Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

eaafau Seneddol Newydd.

,Ymosodiad Penffordd gan Grwydryn.

Ssgenlnso Plant yn Methesda.

A 3oddiad Trafaeliwr c Golwyn…

Cael Dyn wedi Boddi yn Llanfairfechan.

ILlythyr Nodedig Eunanlsiddiad.

Advertising

AT EIN GOHEBWYR !

[No title]

Anrhydeddu Cantcrion y Ehondda.

Marwolaeih a OJiladdedigaeth…

News
Cite
Share

Marwolaeih a OJiladdedigaeth II iss Winifred Lewis, Bangor. Gyda gofid y mae genym i gofnodi marwolaeth Miss Winifred Louisa Lewis, merch ieuengaf Deon Bangor, yr hyn gymerodd le y dydd, Sadwrn cyn y Nadolig yn Norman Lodge, Gwrecsam. Gadawodd y foneddiges ieuanc, yr hon oedd yn 19 mlwydd oed, ei chartref tua phum' wythnos yn ol i ymweled a Miss Owen,! STorman Lodge, Gwrecsam, a'r pryd hwnw yr oedd i bob ymddang- osiad mewn iechyd dá. Pythefnos yn ol cymer- wyd hi yn wael, a gweinyddwyd ami gan Dr. Rd. Williams, Gwrecsam, yr hwn yn ystod ei gwaci- edd oedd yn dra gofalus o honi. GaJwyd y DT. Dobie, Caer, hefyd, i mewn. Ond er gwaebhaf medr y meddygon a gofal cyfeillion caredig, bu farw Miss Lewis yn dawel am haner awr wedi chwech y noson a enwyd. Achos uniongyrehol ei marwolaeth oedd "nieninoitia.14 Pan gyrhaedd- odd y newydd i Fangor parodd ofid dwfn i luawa cyfeillion y ferch ieuanc ymadawedig, a dangoswyd y cydymdeimlad dyfnaf a'r Deon, Mrs Lewis, a'r teulu yn eu trallod. Yr oedd Miss Winifred Lewis, er yn ieuanc, yn adnabyddus i gylch eang, ac yr oedd ei thueddiadau caredig a llednais wedi ei gwneud yn anwyl gan bawb y deuai i'w chwrdd. Gwnaed cyfeiriadau teimladwy at yr amgylchiad yn yr Eglwys Gadeiriol boreu Sabboth gan y Canon Walter Thomas, a chan y Parch W. Ed- wards yn y gwasanaeth Cymreig yno ac yn Eglwys St. lago yn yr hwyr. Boreu .Mercher cynhaiiwyd gwasanaeth coffadwxiaethol yn yr Egiwya Gadeir- iol, pryd yr oedd y Deon, Mrs Lewis, a Misa Emily Lewis yn bresenol. Yr oedd cynulliad da wedi dod yn nghyd, er na chafwyd amser i hysbysu y gwasanaeth yn gyhoecldus. Yr oedd y gerddor- iaeth o nodwedd unol a dymuniad yr ymadawedig, yr hon ami waith a ddatganodd y buasai yn well ganddi i wasanaeth o'r fath fod a natur Ion ac nid I Ileddf. Llywyddai Mr Westlake-Morgan wrth yr organ, ac yn ychwanegol at salmau a hymnau pri- odol canwyd yr anthemau "Hallelujah to the Father" (Beethoven), "Re8ir my prayer" (Mendel- ssohn), a "I heard a voice from Heaven," vr hon a gyfansoddwyd i'r achlysur gan yr organydd. Dar- 11 enwyd y llithiau gan y Canon Thomas, a'r gwedd- iau gan yr I&-ganon Owen. Ar y diwedd chwareu- wyd y "Dead March." CJymerodd yr angladd le am ddau o'r gloch pryd- nawn Mercher yn Eglwys Duddleston, ger Elles- mere, lie y gorwedd teulu ei mam. Y clerigwyr a wasanaethent, oeddynt Esgob newydd Bangor, y Parch Mr Dickson, ficer Duddleston, a'r Archddi- aeon Wynne Jones, Gwrecsam, ac yr oedd y gwas- anlteth yn gorawl. Dilynid y corph i'w orweddle gan Mr C. M. Lewis (brawd), Misa Lewis a Miss Ethel Lewis (chwiorydd), Miss Owen, Gwrecsam Mr a Mrs Morrall, Plas Iolyn (ewythr a modryb) Mr a Mrs Boydell (cefnder a chyfnither), Mr Han- cock, Mr Humphrey Williams, Gwrecsam, etc. Anfonwyd blodeugyrch gan y Deon a Mrs Lewis, Miss Lewis, XEss Ethel Lewis, Miss Emily Lewis, a Mr 0. M. Lewis, Mra Robertson, Mrs Gobat, Mr a Mrs Morrall, Miss Morrall, Misd Thring, Miss Owen, Mr a Mrs C. E. J. Owen, Hongwrfc U eMf, Dolgellau; Esgob newydd Bangor, Arch- ddiacon Wynne Jones, Mr a Mrs Boydell, Canon a Mrs Walter Thomas, Mrs a Miss Vincent, Tre- borth Mr a Mrs H. C. Vincent, Miss Lloyd, Y Palasdy, Bangor Mr Lloyd a Mr H. Lloyd, eto Misses Hughes, Tanyfynwent, Bangor; Miss Mar- shall, Dr. a Mrs Richard Williams, dwy "nurse" yr ymadawedig; Mr a Mrs Hancock, Mrs C. M03- tyn Owen, gwasanaethyddion Norman Lodge, GwTecsam gwasanaethyddion Plas Iolyn, Dud- dleston, Mrs Moore, Mrs Holbech, Cor Eglwys Gadeiriol Bangor, Dr. a Mrs Rowland Jones, Ban- gor Misses Hanmer Jones, Mrs Knight, Miss Morgan, Leamington, etc. „ etc.

- Addysg Ailraddol.

Esgob Newydd Bangor.

ulTith Arglwydd Lovat" Eto.

Marwolaetb Cymro o Fon.