Hide Articles List

11 articles on this Page

'",...... { .. jJ. 1 -: CyQafan…

Eisteddfod Penuel, Bangor.…

[No title]

INODI ON O'H DEHEUDIR. j

BLAENAU FFESTINIOG.

LLANRWST A'R CYLCH.

News
Cite
Share

LLANRWST A'R CYLCH. CJynghcrdd—Qynhaliodd Annibynwyr y Tabernacl, Llanrwst, gyngherdd o nodwedd uwchraddol nos lau. Llanwyd y gadair gan Mr David Jones, Tanlan; ac arweiniwyd y gwéthrOOiadau gan Mr J. E. Hum- phreys dau gyfreithiwr cyfarwydd a'u gwaith, ac yn rh-agori yn mhobpeth yr ymaflant ynddo. Gwas- anaethwyd gan Megan Llechid, Bethesda Gutyn Eifion, Garn; Ted Williams, Penrhyndeudraeth; Crych Elen, Mrs Geirionwen Jones, Trefriw. Cyf- eiliwj'd gan Mr D. D. Parry, organydd. Yr oedd hwn yn un o'r cynghorddau gcreu gafwyd yn y dref erioed. Gykhwyl Bregethu Wesleyaid Dolwyddelen. Y Sul a'r Llun cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y Wes- leyaid, pryd! y gwasanaethwyd gan Parchn. Phil- lip Williams, Llanrwst; John Hughes (Gianys- tw^-th), a. W. 0. Jores, Aber. Cafwyd cynulliadau lluosog a phrogcthau grymus. Cyfarfod Llimyddol Penmachno.—Yr oedJ y cyfar- fodi hwn eleni mor boblogaidd ag y bu erioed, a r gvreithrediadau yn lhiwn bywiogrwydd o'r dechreu i'r diwedd. Llywyddwyd y cyfarfodydd gan Mr Cad- waladr Jones, Hafodyfraith, a'r Parch T. 0. Jones, Yrsbytty ac arweiniwyd gan Gwenallt a Brvfdir. Vwyddiacth Y sgrythyrol, yn benaf, srdd yn cael 0 roddi i gystadlu yn y gylchwyl hon o flwyùdyn i flwyddyn, a phrcfa y gefnog-a?th dderbyniai nad yw y lluaws yn blino rr destynau a meusydd uchaf gwybod- aeih. Hir y pnrhaont felly. LLYS YR YNADON. DvddMevcher, o flaem Dr. T. E. Jones (cadcirydd), Mr H. T. W. Watling, Milwriad Higson, ac E. Jmcs- Meddw ac Afreolus.—Yr Heddgeidwad H. Jones a gybuddodd John Croft, paentlwr, a Frederick Wal- br o'r trosedd uchod, Rhcgfyr 7.—Dirwy, swllt yr un a'r costau. Trossrlv/yddo Trwydded.—Oaniatawyd Mr David "Jones (D. Jones a Robsrls) i drosglwyddo tnvydde-d y New Irn o enw y diweddar Mr John Pvr-berts i enw Mr Edward Bickers, Red Lion Hotel. Gyru Gor-wvllt.—Heddgeidwad H. a. gy- huddodd David Jones, Llangerniew, o farchogaef h Eierljn, "fel Jehu," yn Denbigh-street, Rhagfyr 12; gan diflu boneddiges i lawr.—Dirwy, pum' swllt a'r costau, gyda rhybudd difrifoL Yr Actor a'r Trafaeliwr.—Mr J. E. Roberts, trafaehwr o Ltip-.vl, a gyhuddodd George Graham, perthynol i Gwriirj Miss Maggie Morton, o'i daraw a'i fygwth yn y Neuadd G nos Fawrth, Rhagfyr 13. Bu i'r diffynydd roddi'l»:W anghywir i'r swydd- ogion, ac arferai wneud y math yma o actio mewn lleoedd eraill.—Ymddangosai Mr E. Davies-Jones dios yr erlynydd.—Dirwy, dwy bunt a'r costau. Ceffyl Rhad.—Mr W. Hirbird, o Gymdeithas Atai Creullondeb at Anifeiliaid, a gyhuddodd John Wynne, Eglwysbach (dros yr hwn yr vmddangosai Mr David Jones) o fod yn dangos ceffyl yn y flair ddiweddaf- yr hwn nad oedd yn gymwys i fed uwchben ei draed. —Mewn amddiffyniad, dadleuid mai ei brynu wnaeth y diffynydd boreu y ffair am naw swllt, gan iddo weled dynion oeddynt. yn masn acini mewn ajiifeiliaid o'r fath, at fwydo cwn. Meddyliodd y gallai wneud ychjdij; elw o.-l • ei nvn apbi-N-nnddef. Ni wyddai fod yr anifail yn dioddef poen.—Galwyd amryw dy.- -on yn yr achos ac wedi i Mr Jones anerch y Fainc, taflwyd yr achos allan. gyda. rhybuddio Wynne i ocliel masnachu mewn anifeiliaid o'r fath. Hefyd, dywedwyd i'r swyddog wneud yn iawn wrth del od a'r achos yn mlaen. Dwyn Celyn.—Mr J. Blackwall, Y.H., Hendre House (dros yr hwn yr ymddangosai Mr J. E. Rum- phreys), a gyhuddodd John Roberts, gwerthwr rhedyn, Scotland-street (dros vr hwr. yr -N w-dango-al Mr J. Herbert Jones), o ladrata ctlyn o Goed Oil- cenus. Bu Roberts yn Hendre House yn c-ynyg tair punt. y dunell am y celyn, ond nac-awyd ef. am fod y coed yn cael eu dinystrio. Yr oedd y bobl hyn yn cymeryd ymrwyiniadau i anfon tunelli o gelyn ymaitb, ac ni wyddid pa le yr oeddynt yn eu caet-Dirwy, dvT bunt a'r costau.

Family Notices

ifanvolaetli Mv Lhw&lyn Adams.…

---Bwrdd Gwarcheidwdd Penrtyndendraetbt…

TrycMneb yn yr Afon Uyfrdwy.

-------------TRAWSFYNYDD.