Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

News
Cite
Share

| AMLWCH. Dydd Mawrth, 20fed> bu farw Mra EliaabetJi Davies, Paiys-square, yn y lie uchoJ, yn 72 mlwydd oed. Yr oedd Mrs Davies yn adnubyddus i Amlweh a'r ardaloedkl Yr oadd yn cadw mop era blynyddoedd yn Pikrys-square. Hefyd yr oedd yn wraig weddw rinweddol, yn fam ofalus am ei meibion a'i merched, ac yn DaÍIII gyda'r goreu am ed hwyrion, Yr oedd hi yn gymun-wraig yn Eglwys St. Eieth. Chwith yw rolli Mrs Davies o'r gwasanaethaa. Prydnawn dydd Gwener,23ain,ymgasglodd lluaws o berthynaaau a chyfeillion o bell ac agos i'w danfon i'w hir gartraf. Wedi rhoddi y oorph ar yr elor, darllenodd y Parch D. Daviee, B.A., curad, y "collect" am nos Pasg, pryd y rboddwyd yr emyn hono i!w gaixu "Pa'm caraa"r byd a'i wagedd mwy," etc. Yna aeth yr orymdaith fel y oanlyn —Yn bliaenori, Parchedigion D. J. Le- wis, M.A., ficer, a D. Davies, B.A., pryd y daetEant i arwain yr angladd i mewn i'r eglwys. Darllen- wyd y Salm ic, y llith, gan y Ficer, a'r gweddiau gan y curad. Canwyd "Am graig i adeiladu" cyn ym- adael o'r eglwys. Wedi dyfod o'r eglwys, aeth yr orymdaith fel or blaen ajn y gladdfa gyhoeddus, pryd y gweinyddodd y Parch D. J. Lewis, MA, ficer, ar Ian y bedd Wrth ymadael, canwyd emyn. Dangos- wyd parch i'r ymadawedig gan bawb ar hyd y ffordd i'r gladdf a. Marwolaeth Merch Ieuanc.—Drwg genyf gofnodl ¡ marwolaeth Miss Maria Pritchard, yr hon oedd fel maeth-ferch Mr a Mrs Prltohard, Deborah House, yn y lie uchod. Cafodd Miss Pritehard gystudd mawr,ond yr oedd yn hynod ddioddtefgar trvry'r ewbl. Mawr berchid yr ymadawedig gan bawb. Hefyd, rhoddir clod i Mr a Mrs Pritchard am iddynt fod mor garedig a gofalue tra yn ei chystudd. Mach- ludodd ei haul hi tra'r ydoedd yn ddydd. Ei hoed- ran oedd 19 mlwydd Oeir hanes yr angladd y tro nesat. Dydd Iau rhoddodd Meistri Thomas, ship builders, dorth swllt o slop Mr Josiah Griffith, baker, Amlwch Port, i dlodion Amlwch a'r ardaloead v flwyddyn bon fel arfer. Nid yn unig tua gwylia* Nadolig fydd y boneddLgion caredig uchod yn rhoddi i dlodion, ond yn and iawn bydd Rawer un mewn t, angen yn cael eu poithi ganddynt. Bendith fyaa ar- nynt am eu oaredigrwydd ac ar ea pliant hefyd.-— Gohebydd. Oofio'r Tlo&on--Gofalodd Mrs Hills, Mrs Hughes (Ty Coch), Mrs O. E. Jones (Ty'n'rheol), Mrs W. Fanning (Waeofair), Mrs J. Mathews (N. P. Bank), Mrs 0. Hughes (Madyn Dysw), a Mrs O. Hughes (Glan Aber) am dlodion eto. Da. yw eu gwaith. Yr oedd yr Afr Aur, London House, Manchester House, a Regent House wedi gwisgo eu ffenestri fel merar gyfer Nadolig. ,Oymdeithas Lenyddol Bethesdar—Y mae y gym- deithas hon yn dra llwydidianus dan lywyddiaetn Mr J. T. Powell, Regent House, ae ysgrifenyddiaeth Mr Henry R. Williams, Emporium. At yr anereh- iad roddodd y eyntaf ar "Weitligaxweh Grefyddol," a darlith Mr Henry R. Williams ar "Scwrs y Bo dewy* am Dduw," yr hon a eglurid a darluniau o waith y darlithydd, cafwyd, yr wythnos hon, ddarlith ddydd- orol, adeiladol, a galkog gan y Parch OwyRfrra, Jones, gweinidog y Weeleyaid yn Llangefni, ar y testyn "Llyfrsrell y Dyn ieuano." Priodao-Mae yn fraint genyf gofnodi priodfts an riiydeddtas, yr hon a. gymerodd lie rhwng Mr T. Wil- liamø, Salem-street, a Miss Evans, Railway-view, yr hon a gymerodd Ja yn Eglwys St. Eleth, dydd Gwener, 23ain cyHSsol, pryd r eawsant en cysylltu yn nghyd gan y Parch D. J. Lewis, IL A. (fleer), yn cael ei gynorthwyo gan y Parch D. Davies, B.A. (curad I. Dyvma!r par ieuanc erntat i'r fioer uno .n gilydd yn Mhlwyf Amlwch. Rhoddwyd y briodaa- ferch ymaith gan ei brawd. Y gwas oedd Mr G. Evans, Railway-view (brawd y briodasferch), a'r for- wyn oedd Misg Williams, Mem-st-eet (chwaer y priod- fab). Chwareuwyd "Wedding Marsh" gan Mr Ro- berts (National School). Yr oedd yr eglwys yn llawn o edrychwyr. Cawsant anrhegion gwwthfawr a niferus. DymnTtaf Bob llwyddiaot i Mr a Mrs Wil- liwrnA—Gohebydd.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA