Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

eaafau Seneddol Newydd.

,Ymosodiad Penffordd gan Grwydryn.

Ssgenlnso Plant yn Methesda.

News
Cite
Share

Ssgenlnso Plant yn Methesda. DADIjENIADAU OYWILYDDUiS: ANFON Y FAM I GARCHAR. 0 flaen ynadon Bangor,'ddydd Mawrth, dygwyd j yn mlaen Owen a Catherine Pritchard Tany- ffordd, Bethesda, y rhai a w»jsiwyd gan yr Arol- ygydd Rowlands (dros y Gymdeithas er Atal Creu- londebat Blant) am esgeuluso eu tri phlentyn- Mr Twigge Ellis, yr hwn a erlynai, a sylwodd fod yr achos yn un neillduol o ddrwg, ac yr oedd yn anhawdd credu y gallasai y fath gyflwr ar beth- au fod mewn gwlad Gristionogol. Labi-wr yn gweithio yn Ohwarel Pantdreiniog, ac yn enill tua 4p y mis, oedd y gwr. Yr oedd ef a'i wraig yn byw mewn ty dwy ystafell, yr hwn oedd wedi ei gondemnio gan yr awdurdodau iechydol lleol. Y rhent oedd chwe' «wllt yn y mis, a pherthynai y ty i ystad Cefnfaes. Yr oedd yr ardal lIe safai'r ty yn mhob ystyr yn un annymunol i fyw ynddi. Tua thair blynedd yn ol cond^emnhyyd yr holl dai yn y gymydogaeth, ond,ac eithrio un, yr oedd pobl yn byw ynddynt oil. Yr Arolygydd Rowlands a dystiodd iddo ym- weled a'r ty ar y 15fed cynfisol yn nghwmni'r Rhin- gyll Owen, a sylwodd mai hwn oedd un o'r achos- ion mwyaf difrifol fu ganddo erioed dan ei sylw. Yn y ty canfyddodd y fam a dau o'r plant yn eistedd yn y gegin o flaen rhyw ddyrnaid o dan oedd yn y grat. Nid oedd gan un o'r ddau blentyn ond crys am dano, a yr oedd cyrph y ddau wedi eu gorchuddio a phryfaid, ac mewn cyflwr difrifol. Yn y cryd gorweddai baban yn nghanol dilladau budron, ac heb ddim bron am dano. Ar ei ym- weliad a'r ystafell wely, canfyddodd y tyst wely haiarn a blanced a chwilt bvidron iawn. Yr oedd y llawr yn fudr dros ben, heidiai pryfaid ar hyd y muriau, a bu raid i'r tyst ymadael ar frys oher- wydd yr arogl. Crystun oedd yr unig beth i'w fwyta a ganfyddodd y tyst yn y ty. Dr. Roberts, Bethesda, a dystiodd iddo archwil- io .y plant, a'u -canfod mewn cyflwr difrifol. Ni ddaeth ef erioed ar draws achos mor gywilyddus. Yr oedd y Rhiilgyll Owen o'r un farn, ac ychwan- egodd fod- y gwr a'r wraig yn arfer. a diota. Yr oedd y wraig yn yr arferiad o fyned o gwmpas i ddiota gyda merohed eraill. Mr T. Lewis a sylwodd fod yr ynadon yn ystyr- ied yr achos yn un neillduol o ddifrifol. Yr oedd- ynt yn methu dealllmt oedd yr awdurdodau lleol yn caniatau i'r fath bethau fod. Mr Harry Olegg, un arall o'r ynadon: Yr wyf yn methu deall paham na fuasai yr awdurdoclan iechydol wedi cymeryd rhyw "TVrs yn nglyn a'r tai, gan belled 3'U bod wedi eu condemnio dair blynedd yn oL Gan eu bod heb wneud dim, yr wyf o'r fam y dylid cyfarwyddo y clerc i roddi hysbysrwydd am y path i Fwrdd. Llywodraeth LooL Mr T. Lewfe: Bydd i hyny gael ei wneud. Mr Twigge Ellis: Yr wyf yn faloh o glywed hyn, gan ei bod yn he» amser i gymeryd rhyw gwrs. Anfonwyd y wraig i garohar am dri mis, a dirwy- ^yd y gwr i 3Qs Vr cgatau. —'

A 3oddiad Trafaeliwr c Golwyn…

Cael Dyn wedi Boddi yn Llanfairfechan.

ILlythyr Nodedig Eunanlsiddiad.

Advertising

AT EIN GOHEBWYR !

[No title]

Anrhydeddu Cantcrion y Ehondda.

Marwolaeih a OJiladdedigaeth…

- Addysg Ailraddol.

Esgob Newydd Bangor.

ulTith Arglwydd Lovat" Eto.

Marwolaetb Cymro o Fon.