

CAERNARFON.,

CRICCIETH.

News
Cite
Share

CRICCIETH. Y CYNGHOR DINESIG. Cyrnhalis.-ycl y cyfarfod misol nos Sadwrn, pan yr oedd yn bresenol:—Mr Thomas Burnell (cadeirydd), Mr R. T. Thomas (is-gadeirydd), Dr. Livingstone Davies, bt.-i Robert Thomas, J. T. Jones, O. T1 Wil- liams, William Watkins, W. G. Evans, C. E. Pkl- mer, H. Humphreys, Owen Parry, J. W. Roberts, Evan Jon,-s. John Jones, J. Tobias (is-glerc), a Morris Williams (arolygydd). Ar gynygiacl y Cadeirydd pasiwyd pleidlais o gyd- ymdeimlad a Mr Owen Pany ar farwolaeth un o'l blant.. Casglwyd o dreth y dosbarth yn ystod y mia y sw ji c 213p 2s 11e, gan adael gweddill yn yr ariandy o 359p 16a. Anfon<»dd Mr C. S. Ifcsnnisfl, rheolwr Owmni Rheil- ffordcl y Cambrian, i ddweyd na43 gallai y cwmni weled ei ffordd yn glir i redeg tren o Borthmadog am. Griccieh am ddeng mmmd i bump yn y prydnawn. Cyflwynodd y C^dtoirydd mewn llythyr fanylion yr ymddiddan gafodd a Mr J. E. Greaves, parthed y twriad i ledu Lon Fel. Yr oedd Mr Greaves wedi datgan ei barodrwydd i gyfarfod y Cyaghor yn mhob modd (clywch, clywch Sylwodd Mr O. T. Williams y dylent deimlo yn ddiolchgar i Mr Gsaaves, a chynygiai fod iddynt fabwysiadu adroddiad y cadeirydd, fod y cyfryw i'w jsgrifenu ar y cofnodion, ac fod y Cynghor yn diolch i Mr Greaves am ddangos y fath barodrwydd i'w cyfarfod.—Eiliwyd gan Mr Watkin (yr hwn a ystyriai fod Mr Greaves yn ym- ddwyn yn bur anrhycteddus tuacratynt), a phasiwyd. Hysbysodd yr Is-glerc fod Bwrdct y Llywodraeth Leol yn madden y swm o ddwy bunt ag oedd archwil- iwr y cyfrifon wedi gwrthod cadarnhaw. Ar gais Mr J. Elias Jones caniatawyd menth/g y Neuadd Drefol i'r Temlwyr Da ar now Wener am y telerau arferol. Anfonodd Mr C. S. Denniss i ddweyd fod cwmni y Cambrian am ddarparu dwy lamp i'r bont ger y Cross- ing, ac ar gynygiad Mr W. G. Evans, yn cael ei eilio gan Mr O. T. Williams, pasiwyd i ddiol jh i'r cwmni. Hysbyswyd mai nifer y genedigaethau am fls Tach- wedd ydoedd tri, un farwolaeth, a. dim un achos heintns. Anfonodd Mr George H. Penn, Bournemouth, i ofyn i'r Cynghor am ganiatad i ddyfod a'i "minstrel troupe" i Griccieth yn ystod vr baf nesaf.—Credai y Cadeirydd nrai da y gwnelent pe y gallent lwyddo i gael seihdorf effeithiol.-Mr W. G. Eva as Yr wyf yn ueddwl y dylem gael rhywbeth fel y "niggtrs" i re ddi ychydig fywyd yn y He. Yr oedd yn druenus yma y tymhor diweddaf. Yr wyf fl yn cynyg ein bod yn rhoddi croesaw iddynt, a rhoddi mentftyg T Neuadd Drefol iddynt.—Mr John Jon's:' String band fyddai y goreu.—Mr O. T. Williams a ddywed odd mai yr unig anhawsder oedd y ffaith i a feddai v CyLghor awdurdod yn y mater. 'Doedd dim dadl 1;,4,1 oedd angen am rywbeth o'r fath yn Nghric.;ieth. Ceid amryw gwynion yr haf diweddaf nad oedd d&rparia«ih yn cael ei wneud ar gyfer yr ymwelwyr ar ddyddiau gwlyb. Da fyddai pe y ceid math o ddifyrwch yn y Neuadd Drefol pan fyddai yr hin yn anffafriol. Y ffordd oreu fyddai cydnabol llythyr Mr Penn a rboddi ar ddeall iddo nad oedd gaDddvnt awdurdod i'w rwystro, ac 08 y dclai y byddai yn dda ganddynt ei welecL-Dywedr-dd Mr W. G. Evans y tynai ef ei gynygiad yn ol er mwyn eilio Mr Williams.—Mr Robert Thomas a sylwodd flafuaai ef yn eu rhwymo o gwM, ond y gallai ddy- fod ar ei gyfrifoldeb ei hunan. Mr J. W. Roberta a ddywedodd nad oedd ef yn meddwl y buasai y "niggers" yn cymeryd o gwbl. ond mai seindorf da fuasai y goreu. —Yn ddilynol pasiwyd fod i'r clerc anfon manylion i Mr Penn am boblogaeth Ciiccieth, etc., rhag ofn iddo gael ei gantarwain am faintioli a phoblogrwydd y lle. Mrtwn perthynas i Chwarel Dinas, hysbyswyd ei bod yn cael ei chau ar dd'wedd y mis. Yr oedd IrerJiKU ei gweithio yn 22p 168 2c, a'r derbyniadau yn 35]) 19s 9d, gan adael diffyg o 6p 16s 5c.—Dywed- I odd y Cadeirydd fel mater o rfaith fod y chwarcl wedi I ei clixi.Mr W. G. Evans: Ac y mae y tretliclal WY-1 yn eu colled o 7p 8s Ile.Sylwodd Mr J. T. Jones pc v gellid cael pobl i brynu y ceryg byddai pethau yu wahanol.—Mr John Jones a ddywedodd nad oedd y- un chw<\rel yn talu ar y deehreu. Byddai yn bediod ei gadael rwan gan ei bod yn gorwedd yn herfaith naturiol. Cynygiai fod iddynt roddi prawf ami am fis eto. Sicrheid ef y byddai hi yn sipr o dalu.—Biliwyd gan Mr Evan Jones.—Cynygiodd, Mr W. G. Evans ein bod yn rhoddi goreu iddi hi a.c yn agor y chwarel yn y pen dwyreiniol.—Mr J. W. Roberts a eiliodd—Mr J. T. Jones a sylwodd fod yn rhaid iddynt ystyried lies y dref. Os agorid chwarel lie y dvwedai Mr Evans byddai yn riweidiol i'r dref. Dylent lynu TIe yr oeddynt. Nis gallai Mr R. P. Thomas weled paham y dylent fyned at srwestiwn agor chwarel arall.—Mr Evans a ddywedodd mai yr hen chwarel til cefn i'r lladd-dy a feddyliai efe yr oedd yno geryg iawn fel bricks (chwerthin).—Mr Watkins a ddywed- odd ei foi yn erbyn agor unrhyw chwarel.—-Cefnogai odd ei foi yn erbyn agor unrhyw chwarel.—-Cefnogai Mr O. T. Williams Mr Watkins nad oedd yr un chwarel yn cael ei hagor.—Pleidleisiodd pump,dros hyn a saith dros agor chwarel,—Yna cynygiodd Mr Robert Thomas eu bod yn parbau i fyned yn mlaen gyda.'r chwarel bresenol—Eiliwyd ga.n Mr Jiohn Jones.—Fel gwelliant cynygiodd Mr W. G. Evans eu bod yn agor y chwarel ger y lladd-dy. Gofynai iddynt roddi prawf arni am fis.—Eiliwyd gan Mr J. W. Roberts.—Dros y gwelliant, 3; dros y cynygiad gwreiddiol, 7. Cynyg y Mri Richard Evans a.c Evan Jones .dder- byniwyd am wneud "kerbing" yn Bronaber a Rhian- fa. Yr oedd Pwyllgor y Gwelliantau wedi myr.od i fewn yn fanwl i'r cwestiwn o addurno y Maes a choed, ac yn argymhell y Cynghor i geisio adroddia.d arbenig gan un o arolygwyr y Mri Dickson, Caer. mewn perthynas i'r dull! goreu o blanu y coed, etc., nifer o ba rai a roddid gan Syr Hugh J. Ellis Nanney. Mri J. E. Greaves, J. T. Jones, J. W. Bowen, etc.— Dywedodd Mr Robert Thomas y rhoddai ef nifer o gq!ed nf-ii lOp 10s tuagat hyny (clywch, clywch).— Pafiwyd i dderbyn adroddiad y pwyllgor. Argvmhellai y pwyllgor iechydol eu bod yn mab- wysiadu man-reol nad oedd vr un cwt rnochyn i fod o fewn 100 troedfedd i 3-nygiodd Mr W. G.Evans nad oeddynt yn dcrbyr. y fath, ftp-reol.- Eiliwyd gan Mr H. Humphreys, a phasiwyd gan wyth yn erbyn pedwar.

DEINIOLEN.

DYFFRYN NANTLEE A'R AMGYLCHOEDD.

FFESTINIOG A'R CYLCH.

LERPWL.

LLANDINORWIG.

PENRHYNDEUDRAETH.

PORTHMADOG.

TALYSARN (NantUfc/i

WYDDGRS^

Advertising

!3WLLHELEL

GARN DOLBENMAEN.

[No title]