Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

Anrheg Nadolig Morfydd.

Eisteddfod Goronog Caergybi.

[No title]

! Eisteddfod Oaasiriol Llangifni.…

BEAUMARIS.

"LLANDEGFANL

LLANFAIR P.G.

--.........;.',...'1"""".:::-=-::-:-:--=.."--.-..---_.…

News
Cite
Share

-1" .=-=.. (Baile Hercti yn Ngweinidogaetli C-y- hceddus Iesu Grist." PAfPYRADDARLLENWYDGERBRONCYM- DEITHAiS DDIWYLLIADOL EBENEZER, LLANGEFNI, GAN IfRS GWYNFRYN JONES. Bum yn ami wrth dduirllen y newyddisdur a'r eyfnodolyn yn synu na buaaai fy llygaid yn dis- gyn ax benawdau tebyg i hyn, "The female charao- i ters of Moses," "The heroines of the Book of Kings," "The conception of womanhood in the New Testament," eta Anfynyeh,, os byth onide, y gwolir hwynt; eto, mor anil y gwelir penawdau cyffelyb: "The woman of Shakspeare," "Mere- dith's conception of the female Character," "The heroines of Tennyson," ac yn y blaen. Pa gyfnf ellir ei roddi am hyn i A ydyw tudalenau 7 pua» Ilrfr—Llvfrau'r Brenhinoedd a'r Croniclau, r Efongvlau a'r Epistolau, yn amddifad o WY ijtath gwragedd a merched gwerth hefrydtu yw yr amgyffrediad Ysgrythyrol o'r Jj- ywaidd egymaint islaw eiddo llenyd^ebh weddaraf fel ag i gyfreit'hlom hyn j N*c y«yw| cear gan Moses ac yn Llyfraiu'r Cronicl, yn ogj a'r Bpistolau a'r Efengylau, cyn ari^^d eyf £ r>ediad ac a geir yn un man amgyffreda ag y byddiai yn waradwyddus gosod cant o amgyffrediion llenyddiaetth ddiw yn ochr ahwy. Pe byddai tlwa sydd yn r Beabl i'w cael yn y „ jLi yn y newyddiaduron, clywid pobl yn eu canmol o Jvmrns y bwrdd ciniaw a lleoedd emU gan <My- wedyd "How beautiful: what an excellent ohar- aotar?" a'r cyffelyb ond am mai. yn y Beabl yn -unig y maent, eir heibio iddynt yn anyetynol. Onid gweddi briodiol iawn i'w hoffiyimi heddyw ydyw emyn gain yr hen Foagan Rhys o Ddyffryn 'Towy: — "O! agor fy llygaad i weled Gogoniant dy arf&eth a'th air; Mae'n Weill i mi gyfraith Dy enau Na miloedd o anan ac aur." ] Oyfyngir fi gan y penawd i'r eymeriadem benyw- aidd ddenant i amlygrwydd yn nghylch gweini- dogaetih gyhoeddus I Grist. Wrth weinidog- aeth gyhoeddus Itcu Grist y golygir, fel y gwyr parwb, y tair blyn-edd y bu Efe yn tramwy ynddynt trwy ddinaeoedd a phontrefi Juda a Galilea, gan bregethu a gwneuthur daioni ddyddiau Si iynau, fel y geilw Ef Ei Hun hwynt. "Ohwi," obai un diwrnod wrth Ei ddisgyblion, "yw y rhai a ailxosasoch gyda Mi yn Fy nhenitasiynau." With safle mercih yn y cyfnod hwn o tywyd ein Gwaredwr y golygir y gradtdau, yn ogystal a natur c ac ystyr y son ynddo am frehoo.Prin y mae yn angemrh«idaol i mi eich liadgoffa fod hanee Iesu Grist wedi ei lenwi a chyfeiriadau. amrywiol ac awgrymiadol yn nghylch fy rhyw. Gellir dosranu o y cyfedriadau o leiaf i dri dosbarfch :—Y cynt&f, "Y rhai a ddaethant i berthynas agoe a Iesu Grist." Yn mysg y rhai hyn y gellir nodi Mair, mam yr I Gall nad ydym eto wedi sylweddoli yn llawn ogoniant cymeriad Mair. Hi a elwir yn wyn- fydedig yn mysg gwragedd. Fe ellir dweyd, hwyrach, tra mae Eglwys Rhufain