Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

News
Cite
Share

LLANDEGFANL Y Nadolig.—Mae'r wyl hon, er cymaint o ddisgwyl fu am dani, erbyn hyn yn mysg y pethou a fu. addurnwyd yr eglwys yn dldestks a phriodol gan Mrs Wrigley a Miss Bickerstefch, a'r Meistn Rowland, Molyneux, a Robert Morris. Cynhaliwyd y gwasan- aethau eanlynol, sef, am wyth o'r gloch, gweinydd.- iad o'r Cymun Bendigaid. Am ddeg, y gwasanaeth arferol, pregeth, a.'r Cymun yn Gymraeg. Yn ystod y gwasanaeth Seisnig canwyd tair o garolau, o dan gyfarwyddyd Miss Bickerstctk. yr organyddea Yn yr hwyr wedi myned trwy y gwaeanaefch gan y Parch J. M. Richards, dechreuwyd ar y earolau. Yn absan- oldeb yr organydd, Mr T. Robert., Tygwyn, cymer- odd Mr Richards yr awenan i'w ddwylaw ei hun, a cbawsom wledd flaeua o ganiadaeth gye&gredig. Cy- merodd y rhai eanlynol ran mewn deuawdxvu a thri. awdau, sef Mrs Eliza Hughes, Miss Martha Owen, Meistri William Pritchard, Owen a Fred. Jones, « Owen Owens. Nos Fawrfch cynhalwyd gosper ra yr eglwys am saith o'r gloeh, pryd yr ail ganwyd y rhan fwyaf o'r carolau ac amryw o'r newyditL Cyfarfod Llenyddol Boxachia.-Mae hwn yn set- ydJiad blynyddol, a chan fod y Nadolig yn syrthio ar y Sul, cynhaliwyd ef nos Lun, yn deebreu am haner awr wedi pump. Llywyddwyd gan Mr Hughes, Beaumaris, ae arweiniwyd eon Mr Pritehard, Pen- traeth. Gfin fod rhestr y testynan yn un mor faith, nis gallaf 00 rhoddi yn gyflawn. Cipiwyd y prif wobrau gan y eanlynol :•—Oor o blant, dan arweiniad Mr Thomas Lewis; unawd soprano gan Miss M. A. Humphreys allan o dri pharti o wyth, y goreu oedd I yr un dan arweiniad Mr Owen Humphreys; unawd contralto, Miss L Eames; cafodd Mr K Jones Tr haner am ganu "Mae dyn yn ddyn er hyny." Yn mysg era.ill cipiwyd gwobrau can Meistri R Parry & Morris Williams. Y gyfeilyddes oedd Mrs Roberts, Bryngwyn (priod y tenorycld enwog Tegfan). Caf- wyd cyfarfod llwyddianus. Gwnaeth yr ysgrifenydd (Mr J. G. Williams, Llidiart Pare) ei wnith yn bur glodadwy, ac y mae'r swyddogion eraill yn haeddu pob canmoliaeth am ddwyn v eyfarfod yn mlaen i ddiwedd mor dda. Marwolaeth—Gorchwyl pruddaidd ydyw cofnodi marwolaeth neb—yn enwedig un o ferched mwtaf rhinweddol ein hardal, sef Mrs Hughes, Brynfelin. Yr oedd Mrs Hughes yn hynod am ei serchogrwydd gwastad ac ysbryd Eawen. Mae yme. gydymdeimlad dwfn a chyffredinol gyda7i phiiod galarus ftC unig, ond gobeithio y caiff ddigpn 0 ras i foddloni i'r drefn er mor chwerw ydyw. "Byddwn ninau barod" ydyw'r Un o'r Plwyf.

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA