Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

News
Cite
Share

LLANERCHYMEDD. Da. oedd genyf weled "prime good Christmas beef" goreu a welais ers blynyddoedd yn edryob mor ar- dderohog yn siop Mr John Edwards, cigydd enwog sydd yn yr ardai hon. Mae clod i'r porthwr tun eu porthi, ac i'r cigydd am chwiiio am biff mor ar- dderchog i'w gwsmeriaid. Pe buasai biff M hyn yn cael ei werthu bob Nadolig ni fuasai eisiau gwyddau. —Dewi. Y Cor UndeboL—Dymuna aelodau y cor uchod ddiolch yn y modd eynesaf am y cynorthwyon eanlyn- ol dderbymiaoaaa :-Mri E. Roberts, O.S., Gwredog, 20s; H. Williams, London House, 6s; J. Jones, Ty'nygongl, 5s; Richard Tkomas, contractor, 5s; J. Jones, argraphydd, 5s; J. Williams, ironmonger, 2s 6c; John J. Hughes, Bryn Hwfa, 2s 6c; J. A. Parry, chemist, 2s 6c; W. Roberts, TwrcySefyn- street, 2s 6c;J. E. Hughes, Brynouhelyn, as; Miss Prytherch, Postoffice, 2s; Mri O. Jones, Ysgoldy, Is; E. Roberts, Market-square, Is; Davies, Plao- medd, Is; Miss Jones, George, 6c. Hefyd derbyn- iwyd yn dda iawn trwy roddion byehain a chasgliad- au. Rhoddwyd gwasanaeth oerbydau gan:—Mri J. Prytherch, P. Lewis, John Williams, James Williams. Rhoddodd Mr R. Williama, Tan-yr-Hall, fenthyg offeryn ar gyfer yr ymarferiadau (practices). Cyfeil^ iwyd i'r oor gan Mr R Rowlands, RAM., Henblas, fel arferol, yr hwn a chwareuai nes gwefreiddio pob gwrandawr astud. Eto, derbynied ymddiriedolwyr a. llywodraethwyT y lleoedd canlynol ein diolchiadau am en caredigrwydd yn rhoddi benthyg y lleoedd i barotoi Bwrdd Ysgol, Ysgoldy GenedDaethol, ae Y 15- tafeli y Oynghor Plwyf. Swyddogion y cor oeddynt: Arweinydd, Mr O. Owens; cadeirydd y pwyligor, Mr W. J. Williams, Stanley House; trysorydd, Mr James Williame, Alaw House; ysgrifenydd, Mr W. 0. Jones, argraphydd. Cyngherd<L-—Cynhalwyd! T eyngherdd blynyddol yma nos Sadwrn diweddaf, dan na.wdd yr AnniByn- wyr. Llywyddwyd gan y Parch R. Thoeias, ae ar- weiniwyd gan "Deiniol Fychftn." Y cantorion eleni oeddynt: Miss M c. William, Bethel, sop- raw; Miss Annie Arthur, contralto; "Gutyn Eifton," tener; Mr Alexander Henderson, baas. Credwn mai ofer i ni fydxlai eeisio udganu elodydd i'r can- torion uchod; y maent wedi rhoddi en nhod ers om- ser, ac yn parbau folly o hyd i'w ddyfnhan. Yn y gyartadJeuaeth am adrodd "Owymp PompeaiM enlll- wyd gan Mr G. Griffiths, Brrniau Ted; ail, Ur J. O. Williams. Adrodd "Teulu'r Glep," goreu Master Williams, Clorach; gyfarUdl ail, W. H. Williams a William Jones. Yr oedd v nydd rsgrifwnadol wedi ei rhoddi ar Mr Jam-a Wiliams, Alawffouse, a rhoddodd y boddlonrwydd llwyral, yn nghwrs yr oil o'i waeaaaeth.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA