Hide Articles List

11 articles on this Page

'",...... { .. jJ. 1 -: CyQafan…

Eisteddfod Penuel, Bangor.…

[No title]

INODI ON O'H DEHEUDIR. j

BLAENAU FFESTINIOG.

LLANRWST A'R CYLCH.

Family Notices

ifanvolaetli Mv Lhw&lyn Adams.…

---Bwrdd Gwarcheidwdd Penrtyndendraetbt…

TrycMneb yn yr Afon Uyfrdwy.

-------------TRAWSFYNYDD.

News
Cite
Share

TRAWSFYNYDD. Priodas Ysgolfeistr.—Dydd Sadwrn y Nadolag un- wyrd mewn glan briodas Mr Parry, ysgolfeistr yr Ysgol Genedlaethol, a Miss Williams, Bryneglwys, o'r un lie, yn yr eglwys, gan y Parch E. Benar Tho- nms, B.A., ficer. Dangosid arwyddion amlwg o bar.h i'r par ieuanc ar eu priodas trwy anrhegaon gwerthfawr, etc. Gwr ieuanc, genedigol o Benv- groes, yw Mr Parry, ac wedi enill edmygedd a ffafr yn y Traws er ei sefydliad yn y lie dair blynedd yn ol. Hana y briodasferch o un o hen deuluoedd parch- usaf yr ardal. Boed i'r par ieuanc bob dedwyddyd. Cyfarfod Pregetliu.—Sul a LlunNadolig cynhaliodd y Methodistiaid eu cyfarfod blynyddol. Gwasanaeth- wyd gan y Parchn. David' Hughes, William Jones, James Morris, a J. J. Roberts (Jclo Caernarfon). Methodd y Parchn. William Jones, Treforris, a John Williams, Lerpwl, a d'od, oherwydd afiechyd. Caf- wyd pregethau grymus a cylanwadol, a chynuiliadau Iluosog. Darii-tIL-N-OS Fawrth* yn Nghapel Moriah, tra- ddodwyd darlithi dcyddorol ar "Dafi Davis a'i Amser- au" gan y Parch James Morris, Pencraig. Yr oedd y darlithydd yn nodedig o ffraeth a. doniol. Elai yr elw at adgyweirio capel Eden. Hujianladdiad.—Dydd Mercher cynhaliwyd ym- chwiliad i acnos axarwolreth Ellis Williams, labrwr yn Orseddlas, o flaen Mr R. 0. Jones (dirprwy dreng- holydd) a deuddeg o reithwyr, gyda Mr Robert Hughes yn flaenor.-Tystiodd Mr Edward Williams, Gwynfryn, ei fod yn frawd i'r trancedig. Dyn di- briod ydoedd, 57 wJwydd oed. Ni chlywodd1 ef yn cwyno oherwydd unrhyw boen meddwl, ac ni bu iddo un amser ddangos tuedd! at niweidio ei hun. —iyst- iodd Mr D. Jones, Orseddlas, fod Ellis Williams yn ei wasanaeth ef fel llafurwr amaethyddol ers dros ddwy flynedd. Gwelodd ef tua chwarter i ddeg boreu Llun yn sefyll wrth y beudy. Aeth ef (y tyst) ymaith, a dychwelodd yn mhen tua chwarter-awr, a phan aeth i'r beudy, gwelodd v trancedig yn hongian wrth gortyn ar y traws, ac yn hollol farw. Tynodd y corph i lawr ar unwait-L Dyn taweli oedd:, er nad o ysbrydoedd isel: dyn bucheddol, sobr ydoedd. Nid oedd, hyd y gwyddai, ddim yn ei boeni. Bu yn dioddef o dan yr amwydwst y bythefno6 ddiweddaf, a chymerodd ddwy bot-elaid o gyffyriau at welia.- Dychwelwyd rheithfarn o "Farwolaeth trwy ymgrogi tra mewn cyflwr o orphwylledd."—Hwn oedd v trydydd hen lane gyflawnodd hunanladdiad yn y plwyf yn ystod1 y fiwyddyn, a'r tri mewn selyllfa glyd o ran eu hamgylchiadau.