Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

News
Cite
Share

CAERGYBL Anrheg.—Yn ystod yr wythnos ddiweddaf syfarfa ysgolheigion yr Ysgol Frytanaidd yn nghyd yn nos- barth y bechgyn, pan y darfn Mr William Griffith, Druid House, tryaorydd yr ysgol, gyflwyno cloe mar- bie ysblenydd aphar o geffylau mart ar ran yr atfirawt- on a'r yegolheigion i Mrs Michael, prif athrawes, ar yr acKfysur o'i phriodas, yr hvn a gymerodd le ar yr Uleg o fiB Tachwedd. Diolchodd Mrs Miehael p. gynes iddynt am y rbodd hardd oeddynt wedi ei phwrcaou iddi, a phrynwyd v rhai hyn gas Mr H. Parry Jones, arwerthwr, Caergybi Marehnad y Nadolig.-Eleiii, ebo, ein dyledswydd ydyw canmol yr arddangosiad ardderchog a welwyd gan y cigyddion yn Marchnadle Caergytu Sadwm y Nadolig. Prif faethydd y biff a arddangoswyd oedd Mr 0. P. Jones, Plas Lleahytehed, Bryngwran, yr hwn fel mae yn hjpbys i'n darllenwyr sydd yn un o'r amaethwyr goreu yn Ynyw Mon, a braidd heb ei ail yn Ngogledd Cymru am faethu anifeiliaid tewion. Gwelwyd biff rhagorol wedi ei borthu gan Arglwydd Stanley, Penrhos; Mr Humphrey Owen, Treddolph- in, Oeirehiog; Mr Robert Jones, Y.H., Bryn Maeth- lu, Llanfaethlu. Yr oedd gan Mr Robert Roberts, Newry-street, ddwy wroer wedi eu pesgi gan Mr R D. Owen, Penrhyn Isa', Aberffraw hefyd chwech o ddefaid a besgwyd gan Mr J. H. Evans, Bodedera; hefyd yr oedd ganddo ddeg o foeh tewion wedi ew prynu gatn Mri John Owen, Twr, Caergybi, a ■— Thomas, Ty Mawr, Bodedera. I Arddangoswyd gan Mr William Pritchard, Graighvfrvd, anner a besgwyd gan Mr 0. P. Jones, Plas Ideehylehed, to yr oedd ganddo bump o ddefaid a llo wedi eu pesgi gan Mr John Owen, Plas Groes, Caergybi; hefyd dangosodd Mri William Rowlands a'i FaB ddwy anner gampas o Plas Llechylched, a phump o ddefaid a fagwyd gan Mr Evan Jones, Fa&g, Rhoseolyn. Cofio'r Tlawd.-Yn ystod gwyliau y Nadolig nid yw y tlodion wedi cael eu hanghofio gaa gyfotAiBog- ion y dref. Rhanwyd da.u gant a haner yr un o lo i yn agos i 500 o cflodion, ao arddanghoswyd haeliani a. charedigrwydd tuagat y tlawd gan amryw o'n mas- nachwyr ac eraill ag y mae Rhagluniaeth wedi gwenu oraynt. Yr Ysgol GanolraddoL—Cynhaliwyd cyfarfod o'r Pwyllgor Lleol ddydd Sadwrn, o dan lywyddiaeth Mr J. H. Griffith, M. A Yr oedd hefyd yn breoenol: Mri W. R Jones, J. P. Owen Pieree, William Griffith. Thomas Williams, Miss Annie Roberts, a Mr E. H. Williams (clerc). Cynygiodd y Cadeirydd fod eynygiad Arglwydd Stanley i werthu acer a honer o dir tuagat adeiladu vr ysgol arno i'w dder- byn. Eiliwyd hyn gan Mr Griffith, a. phesiwyd yn unfrydoL Ar gynygiad y Oadeirydd, yn out ei eilio gan Mr Owen Pierce, penderfynwyd gofyn i'r Pwyll- pror Sirol a'r Charity Oommissconers am ganiatad i ddefnyddio rhan o'r gronfa svdd mewn llaw i'r ara- can 0 brynt1 y tir. Awdurdodwyd y elere i ysgrifeira atynt i'r pcrwl hwnw. Lkmg ar oreigitu y Pla.tt}ei-!<<—Aehoswyd: cryn gyffro yn y dref nos Lun gan dwrf ergydion yn galw allan grlw v bvwyctfadL Yr oedd egerddlong faWT wedi myned ar y ereigiau uohod. o'r enw "Amew, pert.hynol i Mri Brocklebaak a'i Gvf., Lerpwl. Fan darawodd y non yr oedd yn drai iMlI, a buyn aminos i Ml nofio pan ddaeth y llanw i mewn. Dyma brawf eto o'r an^enrheidrwydd am rrnrad y ereiriau perygl- us hyn. Pa hyd y rhaid diegwyl eto am i'r Llywodr- aeth vmgymeryd a'r jrwaith? Maent yn beryglus i yrr* fywydau «c .iddo. Mae yn debyg iawn iuA er »I i ryw dryobineb diMfol eynvrvd He wedi r holl gwbl y bydd y gwaith yn cael ei gyehwyn.

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA