Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

News
Cite
Share

LLANGEFNL Capel PemieL—Nos Sabboth diweddaf traddodwyci. pregeth rymus ar fedydd gan y gweinidog, y Parch T. Frimston, ac ar y diwedd be dy ddi wyd tri yn ngwycld cynulleidfa. fawr. ^O. P. Y Golw g.-Brydnawn dydd Iau diwaddaf bu Mr W. J. Fox-Kalvin, yr "optician" enwog o Abertawe. yn darlithio ar BulkeJey-square, o flaesn- torf o wran- dawyr. Eglurodd effaith pelydrau yr haul ar gan- wyll y llygad Yr oedd y ganwyll fel ystafel dywell ynddi ei bun, a rhoddodd ddesgrifiad manwl o waith y ganwylL Dymunai ddweyd nad oedd wsdi dyfod yno i adrodd termau meddygol hirion iddynt., eithr i ddangos y peryglon yr oedd v ilygaia yn aaarostynig- edig iddynt, ac i ddeffinio y niwed wneid gan belydrau rhy danbaid yr hauJJ, y rhai vn ami achosent ddall- ineb. Yr oedd y llygad yn un o aelodau pwysioaf y corph. Yr hyn a acnosai núbl ddefnyddio gwydraca pan yn ieuanc ydoedd, fel rheol, "promyopia, f, ]LY-, pobl cyn cyrhaedd canol oed, golygon y rhai ddech- reuant bylu. Cynghorai bobl ieuainc ofalu am eu llygaid yn yr un wedd ag y gofaJent am aelodau eraiB y oorph. Os torent fys, neu y derbynient niwed t ryw ran arall o'r corph, rhedent at y meddyg am gynghor, ond gadawent i'w Jlygaid ddioddef ae i colli eu clirdeb heb gymeryd y sylw lleiaf o hyny. Yr oedd hyny i'w briodoJi i'r ffaith y gallent weled. niwed ar ryw ran arall o'r corph, ond IU8 gwelid- niwed a wnedd i'r llygad Os gadewid fferestri ty heb eu glanha/u am beth amser collent eu clirdeb. Yr oedd y llygaid yr un fath, oe na edrychid ar eu' holau pan ddechreuent bylu. Yr oedd ar hyn o bryd un o bob mil o drigoliion Ewrop yn hollol ddadl, ae yr oedd 75 y cant o'r rhai hyn felly oherwydd diofal- wch i beidio gofalu am y llygaid yn briodol. Dy- munai ddweyd nad oedd wedi dyfod i werthu yn unig;, neu i roddi anrhegiodi i neb, end ei fod wedi cymeryd ystafelloedd yno er dbd i Langefni bob dydd Iau, i archwilio llygaid y rhai a ddymunemt hyny, ac i roddi iddynt yr holl gynorthwy a allai parthed eu golygon.

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA