Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

News
Cite
Share

Eisteddfod Oaasiriol Llangifni. | Cynhaliwyd yr Eisteddfod flynyddol uohod dydd i LIuD, 80 er ei bod erbyn hyn wedi deahreem sud4eu ddwfn i for y gorphenol, erys ei gweithrediadau yn frrr a gwyrdd mewn a4ot am amaer hir. Ofnid ur y eyntaf y buasai yr eUenaau yn brwydro yn erbyn ed llwyddiaat, gan fod y wawr yn hwyr yn ton, ac ewyl tyner y dyddiau blaenorol wedi ymgolli yn y corwynt blin ac anesmwybh, a'r cymylau duon, fel llestri yn cario dryoinoedd, wedi angori uwch ein pen ac yn cuddio glesni prydferth y ffurfafon gyda lu hwyl- iau llydain, ond daeth pebhau yn well erbyn y pryd- nawn^ Taw odd y dymineatl, gloewodd yr wybren, a chanai'r mwyalohod seanber, yn y coed mawr, eu hanthemau, a chlywid udgyrn clir bechgyn y geindorf yn arllwya cerddoriaetb swynol hyd yr heolydd, a chwibanod yr agerOOiriant yn groch fel arwydd o "ddylifiad pobloedd," a chyfairi&Zr canoedd eu cam- rau tua'r Neuadd Drefol erbrn haner-awr wedi un, adeg cynhaliad y cyfarfod cyntaf. Er mai sefydliad perthynol i'r beardd Y'W'! Eisteddfod1, duwies adafwyn Cerdd welid ar ei gorsedd yma, ac eathno ychydig o gelfyddydwaitb ac adrodd. Yr oedd y pwyllgor wedi sicrhau beirniaid o'r iawn ryw yn mhob oanghen. Clorienid y cantorion yn nghlorian teg y Proffeswr Wilfrid Jones, Gwrecsam, cerddor sydd wedi rh'oi i'r llwyfanau Llundeinig eu cantorion goraf, ao y mae ei ddisgyblion bob amser yn sicr o'r nod. Gofelid am yr adroddwyr a'r cyfiedthwyr gan y Mri W. Jones, A.S., a. W. Thomas, postfeistr; a'r eelfyddydwaith ga.n y Mri S. Maurice Jones, A.R V-A-, Caernarfon, ac H. Henley, Bangor. Y CYFARFOD CYNTAF. Llywydd cyfarfod y prydnawn ydoedd y boneSdwr ieuano Mr Laurence Williams, Plas Llandyfnan, ac arweiniwyd yn ddeheuig gan Mr W. Thomas, post- feistr. Wedi fr seindorf lleol roddi detholiad campus, cafwyd cyatadleuaeth adrodd "Ifan Ty Croes." Yr J oedd saith wedi anfon eu hesnwau, ond un ddaeth yn mlaen, sef Miss E. Owen, Llaingooh, Dwyran, a Ilwyr deilrngai y wobr, gyda ohanmoliaeth. I Yna darllenodd Mr W. Jones, A.S., ei feirniadaeth ar y cyfieithiadau agored i fechgyn Ysgolion irol Mon. Gwobr, 7s 6c. Mr Rowlands, Porthaetiiwy, « "Llywelyn," yr hwn nid atebodd i'w enw, yn gyfar- tal. Oysbadleuaeth tmrhyw unawd i ferohed. Gwobr, tfwpan arian ysplenydd. Daeth saith o ymgeiswyr yn mlaen, ond aeth y llawryf i ran Miss M. C. Wil- liams, Bethel, Caernarfon, am ei dadgania.d smyriol o'r dernyn "I will extol thee." Tystiai'r Beirniad fod y gystadleaaeth yn un ragorol, ac fod yr ymgeis- wyr oil yn meddu ar leisiau da, a.'u ebwaeth yn uchel a. dymunoL Wedi cael detholiad gan v seindorf, cafwyd cys- tadleuaeth daaganu unrhyw ddeuawd i unrhyw leis- iau. Gwobr, lp 5s. Anfonodd amryw eu henwau, and un parti yn unig wnaeth ei ymddangosiad, set Gutyn Eifion ac A. Henderson, Talysarn, a ohanasant "Cymm Fydd" yn odidog, a ehawsant y wobr yn rhwydd, gyda chymeradwyaeth uchel. Miss Beatrice Jones, Caradoe Villas (disgybles i Miss Nana Stirrup), gipiodd y wobr am y darlun goreu mewn olew o ffrwythau neu flodau, agored i Fon. Aetb y bathodyn am y ehwareuad goren ar y Der- doneg i rai o d&n bymtheg oed yn eiddo i Miss Myfanwy Williams, Bangor. Yn awr deuwyd at y brif gystadleuaeth gorawl, yn yr hon y eynygid gwobr o lOp, a ohadair dderw hardd i'r arweinydd, am v perHTormiad goreu o "Teilwng yw'r Oen" (Handel). Yr oedd tri ohor wedi anfon eu henwau, ond dau ddaeth yn mlaen, set Cor Pendref, Bangor, ftC; Undeb Corawl Llanerchy- medd. Yr oedd bnrdfrydedd y dorf astud wedi codi yn uehel, a daliai pob un ei amadl pan y nodai'r beirniad ragoriaethau a gwendidau y ddau gor, ond aeth ei ddyfarniad ya erbyn y Monwysiaid, &0 vn ffafr Bangor, arweinydd yr hwn ydoedd Mr John Williams, adeiladydd, a chadeiriwyd ef yn nglianol cymeradwyaeth byddarol ei edmygwyr. ,YRa daeth Miss Winnie Owen, Bangor, yn mlaen i derfyira y cyfarfod trwy ganu "Hen wlad fy nhad- au," a'r dorf yn uno yn y cydgan. CYFARFOD YR HWYR. Dechreuwyd y cyfarfod hwyrol am haner-awr wedi I pump, o dan lywyddiaeth Mr W. Jones, A.S., ac arweiniad doniol y Cynghorwr Lewis Hvwe (Try- garn), Amlweh. Agorwyd y cyfarfod gyda detholiad prydferth gan y seindorf. Yna darllenodd y Llywydd feirniadaeth Mr Henley ar y "oarved panels," a'r buddugwr ydoedd Mr Owens, Ariandy y Metropolitan, o'r dref hon. Cystadleuaeth unrhyw bedwarawd., Dau barti ddaeth yn mlaen, ond i ran Mr H. T. Owen, Bangor, a' i barti, yr aeth y wobr o Ip 5a am eu dadganiad o "0 ddydd i ddydd." Beirniada-eth ar y "cake d'oyleya" Tair yn ym- geisio, and Mrs Roberta, Garhyd, Rhostryfan, oreh- fygodd- Cystadleuaeth adrodd "Araeth Glyndwr i'w Fil- wyr." Gwobr, bathodyn arian a ohanol aur. An- fonodd wyth eu henwau, ond dau ymddangosodd ar y llwyfan i dynu'r dorob, a Mr John Hughes, Pen Rhos, Rhostrehwfa., oedd y eryfaf. Y na aebh y seindorf yn mlaen i chwareu "La. Tem- pestft," yn ganmoladwy iawn, o dan arweiniad Mr W. Thomas. Cystadleuaeth y corau merohed oedd y peth sesaf, a'r dernyn ydoedd "Y Deryn Pur" (Emlyn Brans). Un cor ddaeth yn mlaen, sef Cor Merched Dytfryn Nantlle, o dan arweiniad, Mr J. Jones-Owen, a dy- t farnwyd hwy yn wir deilwng o'r wobr, sef pum* giiii, a choron arian ddestlns i'r arweinydd. Ar ddv- muniad y gynulleidfa, rhoddodd y oor ail-ddadganiad o'r un dernyn, & ehawsant gymeradwyaeth hir-bar- haol. Yr oedd y dadganiad yn wir dlws y lleisiam mor hoew ao iaehus ag ewyl Cymreig godreu'r Wydd- fa foreu o Fai. Beirniadaeth ar y pren rhaffan. Goreu, Mr H. R. Brans, Tai Hirion, Llangaffo. Cystadleuaeth ar unrhyw unawd i feibion. Gwobr, ewpan arian werthfawr. Y goreu, ryde. chanmol- iaeth mawr, Mr J. O. Hughes, Lerpwl, yr hwn a ganodd "Y Dymhestl." Yna deuwyd at yr ail grstadleuaetih i gorau cymysg, a,'r dernyn y oystacQeuid arno ydoedd "Y SerenUnig" (Isalaw). Gwobr, 5p, a seinfforch arian i'r arweinydd. Dau gor ddaeth yn mlaen, sef Undeb Corawl Llanerchymedd a Chor Pendref, Bangor. Tra yr oedd y beirniad, yn tnlrotoi ei feirniadaeth, rhoddodd Mr J., .0. Hugbee ddadganiad meistrolgar o "Hoaour and Anns." Yna esgynodd Mr Wilfrid Jones i'r llwyfan, a rhoes ei ddyfarniad yn ffafr y oor olal ganodd, set Bangor, am y-r ail waitb yn ystod y dydd, a derb-n- iwyd y dyfarniad gyda ohymeradwyaeth mawr.^ Ynm wedi, talu <Molchiadan i'r llywydd deheuig. Tr arweinydd amiyddawn, ac i'r foneddiges ieuanc ath- rylithgar, ond dirodres, Miss Nana Stirrup, am gyi- eilio mor fedrns ar y berdoneg, dygwyd yr Eistedd- fod i dierfyniad trwy ganu "Hen wlad fy nhadau." Er yr holl ofni a phryderu ar y er»ta/ trodd yr Eisteddfed allan yn Ibfyddianfe perffaith yn mhob ystyr, ae y -r ysgrifetvydd diwrd, Mr W. O. Grif- fith, a'i gynorthwywyr, i'w liongyfaxch am y modd eariwyd allan y gweithrediadau. Oyhoeddwyd hefyd fod Eisteddfod gyffelyb i jsnel ei chynal y Nadolig nesaf yn Tr thi lie.

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA