Hide Articles List

18 articles on this Page

I Was advised to 0 take cod*liver…

Advertising

i&. YD.

[No title]

[No title]

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

■r =— Price ONE PENN f lhe Original Llandndno Directory And Visitor. Established 1854. Publishing Office UPPER MOSTYH STREET. Largest Penny Paper Published in LLANDUDNO. Local News. Local Notes. be is fcyfii Best Local Paper. It has grown withLlan- dudno. All the influen- tial Residents take it and scores are sent a way weekly to Visitors allwer England during the Winter Months; The Reports IN THK Directory ARB SUPPLIED BT PLIABLE AND QUALIFIED REPORTERS. The Directory" is the Original Pioneer Newspaper in Llandud- no. Efforts have been made to rival it, but the Old established Jour- nal more than maintains I its position. ,.?t the « DERECTOlHt *3very ^^DNESAY and Saturday 1Vl tttv Week's NEWS. Hysbysiad Pwysig PR < Cyhoedd Darllengar. Am Newyddion Cymreig Newyddion Rhanbarthol* Newyddion Lleol, Newyddion AmaethycJdol MarchiMLdoedd, Ffeiriau gweler bORTH WALES CHRONICLE. North Wales Clironicle, Pris 2g. Sefydlwydp 18)7. "IliÐyr hynaf a*r un tewltMl gone* a gynooddir yn Ngogledd OytiiIL Cyaoeddir ef bo& lyddGIEIER Y Llandndno Directory, Brisk SefJdlwyd JI t811 Y papyr Oeiniog mrwyaf a gyhoeddir yn NgogleddCymrn. Drwy yr haf 8ynwpa restr gyflawn o ymwelwyr & Llandudno. Y GWALIA, Pris lc. Sefydlwyd yn UBl Nowyddiadur ddarllenwyr Cymrefg Cvnwysa erthyglau o ddyddordebnelllduol i'r Cymry. Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, yr Eisteddfod, Gwleidyddiaeth, & Chsefydd. Cyhoefldir ef bob Bomb Dydd iawfo Y CLOR1ANYDD fis ie. Sefydlwyd yn 1S91 Newyddiadur yn cynwys pynclaa o ddyddordeb arbeoig I Amaethwyr. Ad- roddiadau mwyaf diweddar o gyfarfodydd Amaethwyr, Marchnadoedd, Ffeiriau, Priaau Stoc, Grawn, &e.,&a Bsren Dydd Ian. CKXXNICL CYMRTI Pris ic Wythaoi Fe gyu^vsa y papyr hwn holl newyddSon yr wytbnol yn fyr a. chryno, yn nghydag erthyyiau byrion ar bynciau o flaen y cyhoodd, braaluniau, a gossip. Rhoddir arbenigrwydd neillduol i newyddion Gog, ledd Cymru. r Cjiwarelwr Cymreig Pris le. Cynwysa newyddion o ardaloedd y Chwar elan, yn nghydag eithyglau ar bynoiau Uafur- a.wl. Cerddoriaeth Gymreig, tarddoniaeth Llenyddiaeth, a'r "Eisteddfod Cyboeddir Borea las Caxton Horn 9. Ban Swyddfeydd Oaaghcnols Swyddfa y Jiretftr, M styn strat, Llantndno Sssryddta y Clorianydd, Bridge Street, Llangefni Ao hefyd yn Porthmadog, PwUkdi, Dmbych,Myl, Gienuufm Amtoch, a Qhaergtfbi. Cryfhewch y Cyfansoddiad i "Wrthsefyll Ymosoaiaaau ANHWYLDERAU GAUAFOL -GWY WNEUD DEFNYDD PRIODOL A PHRYDLON O'R MEDDYGLYN RHAGOROL AO ADNABY DMS A ELWm. QUININE BITTERS GWILYM EVANS, TYsnoiiAJBTHAiL Cenfigen a ThwylL "M-ae'r eryd ftr 'awjA, «. Bctjgeddy, „ Oir <fynion yn ceaifiganu wyth lwyidiaa* a O f a«a y Qwsiae BiUcrs 6 Ym ff»i iV le ei W COONFABM) ogrwy<M y Moddyglyn him, w: yn ceisio twyi*) ▼ eyhoodil, drwy gyayg efeiyahiatdao. o bono asa DyrredMrE. Croigfryn Edwards, ltd o feris. Cynvgir potdiiid rwilb o'r «fefyabiad, a LJangoil*^ ilawrth MJEUBALCfflA. dywe'lir &. bod llawn. cystal s> pkot«1O Vomddigionr-Ere petb umser 5TBURAUGIA BITTERS GWILYM EVANS. pi ol poeníd fi gan Necralgia, I ood rfaoddodd QUININE BIT- NEURALGIA Taham j gTrneir hya, oddigerih «« boil yo TERS GWILYM EVANS well- miry o elw wrtk ■wertiii y botelaid swlJt o gyffyr Mg oddi^rth « BITTERS GWILYM EVANS. BITTERS GWILYM EVANS. SM, Lyntomsfcrfts^ SaKord. A wnai maKnachy^d mewn urnkyw mrydd ann y 23W.IL > Nawiadyncynvys"TwyMmorEgior?" A ddywedir S*a«le^digioii,-—^Blkiid fi yn Ismr fed te wwllt y pwys cyetal a the luowooroa y pwyII; gM Bronchitis ddydd a nos, ac er BRONCHITIS. "Oslico" ceinioff y flath eystel ex 1U1 talr cefcdog| »oa dan driniaeth Meddygon vn yr j H«piW. »id oedto fgw £ BRONCHITIS.! °°° *i° °m J Axogwyd fi i roddi prawf ar honer-eoron y botel? N a. wneir; ond eeir Thai In QUININE BHTERS Gwilym BRONCHITIS, ddigon digywilydil haem pebhiaor ffol wrth gynyg JiftD8. Cefai* cyffyr moddygol, Zr hyn mydd lawer mwy yageler, m«w* byr amser, a« erbyn hyn yr BBONCEQTIB. oierwrdd fod wjf jn teimlo fed person arall Ni j fyided byth mwy heb botdaid. o lGCiiyU OS H&Q. X>y WyCL (Mn) ^PAESIJESGSL^00^ 7 sydd yn ddefnydxlk) ymAflbywi ar to —— ———— bod yn eaal BITTERS GWILYM EVANS. Meddyginiaeth Bur ac Effeithiol. 1,1 f »■> *■ Gochelwch Dwyliwyr, t r%w ddaxpariaotii arall i nnrbyw Bry irwr, dan yr eague ei fed jLAWN CYBTAli a LIAWES, RHATACH, hyderir y bydd iddo ei wrth od yn bobdorfynoL Gail fod jn aicr fod YMGALS YN GAEL EI WNEUDI DWYLLO., Girerthir mewn potelau, 2s 9c yr un; flwbl maint, +s 6c. rw eael yn mfaob raaa, Os aefr vu-byw sekbawxdw i'w ga«l, anfonir ef am y prieian uchod d rwy y Post i unrbyw gyfeiria4p y Daymas QJfUll yn amongyrchol oddiWTth y Perchmogion.- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., LTD., Llanelly, South Wales, Gefllr cad Quinine Bitters Gwilym Erace yn Ame rica. oddi"wrt6 y Prif Oruoimytiwiv—Mr B- D. WlL- LIAMS, Medical Hall, Plymouth, Pennsylranieu ■■ —

Maroknadoadd Cymreig, b. 1…

Principal Welsh Pairs.___

IShipping.

The Mus.

Local Tide Tablé. "i -

-LONDON AND NORTH-WESTERN…

[No title]

Nodion Amaethyddol, &c.

[No title]

[No title]

[No title]