Hide Articles List

18 articles on this Page

AKFWISG Y MARCBOG.I

I Yr oedd yn "Ormod o Wr Bonheddig."

[No title]

.._--,__-----.-...----------------.--------Llwyddiaat…

[No title]

---.-------------.-:-----------Chwytbu…

-..-__----__-__-------..,.-Pobl…

-------.----------Eisteddfod…

[No title]

I Eisteddfod yn nhvi,

Eisteddfod yn Kgliaer.I

----------------.-Y FLWYDDYN…

PuHEILFFYRDD MON.

-_.-.-.------------TTSTEB…

LLWTBRAU RHOBYB04

OIG IffANGEFNI.

YR ANNIBTNWTR YN MON.

EIN GWEINIDOGION.

News
Cite
Share

EIN GWEINIDOGION. Syr,Csniatewch i mi ysgrifenu ychydig linell- au i'r '"Gwalia" ar fater aydd yn cyflym ddyfod k bwysigrwydd cenedlaiethol. Fel y gwyr eich dar- llenwyr lluosog, y mae ton gref o Undodiaeth ar' fin, yn wir wedi, tori dros ein gwlad yn y dyddiau diweddaf hyn,. Golyga hyny fod ein harweiirwyi, neu o leiaf y rhai a ddylent fod felly, sef ein gwein- dogion parchus, wedi rhoddi derbyniad pwyUog (i) 1 athrawiaethau ydynt yn hollol groes i'r hyn a ddysgir yn y Testament Newydd. Teilynga sylw fod amiyw o'n gweinidogion ieuainc yn cofieidio I eyniadau hollol gyfeiliornus ac anysgrythyrol am rai o brif athrawiaethau y gnefydd GristionogoL A pheth iiofyd sydd yn dod i fwy o amlygrwyddi bob blwyddyn ydyw y duedd hon i roddi derbyn- iad croesawgar i bob gau-athrawiaeth ac 08 cxed- wn brophwydi Baal yr oes bresenol, yn mhen yohydig iawn o liynyddoedd eto bydd y rhan fwyaf a drigolion Cymru lan yn Undodiaid penboeth! Yn awr, peidied neb o ddarllenwyr y "Gwalia" a meddwl fy mod i mewn un modd vn cyfeitio at neb yn bersonol. Fy unig amcan yn hyn o ysgrif ydyw ceisio agor llygaid fy nghyd-grefyddwyr i'r aefyllfa yr ydym ynddi y dyddiau yma. Efallai fod ambell un o'n daxllenwyr yn barod iawn i ddweyd nad oes ond ychydig wahaniaeth irhwng pregethu yv oeshon a phregethu yr hen dadau gynt; ond fod ein pregethau yn awr efaUai yohydig yn fwy ymarferol na'u heiddio hwy. (Yr gore'! Tna cyfyd y gofyniad ofnadwy a ganlyn yn naturiol: A ydyw ein gweinidogion er eu holl broffeg mor wyneb-agored ag y tybir eu bod ? Nen mewn ge-iriau eraill, pe gofynid iddynt fel Corph a ydynt yn credu yr oil a bregethant, a allent roddi atebiad cadarnhsol i'r ewestiwn 7 Na, nid oes ganddynt ddigon r> wioldeb Cristionogol i gyhoeddi eu daliadau yn ngwydd y byd. A ddjlai y pethau hyn fod? A ydyw yn gy&on a phroifesu dilyn yr Axglwydd Iesu Grist i gredu un pefch a phregethu peth hollol wahanol 1 Nid yw yn rhyfedd o gwbl fod y weinidogaeth yn Nghymru vn myned yn llai ei dylanwad ac yn wanach o hyd. Beddau wedi eu gwyn^galchu ydynt y rhan fwyaf o'r T>re- gethan sydd yn cael eu traddodi i'n clywedi^jaeth yn SabbothoL Pa le yr ae'h yr hen ffydd ddiy?-gog oedd yn meddiant ein cyn-dadau 1 Dylem bwyso pob dam- caniaeth newydd cyn ei derbyn yn uyfangwbl, ac j nid ei derbyn yn ddi-drafferth fel y gwna Jlawer o horioii); yn bresenol. Gobeithio y cymer rhywun y mater pwysig htvn i fyny cyn yr elo ni yn rhy ddiweddar i'w feddyginiaethu,ydy\v g?reddi a dym- uniad ,,—. 'un UN O'R FEN STAMP.