wedi bod! wrthi yn tra-dyrehafu Miair ac yn ei haddoli, fod yr ElgjLwys Broteetanaidd, ar y Haw arall, wedi bod wrtihiyn ei hanwybyddu. Nid wyf o'r farai y dylid ooroud Mair, codi del-w o honi, llawer Uai y dylidi ei gwneud yn gyfrwng rhwng enaid pockadur a Duw. A ohredalf y dylid ci dal i fyny yn aimladh fel "type" o gymeriad i'w hedmygu gem. ferohed pob oea a gwiad. Nid yn ddi-achos, ond yn hytroch ohep- wydd ei phurdeb a'i Iledn-eiffrwirdd, T dewiswyd MairyTi ilam. i Gymwyoaewr Mawr y Byd. Y mas maibion fel Iesu yn anjnhosiM heb famau fel Mair. Ni ddywroir llawer am Madr yn yr Efengylau, ond cynwysa yr yohydig a ddywodir lawer iawn. Daw i'r golwg gyntaf yn ystod Ei. weinidogaeth gy- hoeddus yn m&r,.o&s Oana Galilea, adeg y tioi'r ,dwft yn win. Cawn hi drachefn ar yraylon y dorf yn amo-q am dano. Dyma yr adeg y dywedodd ef, "Fy mam a Fy mirodyr a'm ehwiorydd I yvr y rhai sydd yn gimeufchur ewyllya Fy N'had, yr Hwn sydd yn y Nefoedd." Dyweddr yn yr Attau ei bod ijda'r disgybiion yn yr oruwoh-ylgwell wedi esgyniad yr leom yn disgwyl am y Pamtecost, ond y sari prydforthaf am dani ydyw y frswddeg e eiddo loan, "Ac yr oodd yn feef jil wriih gross yr lesa Ei Fam Bf." Pwy a fedr ddosgrifio ei thedm- ladau yn yT lioll h-elynt? Da genjf fuasai aros yn ttwy gyda Mair, end rhaid symud yn 'mil«,en. Yn ail, y rhai nesnf o ran pwysigrvrydd rw aodi ydynt Mair a -Martha, ehwiorydd Lazarus, y rhai a fydd- ant fyth yn enwog oblegid eu eymwynasgarwch i IeLm Grist. Ajnl i dro, pan wedi blino gan y eatedwaith, y 'bu ein. Htthraiw yn adnewyddu Ei natur lesg ar aelwyd feehan Bethania. Amxywla aincmawd y ddwy ehwner yn fawr. Mair yn fwy aeinafyddol ao ysbrydol, a Martha yn fwy rhes- ymegol ac yiaarferoi. Mae y naill gymeriad mor hanfodol a'r llall i fyd! ac Eglwys. Ni byddi yn dda gtenyf glyr.xyl tra-djyrohafu Mair o daroetwng Martha. Ohwedl Paul, "Pob peth sydd eidclom: ni." Un arall ddaw i'r amlwg ydyw Mair gwraig CJleophaa, a mam lago Leiaf a Simon. Myn rhai fod hon yn chwaer i'r Forwyn, ac mai am hyny y getwir ei miheibion yn frodyr Iesu Griet. Sut bynag, yr oedd y Fair lion yn un o 'ddisgyblion ftydtdlonaf Ieau Griafc. Byddai gjdtjg Bf yn fyn- yoh yn Jlli deithiau i weini arno. Glynodd yn agos aibo yn Ei ddioddefiadau olaf, ymwelodd a'i fedd gyda'r rhai cyntaf, a deibyniodd gyda hwynt hefyd y newydd o'i adgyfodiad: Bf eto. Mair Magdalen: myu rhai mai yr un yw hon a Mair ehwaar Lazar- us, nc mai hi hefyd dorodd y blwch. emaint naxd gw.17b gwerbhfawr ar ben yr A-thraw yn nhy Simon uea eryffroi hall natur gyibyddlyd. ao imonesk yr Iacatriot. Hawdd iawn genyf fuasai credhi yr olafi ond am Y eyntaf mae yn ddamcanh rhy anhy- ooei o lawer Cyf eirir at hon fed un y bwnasai yr Ieau allan o honi "eaith o gythreuliaid:. Ni bu pall o gwbl ax ei fEyddlondebhithau l I«eu Grist: glynodd hyd y diwadd. I^di y Ctaidwad gyntaf wedi ES adgyf odaad. Honj?hx- iodd y newydd gyntaf i'r disgyblion am yx adgji: odiiad. Yr ail ddo&barth: —"Merdhed dd*eth<pt i gyffrrdddadi acihlysurol a Iesu. Grist; megia J wnaig wrt.h Ffynhon Jacob, a dxowyd. rvc awnaeWi- pWyd yn genhades gartrefol at drigokon Samaria; y wiaig o Svraphonicia, Dorcas, merch Jairus, ohwiegr Pedr yr Apoutol, a lluawa o raa erajll eUid eu nodi. Nid yw y manteision a feddwyd gan y rhai hyn yn rhinwedd eu cyfarfyddiad oci wyddooad neu brophwy<tohaefti_ or nw- sy-dd wedi e>c a ga'nt eto eu medi f^hea le ffnrjt-h uniongyrchol egwyddarion I Grist. Oi Tw ffifrch yn Ewrcjp wedi pmdio i raddau hete-elh « bod yn degan a chaethwaB, i egwyddorion aniel^i Mab Mair ymae'r clod. Gwnaeth Iesu Gnet fwy droe feaxflued na'r un athroaiydd na diwygiwr arall. Y trydydd dearth'Gellir nodi y me-rehed Paganaidd ddaethant i'r amlTg yn ddamwemioi yn «glyn a gweinidogaefch Iesu Grist; megie Pilasi. Yehydig wyddia am dani, oad haw ^od ei bod yn wraig ffyddlon ac J~& [bx7*fer«s0' ddy^gel-wch ei gwr. Yr oedd ganddii osgo gy gyfia.'WTider. Pe wedi gwrandaw ar lais ._p ■bu«ai enw Pontic Pilat heddyw gan mil nag ydyw. Nid Pontine Pikt o ran hyny yj R.S un w,9di bod 3™ °S?dd £ HorodLns a'i mherch—Uofruddion y Bedyddiwi gonest ^fn Wedi man aronfc. dili4,ar heb rJIu goddef y gwir. €re<tef fy TOOd b^h wedi eon, os ned «m yr oil, ag*« a-' holl feTChed d<ket.hant i rhyfr toth o gyftrfyfiKkad a Grist yn ye-od Ei ewwdog- aetk ^iioe-ddv.s. Beilach, y cweeti^n ydyw Pa •wenii ellir eu eodi oddiwrth hyn oil? Yn gynt-al, inaa dvkd^wyddau meroh, yn corwedd o P00 pcrbh yn ei charfcref. Daw hyn i'r golwg Pan 7*7 "tyri»m na ddarfu i Iesu Grist ddewis un fod o nifer y denddeg, n*c ychwaith o nii«f 7_ & a tkriugain. Daw hrfyd i'r golwg yn ?n neiUduol pan gofiwn dkarfod i Iesu in or llawn o dyneirwch wuhardd ei tr» yn Ed weinidogaHh gyhoedd* am "women's lT^htfi." Nid oea genyf ddtfQ y cyfryr. otid ^wyliwn, rhBg i m wrth geisio gafael yn y hew ail. luind tJaet rookR cradle' fod 4y1&'h "rille8 the world.Eto confydd-wn, er Tdrw* nhu^^d gyntaf gwmig yn ei chartref, ned 7 ei HM'ueisTWTdd nstuiiol wedi ei Hiewnoylekeedd cjflio^dm »*lyn »g Eglwys Dduw gylcho«dd naa. gali r^> ^ddynt oni Dyim wer» 7 ftohvyd B«aiama. Bbo, at yx oil, w w yn c*br, nid yw yn «*- 1 ftreJ Tttgymeiyd hyd yn nod a gw»ith c^fc#eddus. Yr Argj-vrrdd a gyfododd Defborah, y ImtdTJg HAraeg^ i ryfela, «« » Hilda i iH-i&wydio. Yt o^d Pkoebe yn |«W« !>*«- sum it PhnSClUa yn ""w8 dduwinyddol, as yn I ein dyddiati ninan, <Ja gpetoyf feddwl amOlara Bal- foxtr, am Eliaabeth Fry, am Floreaica Nightingale, am Josephine Butler, a Catherine Booth, ac ndd yw y rhai hyn oil cofier, heb eu trwyddied oddi- wrth Iesu Grist, oblegid Efe oinkdniadd y wraig o Samaria yn genhadea. Angel a'r Nef orohymyn- odd Mair Magdalen i bxegethu'r adgyfodaad. Tafl- wn ein coronau wrth draed yr Iesu a dywedwn: "Yn Arglwydd pawb coroner Ef." l-

Ein Pugethwyr Toithiol.

MARWOLAETH Y FLWYDDYN.

Y Golofn Farddol. -,

BETH YW AEL^VYD? NEU YR HYN…

| AMLWCH.

CAERGYBL

GAERWEN.

,GWALCHMAL

LLANERCHYMEDD.

LLANGEFNL

PENMYNYDD.

;PENSARN.

.RHOSYBOL.

! .TALWRN.

Advertising

RHOSTREHWFA