Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

News
Cite
Share

Eisteddfod Goronog Caergybi. Yn yNeuadd Drefol ddydd Llun y Nadolig cyn- lifiliwyd yr Eisteddfod uohod! o dan nawdd Yscml- ion Sabbothol Hyfrydle (M.O.) a Mill Bank. Y beirmaid oeddynt: —Oerddorol: Mr J. T Rees Mus Bsc. Baa-ddtonol: Parch S. T. Jones, Rhyl! ghyddmothxjl: Parchn John Williams a JoL Hughes, Oaergybi. Adroddiadlau: Parch John Wfciiiams a Gwenerydd. Oyfieithu: Mr O Ro- Wfciiiams a Gwenerydd. Oyfieithu: Mr O. Ro- |bert^ Board School. OeifyddydwaithMri j David Wilkams, Boston Villa; Thomas William* I Oainfbnar-etreerfc; J. Jones, Oymrilo House; Mrs I Michael, Stanley-street; a Miss Griffith, Druid House. Ohierwydd afiechyd methodd Mr Ellis Jones ¡ Griffith, A.S., Uywydd cyfarfod y prydnawn, a bod jji bresenoL Oademwyd yn ei le yn ddoerth ao i bwrpaa gan y Parch John Williams, yr hwn hefyd oedd llywydd cyfarfod yr hwyr. Arweiniwyd y du gyfarfod gan Mr R. Mon' Wiffiame. Oafwyd Eisteddfod arddeonchog yn mihotb ystyiv-y cystad- I' leuwyr yn Uuoeog, ac wedi gwneud gwaith rhagorol yn mlob adran. Oaed cyfarfodydd dyddorol a I brwdfrydig o'r dechreu i'r diwedd, ac f el y sylwodd y cadeirydd ar y diwedd, ymddygiadau y dorf fawr a ddaeth yn nghyd i'r, ddau gyfarfod yn foneddig- aidd ac anrhydeddus. Gwasaniaetfchwyd wrth yr ofieryn yn yetod y dydd yn fedirus iawn gan Mrs Griffith, Green Side, a Mr Evan Jones, Holborn- I roadi Wele restr o'r buddugwyr yn NGHYFARFOD Y PRYDNAWN. Ohwareu y berdxmeg i rai o dan 16eg oed, gwobr 10s 6c: goreu, Miss Ellen Annie Rowlands, Miaes- hyfryd-road. Am y not rhoff, gwobr log 6c: goreu, Mr Thomas Hughes, Mouintlain Yiew. Unawd Tenor, gwobr gini, Mr B. HL Jonas, Yio tosria HouseL I Pencil sketch, "Melin y Twr," Mr J. Richard Moses, Tyddyn Bach. Oyetedleuaeth oorau plant, "Gosteg For," cor plant Aberifraw a chlor Hyfiydle yn cystadlu, gwobr 30ksit thlws arian i'r arwednydd y cor cynbaf yn OtreU gyda chanmoKaeth udhel o dian arweiniad liew Fifraw. Adrodd y "Ddaeaigryn," i rai o dan 16eg oed: goreu, WID. Owen Roberts, Penterfyn, Yalley. Traethawd i fercbed, Lie a gwaith Merohed yn nglyn a'r Ysgol Sabbothbl:" goreu allan o chwech, Mrs Jane Lewie, Ffestiniog: dywedoddybeirniad (y Parch John Huglues) fod t- buddugcd yn un o'r traethodau goreu a ddarllenodd erioed. Am hosanau ribs i fab, cochddu: goreu, Mxw Owen, Twr; ail, Miss Roberta, 2, Hawthbm-ter- raoe. Unawd contralto, "Oan y weddw:" yt oreu, Miss Lizzie Robeorts, 62, London-road. Englyn, "Yr hunanol," gwobr 5a: goreu allan o 19 o ymgeiawyr, T. 0. Jones, Caernarfon. Am y baton, gwobr 5s: goreu, Mr W. Dowedl (Meilliw), OaergybL Am y cyfieithiad i'r Saesneg, gwobr 58: goreu, Miss Lewie, British School, allan o 13eg o ymgeash wwr. Oystodleuaeth gorawl, "Teyrnaaoedd y ddaear," gwobr lOp, a choron arian i'r arweinydd: daeth corau Bryngwran a Ohaeigybi yn mlaen i gyatadlu. Yr oedd hon yn gystedleuaefch odidog. Traddod- odd Mr Reee feirndadaeth fainwl ar y ddau gar. Rhagarai cor Biyngwran yn y Aanau alaf a'r dam, ond y cychwyniad a'r pediwarawd yn anfodd- haol. Yr oedd dadganiad oor bi, a'i gy- maryd drwyddo, yn rhagori, ac iddo ef y dyfam- wyd y wobr yn nghianol brwdlfrydiedd mawr. Wedi i'r Parch John Williams hydbysu nad oedd nefb yn deilwng erwobt o dri gini am y traethawd ar "Hanes Dechreuad a Ohynydd Methodisfciaeth yn Mhlwyf Oaeigybi," daeth cyfarfod y prydnawn [ derfyniad. OYFAEFOD YR HWYR. Erbyn chwech o'r gloch yr oedd y neuadd yn llawn. Wedi dechreu drwy gyd-ganu "Qrugybair," oafwydS anerchiadau gan y cadeirydd a chan y bedrddL Oyabadleuaerfih dadganu y don "Balduxxa," gwobr 129: goreu, Mr G. Roberta a'i barti. Am y table centrepiece: rhianwyd y wobr o lOa 6o cydrhwng Mrs Griffith, Greeneide, a Mun Jones, Victoria-terra^). Pryddest, "Wele y dyn," gwobr 2p 2s: goreu allem o naw o ymgedawyr, Mr D. M. Williame, Oa&re". Unawd baes, "Brad Dynrafon," gwobr lp ls: goreu, Mr Dare Janes, Viotoria House. Adrodd "Ymeon y llofrudd," gwobr lp la: ye oedd saith yn cystadlu; yn ddaau, yr oedd hon yn gystadieuaeth ragorol ac nid' oedd un gwael yn myag yr ymgeiswyr. Gwtrandawad y darf fawr gy4Wr aetudrvrydd mwyaf ar yr boll adroddwyr. Goreu, Mr W. J. Jones, Rrynaietncyn, Unawd soprano, "Y Glooh," gwobr lp Is: yr oedd canmoliaeth uohel gan y beLmiad i'r ddwy ddaeth yn mlaen. Yr oreu ydoedd Megan CtybL Oysbadleuaeth oorau mieiibion, "Dewrion Feibion Gwalia," gwobr 3p 3s, a baton i'r arweinydd. Ni ddaetlh ond cor Oaergybi, o dan arweiniad Mr Bran Jones, Holborn-road, yn mlaen, a dyfamwyd y dadganiad yn deilwng o'r wobr. Yn ystod y cyfarfod hwn oafwyd can gan Mr Harri Edwards, Lerpwl, yn gymeradwy iawn. Dadganwyd hefyd gan yr ymgeiswyr buddugol yn nghyfarfod y prydnawn a chan gor plant Aber- ftraw- a ohor OaergybL Hefyd aethpwyd drwy y ouremoni o gororni Mr John Party, arweinydd y cor. Rhoddwyd y goran arian ar ei ben gan Mrs Williams, priod y cadeirydd, a chiafwyd anerchiad- &,a barddonol gan Treflyn a'r arwdnydd. Dadganodd cor nlant Aberffraw "Teftthwrr ydym tua Seion" yn wir swynol; yr oedd cymer- ad"&,oth y dorf mor frwdfrydiig fel y bu gorfod iddynt ail ganu, a dhafwyd "Gosteg for" ganddyni dracbetfn er mawr foddhad i'r gymulleidfa. Ter- fynwyd drwy gyd-ganu "Hen wlad fy nhadau." Mae clod mawr yn ddyledus i ewyddqgion y pwyllgor am. ou gweithgtarweh yn nglyn a'r eis- teddfod. Nid oedd yn bosibl gweithio yn well nag awnaethajit. Mae Mr Tom Roberts (Gwenerydd), yr yisgrifenydd, wedi gwneud ei ran yn ganrnol- adwy o dan anfantaision mawr. Nid yw era rhai wyfchsnosau jn gryf ei ieohydi. a drwg oedd gan ei gyfeilHon fI, I adnabyddion ei Weled ar 1 wyf art yr eifiboddfod helb fod mor hoew ag airferol. OafiPed bvyr adferied i'w gynefinol iecihyd ydyw ein dy- inunbd- Da genym. ddeall lad yr eisteddfod i'w ckynhal yn flynyddol yn y dref rha^law.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA