Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

News
Cite
Share

RHOSYBOL. Angladd Mrs Anne Thompson. Mae genym y gorchwyl gofidus yr wythnos bon o gofnodi fod yr hen chwaer amvyl Mrs Anne Thompson wedi ei tkreiglo i dy ei hir gartrei yn Nghladdfa Gyhoeddus Amlwch, dydd Iau diweddaf, yn yr oedran teg o 72ain mlwydd. Gwelodd lawer o gystudd; gwynebodd ef yn siriol, ac yn y diwedd gwynebodd ar angau yn Hawn gobaith ffydd. Bu yr ymadawedig am haner cant o ilynyddoedd yn aelod o Eglwys Bethel (o ba un yr oedd yr hynal o'r aelodau), ac ni fu iddi erioed ddwyn anghlod na gwar&h ar yr achoe. Aelod dichlynaiddL, diabsen am- dani, (hdramwydd, ydoedd hi—yn hoffi tangnefedd etc ewyllys da, a phob cariadoldeb rhwng dyn a dyn. Hi a hunodd yn yr Iesu mewn gwir ddyogel obaith o fywyd gweJL Hi a fu yn aelod o Eglwys Bethel, perthynol i'r Bedyddiwyr am 50aix mlynedd, ae ax lan y bedd datganodd y gweinidog pare bus, y Parch E. E. Jones, nad ydoedd: yn ystod ei gyrta grefyddol wedi ( erioed ddwyn gwarthrudd nac anghlod ar ei chy- meriad. Hunodd megÏB yr oodd wedi byw in ddistaw" ta.wel, a heddychlawn. Hebryngwyd ei gweddillion marwol i dy ei hir gartref dydd iau, yr 22ain cyfisol, yn nghanol dwys ddairrau et pherth- ynasau a'i chyfeillion. Gweinyddwyd yn y ty ac ar Ian y bedd gan y Parch E. E. Jonas,.gweinidog Bethel (B.). Huned mewn heddweh hyd own yr- udgorn diweddaf.—Cymydog.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA